แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เมตร

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เมตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร

สูตรการแปลง

m3 = fl oz (imp) × 2.841306 × 10-5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เมตร (m3) เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรm3 = fl oz (imp) × 2.841306 × 10-5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรm3 = 1 × 2.841306 × 10-5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์m3 = 2.841306 × 10-5

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลูกบาศก์เมตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.682613 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000142 ลูกบาศก์เมตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000284 ลูกบาศก์เมตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000568 ลูกบาศก์เมตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001421 ลูกบาศก์เมตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002841 ลูกบาศก์เมตร
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.014207 ลูกบาศก์เมตร
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.028413 ลูกบาศก์เมตร
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.142065 ลูกบาศก์เมตร
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.284131 ลูกบาศก์เมตร
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.420653 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ลูกบาศก์เมตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์เมตร35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์เมตร70,390.159456 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์เมตร175,975.398639 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์เมตร351,950.797279 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์เมตร703,901.594557 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์เมตร1,759,753.986393 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์เมตร3,519,507.972785 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์เมตร17,597,539.863927 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์เมตร35,195,079.727854 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์เมตร175,975,398.63927 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์เมตร351,950,797.27854 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์เมตร1,759,753,986.3927 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลูกบาศก์เมตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.682613 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล8.523919 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000114 ลูกบาศก์เมตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000142 ลูกบาศก์เมตร
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00017 ลูกบาศก์เมตร
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000199 ลูกบาศก์เมตร
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000227 ลูกบาศก์เมตร
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000256 ลูกบาศก์เมตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000284 ลูกบาศก์เมตร
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000313 ลูกบาศก์เมตร
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000341 ลูกบาศก์เมตร
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000369 ลูกบาศก์เมตร
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000398 ลูกบาศก์เมตร
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000426 ลูกบาศก์เมตร
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000455 ลูกบาศก์เมตร
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000483 ลูกบาศก์เมตร
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000511 ลูกบาศก์เมตร
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00054 ลูกบาศก์เมตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000568 ลูกบาศก์เมตร
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000597 ลูกบาศก์เมตร
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000625 ลูกบาศก์เมตร
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000654 ลูกบาศก์เมตร
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000682 ลูกบาศก์เมตร
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00071 ลูกบาศก์เมตร
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000739 ลูกบาศก์เมตร
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000767 ลูกบาศก์เมตร
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000796 ลูกบาศก์เมตร
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000824 ลูกบาศก์เมตร
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000852 ลูกบาศก์เมตร
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000881 ลูกบาศก์เมตร
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000909 ลูกบาศก์เมตร
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000938 ลูกบาศก์เมตร
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000966 ลูกบาศก์เมตร
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000994 ลูกบาศก์เมตร
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001023 ลูกบาศก์เมตร
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001051 ลูกบาศก์เมตร
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00108 ลูกบาศก์เมตร
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001108 ลูกบาศก์เมตร
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001137 ลูกบาศก์เมตร
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001165 ลูกบาศก์เมตร
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001193 ลูกบาศก์เมตร
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001222 ลูกบาศก์เมตร
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00125 ลูกบาศก์เมตร
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001279 ลูกบาศก์เมตร
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001307 ลูกบาศก์เมตร
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001335 ลูกบาศก์เมตร
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001364 ลูกบาศก์เมตร
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001392 ลูกบาศก์เมตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001421 ลูกบาศก์เมตร
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001449 ลูกบาศก์เมตร
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001477 ลูกบาศก์เมตร
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001506 ลูกบาศก์เมตร
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001534 ลูกบาศก์เมตร
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001563 ลูกบาศก์เมตร
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001591 ลูกบาศก์เมตร
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00162 ลูกบาศก์เมตร
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001648 ลูกบาศก์เมตร
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001676 ลูกบาศก์เมตร
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001705 ลูกบาศก์เมตร
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001733 ลูกบาศก์เมตร
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001762 ลูกบาศก์เมตร
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00179 ลูกบาศก์เมตร
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001818 ลูกบาศก์เมตร
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001847 ลูกบาศก์เมตร
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001875 ลูกบาศก์เมตร
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001904 ลูกบาศก์เมตร
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001932 ลูกบาศก์เมตร
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001961 ลูกบาศก์เมตร
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001989 ลูกบาศก์เมตร
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002017 ลูกบาศก์เมตร
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002046 ลูกบาศก์เมตร
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002074 ลูกบาศก์เมตร
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002103 ลูกบาศก์เมตร
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002131 ลูกบาศก์เมตร
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002159 ลูกบาศก์เมตร
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002188 ลูกบาศก์เมตร
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002216 ลูกบาศก์เมตร
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002245 ลูกบาศก์เมตร
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002273 ลูกบาศก์เมตร
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002301 ลูกบาศก์เมตร
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.00233 ลูกบาศก์เมตร
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002358 ลูกบาศก์เมตร
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002387 ลูกบาศก์เมตร
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002415 ลูกบาศก์เมตร
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002444 ลูกบาศก์เมตร
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002472 ลูกบาศก์เมตร
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.0025 ลูกบาศก์เมตร
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002529 ลูกบาศก์เมตร
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002557 ลูกบาศก์เมตร
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002586 ลูกบาศก์เมตร
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002614 ลูกบาศก์เมตร
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002642 ลูกบาศก์เมตร
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002671 ลูกบาศก์เมตร
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002699 ลูกบาศก์เมตร
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002728 ลูกบาศก์เมตร
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002756 ลูกบาศก์เมตร
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002784 ลูกบาศก์เมตร
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002813 ลูกบาศก์เมตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002841 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม