แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

tsp = fl oz (imp) × 5.682613

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนชาสหรัฐอเมริกา (tsp) เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtsp = fl oz (imp) × 5.682613
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtsp = 1 × 5.682613
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tsp = 5.682613

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.365225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.826125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล113.65225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล568.26125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,841.30625 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5,682.6125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28,413.0625 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56,826.125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284,130.625 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ช้อนชาสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.175975 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.351951 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.879877 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.759754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.519508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา8.79877 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา17.59754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา87.987699 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา175.975399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา879.876993 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1,759.753986 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา8,798.769932 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.365225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.047838 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.73045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล34.095675 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล39.778288 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล45.4609 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล51.143513 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.826125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล62.508738 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล68.19135 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล73.873963 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล79.556575 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล85.239188 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล90.9218 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล96.604413 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล102.287025 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล107.969638 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล113.65225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล119.334863 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล125.017475 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล130.700088 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล136.3827 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล147.747925 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล153.430538 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล159.11315 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล164.795763 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล170.478375 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล176.160988 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล181.8436 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล187.526213 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล193.208825 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล198.891438 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล204.57405 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล210.256663 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล215.939275 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล221.621888 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล227.3045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล232.987113 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล238.669725 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล244.352338 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล250.03495 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล255.717563 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล261.400175 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล267.082788 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล272.7654 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล278.448013 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล289.813238 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล295.49585 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล301.178463 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล306.861075 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล312.543688 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล318.2263 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล323.908913 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล329.591525 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล335.274138 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล340.95675 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล346.639363 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล352.321975 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล358.004588 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล363.6872 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล369.369813 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล375.052425 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล380.735038 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล386.41765 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล392.100263 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล397.782875 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล403.465488 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล409.1481 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล414.830713 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล420.513325 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล426.195938 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล431.87855 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล437.561163 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล443.243775 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล448.926388 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล454.609 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล460.291613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล465.974225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล471.656838 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล477.33945 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล483.022063 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล488.704675 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล494.387288 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล500.0699 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล505.752513 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล511.435125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล517.117738 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล522.80035 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล528.482963 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล534.165575 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล539.848188 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล545.5308 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล551.213413 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล556.896025 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล562.578638 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล568.26125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม