แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เซนติเมตร

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm3 = fl oz (imp) × 28.413063

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรcm3 = fl oz (imp) × 28.413063
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรcm3 = 1 × 28.413063
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์cm3 = 28.413063

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.826125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล568.26125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420.653125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,841.30625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14,206.53125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28,413.0625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142,065.3125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284,130.625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420,653.125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ลูกบาศก์เซนติเมตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.035195 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.07039 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.175975 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.351951 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.703902 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร1.759754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร3.519508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร17.59754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร175.975399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร351.950797 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร1,759.753986 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.826125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล85.239188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล113.65225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล170.478375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล198.891438 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล227.3045 ลูกบาศก์เซนติเมตร
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล255.717563 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล312.543688 ลูกบาศก์เซนติเมตร
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล340.95675 ลูกบาศก์เซนติเมตร
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล369.369813 ลูกบาศก์เซนติเมตร
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล397.782875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล426.195938 ลูกบาศก์เซนติเมตร
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล454.609 ลูกบาศก์เซนติเมตร
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล483.022063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล511.435125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล539.848188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล568.26125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล596.674313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล625.087375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล653.500438 ลูกบาศก์เซนติเมตร
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล681.9135 ลูกบาศก์เซนติเมตร
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล710.326563 ลูกบาศก์เซนติเมตร
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล738.739625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล767.152688 ลูกบาศก์เซนติเมตร
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล795.56575 ลูกบาศก์เซนติเมตร
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล823.978813 ลูกบาศก์เซนติเมตร
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล852.391875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล880.804938 ลูกบาศก์เซนติเมตร
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล909.218 ลูกบาศก์เซนติเมตร
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล937.631063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล966.044125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล994.457188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,022.87025 ลูกบาศก์เซนติเมตร
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,051.283313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,079.696375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,108.109438 ลูกบาศก์เซนติเมตร
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตร
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,164.935563 ลูกบาศก์เซนติเมตร
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,193.348625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,221.761688 ลูกบาศก์เซนติเมตร
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,250.17475 ลูกบาศก์เซนติเมตร
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,278.587813 ลูกบาศก์เซนติเมตร
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,307.000875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,335.413938 ลูกบาศก์เซนติเมตร
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,363.827 ลูกบาศก์เซนติเมตร
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,392.240063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420.653125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,449.066188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,477.47925 ลูกบาศก์เซนติเมตร
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,505.892313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,534.305375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,562.718438 ลูกบาศก์เซนติเมตร
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,591.1315 ลูกบาศก์เซนติเมตร
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,619.544563 ลูกบาศก์เซนติเมตร
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,647.957625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,676.370688 ลูกบาศก์เซนติเมตร
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,704.78375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,733.196813 ลูกบาศก์เซนติเมตร
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,761.609875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,790.022938 ลูกบาศก์เซนติเมตร
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,818.436 ลูกบาศก์เซนติเมตร
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,846.849063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,875.262125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,903.675188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,932.08825 ลูกบาศก์เซนติเมตร
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,960.501313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,988.914375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,017.327438 ลูกบาศก์เซนติเมตร
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,045.7405 ลูกบาศก์เซนติเมตร
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,074.153563 ลูกบาศก์เซนติเมตร
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,102.566625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,130.979688 ลูกบาศก์เซนติเมตร
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,159.39275 ลูกบาศก์เซนติเมตร
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,187.805813 ลูกบาศก์เซนติเมตร
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,216.218875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,244.631938 ลูกบาศก์เซนติเมตร
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,273.045 ลูกบาศก์เซนติเมตร
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,301.458063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,329.871125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,358.284188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,386.69725 ลูกบาศก์เซนติเมตร
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,415.110313 ลูกบาศก์เซนติเมตร
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,443.523375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,471.936438 ลูกบาศก์เซนติเมตร
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,500.3495 ลูกบาศก์เซนติเมตร
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,528.762563 ลูกบาศก์เซนติเมตร
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,557.175625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,585.588688 ลูกบาศก์เซนติเมตร
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,614.00175 ลูกบาศก์เซนติเมตร
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,642.414813 ลูกบาศก์เซนติเมตร
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,670.827875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,699.240938 ลูกบาศก์เซนติเมตร
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,727.654 ลูกบาศก์เซนติเมตร
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,756.067063 ลูกบาศก์เซนติเมตร
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,784.480125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,812.893188 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,841.30625 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม