แปลง ลิตร เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ ลิตร เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 ลิตร เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 ลิตร = 8 ฟายมือ

1 ลิตร เท่ากับ 8 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = L × 8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น ลิตร (L) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = L × 8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 8

ดังนั้น 1 ลิตร มีค่าเท่ากับ 8 ฟายมือ

แปลง ลิตร เป็น ฟายมือ

ลิตรฟายมือ
1 ลิตร8 ฟายมือ
2 ลิตร16 ฟายมือ
5 ลิตร40 ฟายมือ
10 ลิตร80 ฟายมือ
20 ลิตร160 ฟายมือ
50 ลิตร400 ฟายมือ
100 ลิตร800 ฟายมือ
500 ลิตร4,000 ฟายมือ
1000 ลิตร8,000 ฟายมือ
5000 ลิตร40,000 ฟายมือ
10000 ลิตร80,000 ฟายมือ
50000 ลิตร400,000 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น ลิตร

ฟายมือลิตร
1 ฟายมือ0.125 ลิตร
2 ฟายมือ0.25 ลิตร
5 ฟายมือ0.625 ลิตร
10 ฟายมือ1.25 ลิตร
20 ฟายมือ2.5 ลิตร
50 ฟายมือ6.25 ลิตร
100 ฟายมือ12.5 ลิตร
500 ฟายมือ62.5 ลิตร
1000 ฟายมือ125 ลิตร
5000 ฟายมือ625 ลิตร
10000 ฟายมือ1,250 ลิตร
50000 ฟายมือ6,250 ลิตร

ตารางการแปลง ลิตร เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลิตร เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลิตรฟายมือ
1 ลิตร8 ฟายมือ
2 ลิตร16 ฟายมือ
3 ลิตร24 ฟายมือ
4 ลิตร32 ฟายมือ
5 ลิตร40 ฟายมือ
6 ลิตร48 ฟายมือ
7 ลิตร56 ฟายมือ
8 ลิตร64 ฟายมือ
9 ลิตร72 ฟายมือ
10 ลิตร80 ฟายมือ
11 ลิตร88 ฟายมือ
12 ลิตร96 ฟายมือ
13 ลิตร104 ฟายมือ
14 ลิตร112 ฟายมือ
15 ลิตร120 ฟายมือ
16 ลิตร128 ฟายมือ
17 ลิตร136 ฟายมือ
18 ลิตร144 ฟายมือ
19 ลิตร152 ฟายมือ
20 ลิตร160 ฟายมือ
21 ลิตร168 ฟายมือ
22 ลิตร176 ฟายมือ
23 ลิตร184 ฟายมือ
24 ลิตร192 ฟายมือ
25 ลิตร200 ฟายมือ
26 ลิตร208 ฟายมือ
27 ลิตร216 ฟายมือ
28 ลิตร224 ฟายมือ
29 ลิตร232 ฟายมือ
30 ลิตร240 ฟายมือ
31 ลิตร248 ฟายมือ
32 ลิตร256 ฟายมือ
33 ลิตร264 ฟายมือ
34 ลิตร272 ฟายมือ
35 ลิตร280 ฟายมือ
36 ลิตร288 ฟายมือ
37 ลิตร296 ฟายมือ
38 ลิตร304 ฟายมือ
39 ลิตร312 ฟายมือ
40 ลิตร320 ฟายมือ
41 ลิตร328 ฟายมือ
42 ลิตร336 ฟายมือ
43 ลิตร344 ฟายมือ
44 ลิตร352 ฟายมือ
45 ลิตร360 ฟายมือ
46 ลิตร368 ฟายมือ
47 ลิตร376 ฟายมือ
48 ลิตร384 ฟายมือ
49 ลิตร392 ฟายมือ
50 ลิตร400 ฟายมือ
51 ลิตร408 ฟายมือ
52 ลิตร416 ฟายมือ
53 ลิตร424 ฟายมือ
54 ลิตร432 ฟายมือ
55 ลิตร440 ฟายมือ
56 ลิตร448 ฟายมือ
57 ลิตร456 ฟายมือ
58 ลิตร464 ฟายมือ
59 ลิตร472 ฟายมือ
60 ลิตร480 ฟายมือ
61 ลิตร488 ฟายมือ
62 ลิตร496 ฟายมือ
63 ลิตร504 ฟายมือ
64 ลิตร512 ฟายมือ
65 ลิตร520 ฟายมือ
66 ลิตร528 ฟายมือ
67 ลิตร536 ฟายมือ
68 ลิตร544 ฟายมือ
69 ลิตร552 ฟายมือ
70 ลิตร560 ฟายมือ
71 ลิตร568 ฟายมือ
72 ลิตร576 ฟายมือ
73 ลิตร584 ฟายมือ
74 ลิตร592 ฟายมือ
75 ลิตร600 ฟายมือ
76 ลิตร608 ฟายมือ
77 ลิตร616 ฟายมือ
78 ลิตร624 ฟายมือ
79 ลิตร632 ฟายมือ
80 ลิตร640 ฟายมือ
81 ลิตร648 ฟายมือ
82 ลิตร656 ฟายมือ
83 ลิตร664 ฟายมือ
84 ลิตร672 ฟายมือ
85 ลิตร680 ฟายมือ
86 ลิตร688 ฟายมือ
87 ลิตร696 ฟายมือ
88 ลิตร704 ฟายมือ
89 ลิตร712 ฟายมือ
90 ลิตร720 ฟายมือ
91 ลิตร728 ฟายมือ
92 ลิตร736 ฟายมือ
93 ลิตร744 ฟายมือ
94 ลิตร752 ฟายมือ
95 ลิตร760 ฟายมือ
96 ลิตร768 ฟายมือ
97 ลิตร776 ฟายมือ
98 ลิตร784 ฟายมือ
99 ลิตร792 ฟายมือ
100 ลิตร800 ฟายมือ

แปลง ลิตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลิตร = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลิตร = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลิตร = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลิตร = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ลิตร = 8 ฟายมือในหน้านี้
1 ลิตร = 1 ทะนานไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ลิตร = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม