แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

fl oz (imp) = gal (US) × 133.22787

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล (fl oz (imp)) เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา (gal (US)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรfl oz (imp) = gal (US) × 133.22787
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรfl oz (imp) = 1 × 133.22787
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์fl oz (imp) = 133.22787

ดังนั้น 1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา266.455739 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา666.139348 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,332.278695 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,664.557391 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,661.393477 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13,322.786954 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
500 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา66,613.93477 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา133,227.869541 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา666,139.347703 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,332,278.695406 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,661,393.477032 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.007506 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.015012 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.03753 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.075059 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.150119 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.375297 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล0.750594 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล3.752969 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล7.505937 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล37.529685 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล75.05937 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล375.296852 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา266.455739 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
3 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา399.683609 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
4 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา532.911478 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา666.139348 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
6 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา799.367217 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
7 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา932.595087 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
8 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,065.822956 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
9 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,199.050826 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,332.278695 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
11 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,465.506565 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
12 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,598.734434 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
13 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,731.962304 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
14 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,865.190174 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
15 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,998.418043 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
16 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,131.645913 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
17 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,264.873782 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
18 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,398.101652 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
19 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,531.329521 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,664.557391 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
21 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,797.78526 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
22 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,931.01313 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
23 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,064.240999 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
24 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,197.468869 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
25 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,330.696739 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
26 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,463.924608 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
27 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,597.152478 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
28 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,730.380347 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
29 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,863.608217 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
30 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา3,996.836086 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
31 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,130.063956 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
32 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,263.291825 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
33 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,396.519695 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
34 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,529.747564 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
35 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,662.975434 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
36 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,796.203303 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
37 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา4,929.431173 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
38 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,062.659043 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
39 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,195.886912 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
40 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,329.114782 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
41 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,462.342651 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
42 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,595.570521 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
43 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,728.79839 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
44 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,862.02626 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
45 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา5,995.254129 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
46 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,128.481999 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
47 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,261.709868 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
48 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,394.937738 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
49 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,528.165607 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,661.393477 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
51 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,794.621347 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
52 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,927.849216 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
53 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,061.077086 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
54 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,194.304955 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
55 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,327.532825 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
56 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,460.760694 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
57 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,593.988564 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
58 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,727.216433 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
59 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,860.444303 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
60 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา7,993.672172 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
61 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,126.900042 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
62 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,260.127912 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
63 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,393.355781 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
64 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,526.583651 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
65 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,659.81152 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
66 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,793.03939 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
67 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา8,926.267259 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
68 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,059.495129 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
69 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,192.722998 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
70 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,325.950868 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
71 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,459.178737 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
72 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,592.406607 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
73 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,725.634476 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
74 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,858.862346 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
75 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา9,992.090216 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
76 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,125.318085 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
77 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,258.545955 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
78 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,391.773824 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
79 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,525.001694 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
80 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,658.229563 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
81 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,791.457433 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
82 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา10,924.685302 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
83 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,057.913172 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
84 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,191.141041 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
85 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,324.368911 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
86 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,457.59678 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
87 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,590.82465 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
88 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,724.05252 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
89 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,857.280389 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
90 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา11,990.508259 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
91 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,123.736128 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
92 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,256.963998 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
93 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,390.191867 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
94 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,523.419737 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
95 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,656.647606 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
96 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,789.875476 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
97 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,923.103345 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
98 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13,056.331215 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
99 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13,189.559085 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา13,322.786954 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียล

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 4 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 8 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 15.772549 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 126.180393 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 252.360786 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 757.082357 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.003785 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3,785.411784 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.785412 ลิตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3,785.411784 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.330697 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 6.661393 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 13.322787 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 133.22787 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลในหน้านี้
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 213.164591 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 639.493774 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.133681 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 231 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 484.532708 หยิบมือไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 121.133177 กำมือไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30.283294 ฟายมือไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.785412 ทะนานไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.189271 ถังไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.151416 สัดไปที่หน้า
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.001893 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม