แปลง ทะนาน เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ทะนาน เพื่อแปลงไปยัง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ทะนาน เท่ากับกี่ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ทะนาน = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ทะนาน เท่ากับ 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

US fl oz = ทะนาน × 33.333333

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) เป็น ทะนาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรUS fl oz = ทะนาน × 33.333333
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรUS fl oz = 1 × 33.333333
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์US fl oz = 33.333333

ดังนั้น 1 ทะนาน มีค่าเท่ากับ 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ทะนาน เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ทะนานออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ทะนาน33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ทะนาน66.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ทะนาน166.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ทะนาน333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ทะนาน666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ทะนาน1,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ทะนาน3,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ทะนาน16,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ทะนาน33,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ทะนาน166,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ทะนาน333,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ทะนาน1,666,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ทะนาน

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาทะนาน
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.03 ทะนาน
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.06 ทะนาน
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.15 ทะนาน
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.3 ทะนาน
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.6 ทะนาน
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.5 ทะนาน
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3 ทะนาน
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา15 ทะนาน
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา30 ทะนาน
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา150 ทะนาน
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา300 ทะนาน
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1,500 ทะนาน

ตารางการแปลง ทะนาน เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ทะนาน เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ทะนานออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ทะนาน33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ทะนาน66.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ทะนาน100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ทะนาน133.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ทะนาน166.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ทะนาน200 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ทะนาน233.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ทะนาน266.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ทะนาน300 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ทะนาน333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ทะนาน366.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ทะนาน400 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ทะนาน433.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ทะนาน466.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ทะนาน500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ทะนาน533.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ทะนาน566.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ทะนาน600 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ทะนาน633.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ทะนาน666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ทะนาน700 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ทะนาน733.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ทะนาน766.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ทะนาน800 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ทะนาน833.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ทะนาน866.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ทะนาน900 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ทะนาน933.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ทะนาน966.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ทะนาน1,000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ทะนาน1,033.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ทะนาน1,066.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ทะนาน1,100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ทะนาน1,133.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ทะนาน1,166.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ทะนาน1,200 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ทะนาน1,233.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ทะนาน1,266.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ทะนาน1,300 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ทะนาน1,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ทะนาน1,366.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ทะนาน1,400 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ทะนาน1,433.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ทะนาน1,466.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ทะนาน1,500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ทะนาน1,533.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ทะนาน1,566.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ทะนาน1,600 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ทะนาน1,633.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ทะนาน1,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ทะนาน1,700 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ทะนาน1,733.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ทะนาน1,766.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ทะนาน1,800 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ทะนาน1,833.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ทะนาน1,866.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ทะนาน1,900 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ทะนาน1,933.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ทะนาน1,966.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ทะนาน2,000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ทะนาน2,033.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ทะนาน2,066.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ทะนาน2,100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ทะนาน2,133.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ทะนาน2,166.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ทะนาน2,200 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ทะนาน2,233.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ทะนาน2,266.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ทะนาน2,300 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ทะนาน2,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ทะนาน2,366.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ทะนาน2,400 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ทะนาน2,433.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ทะนาน2,466.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ทะนาน2,500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ทะนาน2,533.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ทะนาน2,566.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ทะนาน2,600 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ทะนาน2,633.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ทะนาน2,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ทะนาน2,700 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ทะนาน2,733.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ทะนาน2,766.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ทะนาน2,800 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ทะนาน2,833.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ทะนาน2,866.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ทะนาน2,900 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ทะนาน2,933.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ทะนาน2,966.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ทะนาน3,000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ทะนาน3,033.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ทะนาน3,066.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ทะนาน3,100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ทะนาน3,133.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ทะนาน3,166.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ทะนาน3,200 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ทะนาน3,233.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ทะนาน3,266.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ทะนาน3,300 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ทะนาน3,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ทะนาน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ทะนาน = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ทะนาน = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ทะนาน = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1 ลิตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ทะนาน = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ทะนาน = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม