แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น กำมือ

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง กำมือ

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับกี่ กำมือ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เท่ากับ 0.909218 กำมือ

สูตรการแปลง

กำมือ = fl oz (imp) × 0.909218

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก กำมือ เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรกำมือ = fl oz (imp) × 0.909218
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรกำมือ = 1 × 0.909218
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์กำมือ = 0.909218

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 0.909218 กำมือ

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น กำมือ

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลกำมือ
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.909218 กำมือ
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.818436 กำมือ
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.54609 กำมือ
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9.09218 กำมือ
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล18.18436 กำมือ
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล45.4609 กำมือ
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล90.9218 กำมือ
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล454.609 กำมือ
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล909.218 กำมือ
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4,546.09 กำมือ
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9,092.18 กำมือ
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล45,460.9 กำมือ

แปลง กำมือ เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

กำมือออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 กำมือ1.099846 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 กำมือ2.199692 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 กำมือ5.499231 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 กำมือ10.998462 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 กำมือ21.996925 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 กำมือ54.992312 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 กำมือ109.984624 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 กำมือ549.923121 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 กำมือ1,099.846241 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 กำมือ5,499.231207 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 กำมือ10,998.462415 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 กำมือ54,992.312075 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น กำมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น กำมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลกำมือ
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.909218 กำมือ
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.818436 กำมือ
3 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.727654 กำมือ
4 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล3.636872 กำมือ
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล4.54609 กำมือ
6 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.455308 กำมือ
7 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล6.364526 กำมือ
8 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.273744 กำมือ
9 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล8.182962 กำมือ
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล9.09218 กำมือ
11 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.001398 กำมือ
12 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล10.910616 กำมือ
13 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล11.819834 กำมือ
14 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล12.729052 กำมือ
15 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล13.63827 กำมือ
16 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล14.547488 กำมือ
17 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล15.456706 กำมือ
18 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล16.365924 กำมือ
19 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล17.275142 กำมือ
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล18.18436 กำมือ
21 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล19.093578 กำมือ
22 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.002796 กำมือ
23 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล20.912014 กำมือ
24 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล21.821232 กำมือ
25 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล22.73045 กำมือ
26 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล23.639668 กำมือ
27 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล24.548886 กำมือ
28 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล25.458104 กำมือ
29 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล26.367322 กำมือ
30 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล27.27654 กำมือ
31 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล28.185758 กำมือ
32 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล29.094976 กำมือ
33 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล30.004194 กำมือ
34 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล30.913412 กำมือ
35 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล31.82263 กำมือ
36 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล32.731848 กำมือ
37 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล33.641066 กำมือ
38 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล34.550284 กำมือ
39 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล35.459502 กำมือ
40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล36.36872 กำมือ
41 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล37.277938 กำมือ
42 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล38.187156 กำมือ
43 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล39.096374 กำมือ
44 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล40.005592 กำมือ
45 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล40.91481 กำมือ
46 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล41.824028 กำมือ
47 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล42.733246 กำมือ
48 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล43.642464 กำมือ
49 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล44.551682 กำมือ
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล45.4609 กำมือ
51 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล46.370118 กำมือ
52 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล47.279336 กำมือ
53 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล48.188554 กำมือ
54 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล49.097772 กำมือ
55 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล50.00699 กำมือ
56 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล50.916208 กำมือ
57 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล51.825426 กำมือ
58 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล52.734644 กำมือ
59 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล53.643862 กำมือ
60 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล54.55308 กำมือ
61 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล55.462298 กำมือ
62 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล56.371516 กำมือ
63 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล57.280734 กำมือ
64 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล58.189952 กำมือ
65 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล59.09917 กำมือ
66 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล60.008388 กำมือ
67 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล60.917606 กำมือ
68 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล61.826824 กำมือ
69 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล62.736042 กำมือ
70 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล63.64526 กำมือ
71 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล64.554478 กำมือ
72 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล65.463696 กำมือ
73 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล66.372914 กำมือ
74 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล67.282132 กำมือ
75 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล68.19135 กำมือ
76 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล69.100568 กำมือ
77 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล70.009786 กำมือ
78 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล70.919004 กำมือ
79 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล71.828222 กำมือ
80 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล72.73744 กำมือ
81 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล73.646658 กำมือ
82 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล74.555876 กำมือ
83 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล75.465094 กำมือ
84 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล76.374312 กำมือ
85 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล77.28353 กำมือ
86 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล78.192748 กำมือ
87 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล79.101966 กำมือ
88 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล80.011184 กำมือ
89 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล80.920402 กำมือ
90 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล81.82962 กำมือ
91 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล82.738838 กำมือ
92 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล83.648056 กำมือ
93 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล84.557274 กำมือ
94 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล85.466492 กำมือ
95 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล86.37571 กำมือ
96 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล87.284928 กำมือ
97 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล88.194146 กำมือ
98 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล89.103364 กำมือ
99 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล90.012582 กำมือ
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล90.9218 กำมือ

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.030024 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.060047 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.118388 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.947102 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.894204 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 5.682613 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 28.413063 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.025 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.05 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.1 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 4.8 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001003 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.733871 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 3.636872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.909218 กำมือในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.227305 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.028413 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001421 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 0.001137 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล = 1.420653 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม