แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลิตร

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลิตร

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลิตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 0.028413 ลิตร

สูตรการแปลง

L = fl oz (imp) × 0.028413

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลิตร (L) เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรL = fl oz (imp) × 0.028413
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรL = 1 × 0.028413
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์L = 0.028413

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 0.028413 ลิตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลิตร

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลิตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.028413 ลิตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.056826 ลิตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.142065 ลิตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.284131 ลิตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.568261 ลิตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.420653 ลิตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.841306 ลิตร
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.206531 ลิตร
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 ลิตร
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 ลิตร
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 ลิตร
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420.653125 ลิตร

แปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ลิตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลิตร35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลิตร70.390159 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลิตร175.975399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลิตร351.950797 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลิตร703.901595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลิตร1,759.753986 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลิตร3,519.507973 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ลิตร17,597.539864 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ลิตร35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ลิตร175,975.398639 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ลิตร351,950.797279 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ลิตร1,759,753.986393 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลิตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.028413 ลิตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.056826 ลิตร
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.085239 ลิตร
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.113652 ลิตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.142065 ลิตร
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.170478 ลิตร
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.198891 ลิตร
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.227305 ลิตร
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.255718 ลิตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.284131 ลิตร
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.312544 ลิตร
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.340957 ลิตร
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.36937 ลิตร
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.397783 ลิตร
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.426196 ลิตร
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.454609 ลิตร
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.483022 ลิตร
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.511435 ลิตร
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.539848 ลิตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.568261 ลิตร
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.596674 ลิตร
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.625087 ลิตร
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.6535 ลิตร
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.681914 ลิตร
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.710327 ลิตร
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.73874 ลิตร
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.767153 ลิตร
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.795566 ลิตร
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.823979 ลิตร
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.852392 ลิตร
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.880805 ลิตร
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.909218 ลิตร
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.937631 ลิตร
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.966044 ลิตร
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.994457 ลิตร
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.02287 ลิตร
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.051283 ลิตร
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.079696 ลิตร
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.108109 ลิตร
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.136523 ลิตร
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.164936 ลิตร
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.193349 ลิตร
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.221762 ลิตร
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.250175 ลิตร
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.278588 ลิตร
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.307001 ลิตร
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.335414 ลิตร
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.363827 ลิตร
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.39224 ลิตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.420653 ลิตร
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.449066 ลิตร
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.477479 ลิตร
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.505892 ลิตร
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.534305 ลิตร
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.562718 ลิตร
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.591132 ลิตร
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.619545 ลิตร
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.647958 ลิตร
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.676371 ลิตร
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.704784 ลิตร
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.733197 ลิตร
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.76161 ลิตร
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.790023 ลิตร
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.818436 ลิตร
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.846849 ลิตร
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.875262 ลิตร
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.903675 ลิตร
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.932088 ลิตร
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.960501 ลิตร
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.988914 ลิตร
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.017327 ลิตร
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.045741 ลิตร
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.074154 ลิตร
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.102567 ลิตร
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.13098 ลิตร
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.159393 ลิตร
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.187806 ลิตร
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.216219 ลิตร
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.244632 ลิตร
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.273045 ลิตร
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.301458 ลิตร
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.329871 ลิตร
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.358284 ลิตร
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.386697 ลิตร
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.41511 ลิตร
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.443523 ลิตร
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.471936 ลิตร
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.50035 ลิตร
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.528763 ลิตร
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.557176 ลิตร
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.585589 ลิตร
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.614002 ลิตร
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.642415 ลิตร
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.670828 ลิตร
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.699241 ลิตร
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.727654 ลิตร
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.756067 ลิตร
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.78448 ลิตร
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.812893 ลิตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.841306 ลิตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม