แปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ลูกบาศก์เมตร เพื่อแปลงไปยัง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับกี่ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

1 ลูกบาศก์เมตร = 35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

fl oz (imp) = m3 × 35,195.079728

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) เป็น ลูกบาศก์เมตร (m3) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรfl oz (imp) = m3 × 35,195.079728
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรfl oz (imp) = 1 × 35,195.079728
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์fl oz (imp) = 35,195.079728

ดังนั้น 1 ลูกบาศก์เมตร มีค่าเท่ากับ 35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ลูกบาศก์เมตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์เมตร35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์เมตร70,390.159456 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์เมตร175,975.398639 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์เมตร351,950.797279 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์เมตร703,901.594557 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์เมตร1,759,753.986393 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์เมตร3,519,507.972785 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์เมตร17,597,539.863927 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์เมตร35,195,079.727854 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์เมตร175,975,398.63927 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์เมตร351,950,797.27854 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์เมตร1,759,753,986.3927 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลลูกบาศก์เมตร
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล2.841306 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล5.682613 × 10-5 ลูกบาศก์เมตร
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000142 ลูกบาศก์เมตร
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000284 ลูกบาศก์เมตร
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.000568 ลูกบาศก์เมตร
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.001421 ลูกบาศก์เมตร
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.002841 ลูกบาศก์เมตร
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.014207 ลูกบาศก์เมตร
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.028413 ลูกบาศก์เมตร
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.142065 ลูกบาศก์เมตร
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.284131 ลูกบาศก์เมตร
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล1.420653 ลูกบาศก์เมตร

ตารางการแปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลูกบาศก์เมตรออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์เมตร35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์เมตร70,390.159456 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
3 ลูกบาศก์เมตร105,585.239184 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
4 ลูกบาศก์เมตร140,780.318911 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์เมตร175,975.398639 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
6 ลูกบาศก์เมตร211,170.478367 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
7 ลูกบาศก์เมตร246,365.558095 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
8 ลูกบาศก์เมตร281,560.637823 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
9 ลูกบาศก์เมตร316,755.717551 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์เมตร351,950.797279 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
11 ลูกบาศก์เมตร387,145.877006 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
12 ลูกบาศก์เมตร422,340.956734 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
13 ลูกบาศก์เมตร457,536.036462 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
14 ลูกบาศก์เมตร492,731.11619 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
15 ลูกบาศก์เมตร527,926.195918 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
16 ลูกบาศก์เมตร563,121.275646 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
17 ลูกบาศก์เมตร598,316.355374 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
18 ลูกบาศก์เมตร633,511.435101 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
19 ลูกบาศก์เมตร668,706.514829 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์เมตร703,901.594557 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
21 ลูกบาศก์เมตร739,096.674285 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
22 ลูกบาศก์เมตร774,291.754013 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
23 ลูกบาศก์เมตร809,486.833741 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
24 ลูกบาศก์เมตร844,681.913469 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
25 ลูกบาศก์เมตร879,876.993196 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
26 ลูกบาศก์เมตร915,072.072924 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
27 ลูกบาศก์เมตร950,267.152652 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
28 ลูกบาศก์เมตร985,462.23238 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
29 ลูกบาศก์เมตร1,020,657.312108 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
30 ลูกบาศก์เมตร1,055,852.391836 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
31 ลูกบาศก์เมตร1,091,047.471564 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
32 ลูกบาศก์เมตร1,126,242.551291 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
33 ลูกบาศก์เมตร1,161,437.631019 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
34 ลูกบาศก์เมตร1,196,632.710747 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
35 ลูกบาศก์เมตร1,231,827.790475 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
36 ลูกบาศก์เมตร1,267,022.870203 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
37 ลูกบาศก์เมตร1,302,217.949931 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
38 ลูกบาศก์เมตร1,337,413.029659 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
39 ลูกบาศก์เมตร1,372,608.109386 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
40 ลูกบาศก์เมตร1,407,803.189114 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
41 ลูกบาศก์เมตร1,442,998.268842 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
42 ลูกบาศก์เมตร1,478,193.34857 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
43 ลูกบาศก์เมตร1,513,388.428298 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
44 ลูกบาศก์เมตร1,548,583.508026 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
45 ลูกบาศก์เมตร1,583,778.587753 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
46 ลูกบาศก์เมตร1,618,973.667481 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
47 ลูกบาศก์เมตร1,654,168.747209 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
48 ลูกบาศก์เมตร1,689,363.826937 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
49 ลูกบาศก์เมตร1,724,558.906665 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์เมตร1,759,753.986393 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
51 ลูกบาศก์เมตร1,794,949.066121 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
52 ลูกบาศก์เมตร1,830,144.145848 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
53 ลูกบาศก์เมตร1,865,339.225576 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
54 ลูกบาศก์เมตร1,900,534.305304 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
55 ลูกบาศก์เมตร1,935,729.385032 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
56 ลูกบาศก์เมตร1,970,924.46476 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
57 ลูกบาศก์เมตร2,006,119.544488 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
58 ลูกบาศก์เมตร2,041,314.624216 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
59 ลูกบาศก์เมตร2,076,509.703943 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
60 ลูกบาศก์เมตร2,111,704.783671 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
61 ลูกบาศก์เมตร2,146,899.863399 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
62 ลูกบาศก์เมตร2,182,094.943127 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
63 ลูกบาศก์เมตร2,217,290.022855 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
64 ลูกบาศก์เมตร2,252,485.102583 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
65 ลูกบาศก์เมตร2,287,680.182311 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
66 ลูกบาศก์เมตร2,322,875.262038 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
67 ลูกบาศก์เมตร2,358,070.341766 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
68 ลูกบาศก์เมตร2,393,265.421494 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
69 ลูกบาศก์เมตร2,428,460.501222 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
70 ลูกบาศก์เมตร2,463,655.58095 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
71 ลูกบาศก์เมตร2,498,850.660678 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
72 ลูกบาศก์เมตร2,534,045.740406 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
73 ลูกบาศก์เมตร2,569,240.820133 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
74 ลูกบาศก์เมตร2,604,435.899861 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
75 ลูกบาศก์เมตร2,639,630.979589 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
76 ลูกบาศก์เมตร2,674,826.059317 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
77 ลูกบาศก์เมตร2,710,021.139045 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
78 ลูกบาศก์เมตร2,745,216.218773 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
79 ลูกบาศก์เมตร2,780,411.298501 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
80 ลูกบาศก์เมตร2,815,606.378228 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
81 ลูกบาศก์เมตร2,850,801.457956 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
82 ลูกบาศก์เมตร2,885,996.537684 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
83 ลูกบาศก์เมตร2,921,191.617412 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
84 ลูกบาศก์เมตร2,956,386.69714 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
85 ลูกบาศก์เมตร2,991,581.776868 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
86 ลูกบาศก์เมตร3,026,776.856595 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
87 ลูกบาศก์เมตร3,061,971.936323 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
88 ลูกบาศก์เมตร3,097,167.016051 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
89 ลูกบาศก์เมตร3,132,362.095779 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
90 ลูกบาศก์เมตร3,167,557.175507 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
91 ลูกบาศก์เมตร3,202,752.255235 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
92 ลูกบาศก์เมตร3,237,947.334963 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
93 ลูกบาศก์เมตร3,273,142.41469 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
94 ลูกบาศก์เมตร3,308,337.494418 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
95 ลูกบาศก์เมตร3,343,532.574146 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
96 ลูกบาศก์เมตร3,378,727.653874 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
97 ลูกบาศก์เมตร3,413,922.733602 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
98 ลูกบาศก์เมตร3,449,117.81333 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
99 ลูกบาศก์เมตร3,484,312.893058 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์เมตร3,519,507.972785 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ลูกบาศก์เมตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลูกบาศก์เมตร = 264.172052 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,056.688209 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 2,113.376419 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 4,166.666667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 33,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 66,666.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 200,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 879.876993 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,759.753986 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 3,519.507973 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 35,195.079728 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ลูกบาศก์เมตร = 56,312.127565 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 168,936.382694 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 35.314667 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 61,023.744095 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 128,000 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 32,000 กำมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 8,000 ฟายมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 1,000 ทะนานไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 50 ถังไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 40 สัดไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เมตร = 0.5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม