แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ถ้วยอิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ถ้วยอิมพีเรียล

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียล

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียล

สูตรการแปลง

c (imp) = US fl oz × 0.105585

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรc (imp) = US fl oz × 0.105585
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรc (imp) = 1 × 0.105585
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์c (imp) = 0.105585

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาถ้วยอิมพีเรียล
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.105585 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.21117 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.527926 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.055852 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.111705 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.279262 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.558524 ถ้วยอิมพีเรียล
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา52.79262 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา105.585239 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา527.926196 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1,055.852392 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5,279.261959 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ถ้วยอิมพีเรียลออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ถ้วยอิมพีเรียล9.471021 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ถ้วยอิมพีเรียล18.942042 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ถ้วยอิมพีเรียล47.355104 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ถ้วยอิมพีเรียล94.710208 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ถ้วยอิมพีเรียล189.420417 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ถ้วยอิมพีเรียล473.551042 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ถ้วยอิมพีเรียล947.102083 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ถ้วยอิมพีเรียล4,735.510417 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ถ้วยอิมพีเรียล9,471.020833 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ถ้วยอิมพีเรียล47,355.104167 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ถ้วยอิมพีเรียล94,710.208333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ถ้วยอิมพีเรียล473,551.041667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาถ้วยอิมพีเรียล
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.105585 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.21117 ถ้วยอิมพีเรียล
3 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.316756 ถ้วยอิมพีเรียล
4 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.422341 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.527926 ถ้วยอิมพีเรียล
6 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.633511 ถ้วยอิมพีเรียล
7 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.739097 ถ้วยอิมพีเรียล
8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.844682 ถ้วยอิมพีเรียล
9 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.950267 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.055852 ถ้วยอิมพีเรียล
11 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.161438 ถ้วยอิมพีเรียล
12 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.267023 ถ้วยอิมพีเรียล
13 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.372608 ถ้วยอิมพีเรียล
14 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.478193 ถ้วยอิมพีเรียล
15 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.583779 ถ้วยอิมพีเรียล
16 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.689364 ถ้วยอิมพีเรียล
17 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.794949 ถ้วยอิมพีเรียล
18 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.900534 ถ้วยอิมพีเรียล
19 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.00612 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.111705 ถ้วยอิมพีเรียล
21 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.21729 ถ้วยอิมพีเรียล
22 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.322875 ถ้วยอิมพีเรียล
23 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.428461 ถ้วยอิมพีเรียล
24 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.534046 ถ้วยอิมพีเรียล
25 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.639631 ถ้วยอิมพีเรียล
26 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.745216 ถ้วยอิมพีเรียล
27 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.850801 ถ้วยอิมพีเรียล
28 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2.956387 ถ้วยอิมพีเรียล
29 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.061972 ถ้วยอิมพีเรียล
30 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.167557 ถ้วยอิมพีเรียล
31 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.273142 ถ้วยอิมพีเรียล
32 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.378728 ถ้วยอิมพีเรียล
33 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.484313 ถ้วยอิมพีเรียล
34 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.589898 ถ้วยอิมพีเรียล
35 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.695483 ถ้วยอิมพีเรียล
36 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.801069 ถ้วยอิมพีเรียล
37 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.906654 ถ้วยอิมพีเรียล
38 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.012239 ถ้วยอิมพีเรียล
39 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.117824 ถ้วยอิมพีเรียล
40 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.22341 ถ้วยอิมพีเรียล
41 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.328995 ถ้วยอิมพีเรียล
42 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.43458 ถ้วยอิมพีเรียล
43 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.540165 ถ้วยอิมพีเรียล
44 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.645751 ถ้วยอิมพีเรียล
45 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.751336 ถ้วยอิมพีเรียล
46 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.856921 ถ้วยอิมพีเรียล
47 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.962506 ถ้วยอิมพีเรียล
48 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.068091 ถ้วยอิมพีเรียล
49 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.173677 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.279262 ถ้วยอิมพีเรียล
51 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.384847 ถ้วยอิมพีเรียล
52 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.490432 ถ้วยอิมพีเรียล
53 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.596018 ถ้วยอิมพีเรียล
54 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.701603 ถ้วยอิมพีเรียล
55 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.807188 ถ้วยอิมพีเรียล
56 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.912773 ถ้วยอิมพีเรียล
57 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.018359 ถ้วยอิมพีเรียล
58 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.123944 ถ้วยอิมพีเรียล
59 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.229529 ถ้วยอิมพีเรียล
60 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.335114 ถ้วยอิมพีเรียล
61 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.4407 ถ้วยอิมพีเรียล
62 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.546285 ถ้วยอิมพีเรียล
63 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.65187 ถ้วยอิมพีเรียล
64 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.757455 ถ้วยอิมพีเรียล
65 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.863041 ถ้วยอิมพีเรียล
66 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6.968626 ถ้วยอิมพีเรียล
67 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.074211 ถ้วยอิมพีเรียล
68 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.179796 ถ้วยอิมพีเรียล
69 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.285382 ถ้วยอิมพีเรียล
70 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.390967 ถ้วยอิมพีเรียล
71 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.496552 ถ้วยอิมพีเรียล
72 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.602137 ถ้วยอิมพีเรียล
73 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.707722 ถ้วยอิมพีเรียล
74 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.813308 ถ้วยอิมพีเรียล
75 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.918893 ถ้วยอิมพีเรียล
76 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.024478 ถ้วยอิมพีเรียล
77 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.130063 ถ้วยอิมพีเรียล
78 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.235649 ถ้วยอิมพีเรียล
79 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.341234 ถ้วยอิมพีเรียล
80 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.446819 ถ้วยอิมพีเรียล
81 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.552404 ถ้วยอิมพีเรียล
82 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.65799 ถ้วยอิมพีเรียล
83 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.763575 ถ้วยอิมพีเรียล
84 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.86916 ถ้วยอิมพีเรียล
85 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา8.974745 ถ้วยอิมพีเรียล
86 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.080331 ถ้วยอิมพีเรียล
87 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.185916 ถ้วยอิมพีเรียล
88 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.291501 ถ้วยอิมพีเรียล
89 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.397086 ถ้วยอิมพีเรียล
90 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.502672 ถ้วยอิมพีเรียล
91 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.608257 ถ้วยอิมพีเรียล
92 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.713842 ถ้วยอิมพีเรียล
93 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.819427 ถ้วยอิมพีเรียล
94 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.925012 ถ้วยอิมพีเรียล
95 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.030598 ถ้วยอิมพีเรียล
96 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.136183 ถ้วยอิมพีเรียล
97 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.241768 ถ้วยอิมพีเรียล
98 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.347353 ถ้วยอิมพีเรียล
99 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.452939 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.558524 ถ้วยอิมพีเรียล

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.031701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.063401 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.125 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 6 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.026396 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.052793 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียลในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.055852 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.689364 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 5.068091 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.001059 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.830712 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.84 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.96 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.24 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0015 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0012 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.5 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม