แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

gal (US) = US fl oz × 0.007925

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา (gal (US)) เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรgal (US) = US fl oz × 0.007925
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรgal (US) = 1 × 0.007925
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์gal (US) = 0.007925

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.01585 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.039626 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.079252 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.158503 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.396258 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.792516 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.962581 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.925162 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา39.625808 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา79.251616 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา396.258079 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา126.180393 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา252.360786 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา630.901964 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,261.803928 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา2,523.607856 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,309.01964 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา12,618.03928 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา63,090.1964 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา126,180.3928 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา630,901.964 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา1,261,803.928 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา6,309,019.64 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาแกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.01585 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.023775 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.031701 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.039626 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.047551 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.055476 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.063401 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.071326 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.079252 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.087177 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.095102 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.103027 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.110952 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.118877 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.126803 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.134728 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.142653 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.150578 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.158503 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.166428 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.174354 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.182279 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.190204 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.198129 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.206054 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.213979 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.221905 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.22983 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.237755 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.24568 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.253605 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.26153 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.269455 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.277381 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.285306 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.293231 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.301156 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.309081 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.317006 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.324932 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.332857 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.340782 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.348707 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.356632 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.364557 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.372483 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.380408 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.388333 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.396258 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.404183 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.412108 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.420034 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.427959 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.435884 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.443809 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.451734 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.459659 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.467585 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.47551 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.483435 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.49136 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.499285 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.50721 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.515136 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.523061 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.530986 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.538911 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.546836 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.554761 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.562686 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.570612 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.578537 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.586462 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.594387 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.602312 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.610237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.618163 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.626088 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.634013 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.641938 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.649863 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.657788 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.665714 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.673639 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.681564 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.689489 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.697414 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.705339 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.713265 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.72119 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.729115 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.73704 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.744965 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.75289 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.760816 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.768741 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.776666 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.784591 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.792516 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.031701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.063401 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.125 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 6 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.026396 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.052793 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.055852 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.689364 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 5.068091 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.001059 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.830712 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.84 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.96 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.24 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0015 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0012 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.5 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม