แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง มิลลิลิตร

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ มิลลิลิตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตร

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 28.413063 มิลลิลิตร

สูตรการแปลง

mL = fl oz (imp) × 28.413063

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก มิลลิลิตร (mL) เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรmL = fl oz (imp) × 28.413063
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรmL = 1 × 28.413063
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์mL = 28.413063

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 28.413063 มิลลิลิตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลมิลลิลิตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 มิลลิลิตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.826125 มิลลิลิตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 มิลลิลิตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 มิลลิลิตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล568.26125 มิลลิลิตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420.653125 มิลลิลิตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,841.30625 มิลลิลิตร
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14,206.53125 มิลลิลิตร
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28,413.0625 มิลลิลิตร
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142,065.3125 มิลลิลิตร
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284,130.625 มิลลิลิตร
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420,653.125 มิลลิลิตร

แปลง มิลลิลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

มิลลิลิตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 มิลลิลิตร0.035195 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 มิลลิลิตร0.07039 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 มิลลิลิตร0.175975 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 มิลลิลิตร0.351951 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 มิลลิลิตร0.703902 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 มิลลิลิตร1.759754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 มิลลิลิตร3.519508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 มิลลิลิตร17.59754 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 มิลลิลิตร35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 มิลลิลิตร175.975399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 มิลลิลิตร351.950797 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 มิลลิลิตร1,759.753986 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลมิลลิลิตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.413063 มิลลิลิตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.826125 มิลลิลิตร
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล85.239188 มิลลิลิตร
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล113.65225 มิลลิลิตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล142.065313 มิลลิลิตร
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล170.478375 มิลลิลิตร
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล198.891438 มิลลิลิตร
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล227.3045 มิลลิลิตร
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล255.717563 มิลลิลิตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล284.130625 มิลลิลิตร
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล312.543688 มิลลิลิตร
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล340.95675 มิลลิลิตร
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล369.369813 มิลลิลิตร
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล397.782875 มิลลิลิตร
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล426.195938 มิลลิลิตร
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล454.609 มิลลิลิตร
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล483.022063 มิลลิลิตร
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล511.435125 มิลลิลิตร
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล539.848188 มิลลิลิตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล568.26125 มิลลิลิตร
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล596.674313 มิลลิลิตร
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล625.087375 มิลลิลิตร
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล653.500438 มิลลิลิตร
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล681.9135 มิลลิลิตร
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล710.326563 มิลลิลิตร
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล738.739625 มิลลิลิตร
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล767.152688 มิลลิลิตร
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล795.56575 มิลลิลิตร
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล823.978813 มิลลิลิตร
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล852.391875 มิลลิลิตร
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล880.804938 มิลลิลิตร
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล909.218 มิลลิลิตร
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล937.631063 มิลลิลิตร
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล966.044125 มิลลิลิตร
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล994.457188 มิลลิลิตร
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,022.87025 มิลลิลิตร
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,051.283313 มิลลิลิตร
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,079.696375 มิลลิลิตร
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,108.109438 มิลลิลิตร
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,136.5225 มิลลิลิตร
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,164.935563 มิลลิลิตร
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,193.348625 มิลลิลิตร
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,221.761688 มิลลิลิตร
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,250.17475 มิลลิลิตร
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,278.587813 มิลลิลิตร
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,307.000875 มิลลิลิตร
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,335.413938 มิลลิลิตร
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,363.827 มิลลิลิตร
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,392.240063 มิลลิลิตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,420.653125 มิลลิลิตร
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,449.066188 มิลลิลิตร
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,477.47925 มิลลิลิตร
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,505.892313 มิลลิลิตร
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,534.305375 มิลลิลิตร
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,562.718438 มิลลิลิตร
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,591.1315 มิลลิลิตร
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,619.544563 มิลลิลิตร
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,647.957625 มิลลิลิตร
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,676.370688 มิลลิลิตร
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,704.78375 มิลลิลิตร
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,733.196813 มิลลิลิตร
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,761.609875 มิลลิลิตร
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,790.022938 มิลลิลิตร
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,818.436 มิลลิลิตร
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,846.849063 มิลลิลิตร
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,875.262125 มิลลิลิตร
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,903.675188 มิลลิลิตร
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,932.08825 มิลลิลิตร
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,960.501313 มิลลิลิตร
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1,988.914375 มิลลิลิตร
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,017.327438 มิลลิลิตร
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,045.7405 มิลลิลิตร
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,074.153563 มิลลิลิตร
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,102.566625 มิลลิลิตร
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,130.979688 มิลลิลิตร
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,159.39275 มิลลิลิตร
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,187.805813 มิลลิลิตร
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,216.218875 มิลลิลิตร
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,244.631938 มิลลิลิตร
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,273.045 มิลลิลิตร
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,301.458063 มิลลิลิตร
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,329.871125 มิลลิลิตร
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,358.284188 มิลลิลิตร
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,386.69725 มิลลิลิตร
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,415.110313 มิลลิลิตร
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,443.523375 มิลลิลิตร
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,471.936438 มิลลิลิตร
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,500.3495 มิลลิลิตร
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,528.762563 มิลลิลิตร
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,557.175625 มิลลิลิตร
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,585.588688 มิลลิลิตร
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,614.00175 มิลลิลิตร
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,642.414813 มิลลิลิตร
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,670.827875 มิลลิลิตร
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,699.240938 มิลลิลิตร
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,727.654 มิลลิลิตร
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,756.067063 มิลลิลิตร
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,784.480125 มิลลิลิตร
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,812.893188 มิลลิลิตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2,841.30625 มิลลิลิตร

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม