แปลง ทะนาน เป็น ไพน์อิมพีเรียล

ป้อนจำนวนของ ทะนาน เพื่อแปลงไปยัง ไพน์อิมพีเรียล

ผลลัพธ์

1 ทะนาน เท่ากับกี่ ไพน์อิมพีเรียล

1 ทะนาน = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียล

1 ทะนาน เท่ากับ 1.759754 ไพน์อิมพีเรียล

สูตรการแปลง

pt (imp) = ทะนาน × 1.759754

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ไพน์อิมพีเรียล (pt (imp)) เป็น ทะนาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรpt (imp) = ทะนาน × 1.759754
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรpt (imp) = 1 × 1.759754
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์pt (imp) = 1.759754

ดังนั้น 1 ทะนาน มีค่าเท่ากับ 1.759754 ไพน์อิมพีเรียล

แปลง ทะนาน เป็น ไพน์อิมพีเรียล

ทะนานไพน์อิมพีเรียล
1 ทะนาน1.759754 ไพน์อิมพีเรียล
2 ทะนาน3.519508 ไพน์อิมพีเรียล
5 ทะนาน8.79877 ไพน์อิมพีเรียล
10 ทะนาน17.59754 ไพน์อิมพีเรียล
20 ทะนาน35.19508 ไพน์อิมพีเรียล
50 ทะนาน87.987699 ไพน์อิมพีเรียล
100 ทะนาน175.975399 ไพน์อิมพีเรียล
500 ทะนาน879.876993 ไพน์อิมพีเรียล
1000 ทะนาน1,759.753986 ไพน์อิมพีเรียล
5000 ทะนาน8,798.769932 ไพน์อิมพีเรียล
10000 ทะนาน17,597.539864 ไพน์อิมพีเรียล
50000 ทะนาน87,987.69932 ไพน์อิมพีเรียล

แปลง ไพน์อิมพีเรียล เป็น ทะนาน

ไพน์อิมพีเรียลทะนาน
1 ไพน์อิมพีเรียล0.568261 ทะนาน
2 ไพน์อิมพีเรียล1.136523 ทะนาน
5 ไพน์อิมพีเรียล2.841306 ทะนาน
10 ไพน์อิมพีเรียล5.682613 ทะนาน
20 ไพน์อิมพีเรียล11.365225 ทะนาน
50 ไพน์อิมพีเรียล28.413063 ทะนาน
100 ไพน์อิมพีเรียล56.826125 ทะนาน
500 ไพน์อิมพีเรียล284.130625 ทะนาน
1000 ไพน์อิมพีเรียล568.26125 ทะนาน
5000 ไพน์อิมพีเรียล2,841.30625 ทะนาน
10000 ไพน์อิมพีเรียล5,682.6125 ทะนาน
50000 ไพน์อิมพีเรียล28,413.0625 ทะนาน

ตารางการแปลง ทะนาน เป็น ไพน์อิมพีเรียล

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ทะนาน เป็น ไพน์อิมพีเรียล โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ทะนานไพน์อิมพีเรียล
1 ทะนาน1.759754 ไพน์อิมพีเรียล
2 ทะนาน3.519508 ไพน์อิมพีเรียล
3 ทะนาน5.279262 ไพน์อิมพีเรียล
4 ทะนาน7.039016 ไพน์อิมพีเรียล
5 ทะนาน8.79877 ไพน์อิมพีเรียล
6 ทะนาน10.558524 ไพน์อิมพีเรียล
7 ทะนาน12.318278 ไพน์อิมพีเรียล
8 ทะนาน14.078032 ไพน์อิมพีเรียล
9 ทะนาน15.837786 ไพน์อิมพีเรียล
10 ทะนาน17.59754 ไพน์อิมพีเรียล
11 ทะนาน19.357294 ไพน์อิมพีเรียล
12 ทะนาน21.117048 ไพน์อิมพีเรียล
13 ทะนาน22.876802 ไพน์อิมพีเรียล
14 ทะนาน24.636556 ไพน์อิมพีเรียล
15 ทะนาน26.39631 ไพน์อิมพีเรียล
16 ทะนาน28.156064 ไพน์อิมพีเรียล
17 ทะนาน29.915818 ไพน์อิมพีเรียล
18 ทะนาน31.675572 ไพน์อิมพีเรียล
19 ทะนาน33.435326 ไพน์อิมพีเรียล
20 ทะนาน35.19508 ไพน์อิมพีเรียล
21 ทะนาน36.954834 ไพน์อิมพีเรียล
22 ทะนาน38.714588 ไพน์อิมพีเรียล
23 ทะนาน40.474342 ไพน์อิมพีเรียล
24 ทะนาน42.234096 ไพน์อิมพีเรียล
25 ทะนาน43.99385 ไพน์อิมพีเรียล
26 ทะนาน45.753604 ไพน์อิมพีเรียล
27 ทะนาน47.513358 ไพน์อิมพีเรียล
28 ทะนาน49.273112 ไพน์อิมพีเรียล
29 ทะนาน51.032866 ไพน์อิมพีเรียล
30 ทะนาน52.79262 ไพน์อิมพีเรียล
31 ทะนาน54.552374 ไพน์อิมพีเรียล
32 ทะนาน56.312128 ไพน์อิมพีเรียล
33 ทะนาน58.071882 ไพน์อิมพีเรียล
34 ทะนาน59.831636 ไพน์อิมพีเรียล
35 ทะนาน61.59139 ไพน์อิมพีเรียล
36 ทะนาน63.351144 ไพน์อิมพีเรียล
37 ทะนาน65.110897 ไพน์อิมพีเรียล
38 ทะนาน66.870651 ไพน์อิมพีเรียล
39 ทะนาน68.630405 ไพน์อิมพีเรียล
40 ทะนาน70.390159 ไพน์อิมพีเรียล
41 ทะนาน72.149913 ไพน์อิมพีเรียล
42 ทะนาน73.909667 ไพน์อิมพีเรียล
43 ทะนาน75.669421 ไพน์อิมพีเรียล
44 ทะนาน77.429175 ไพน์อิมพีเรียล
45 ทะนาน79.188929 ไพน์อิมพีเรียล
46 ทะนาน80.948683 ไพน์อิมพีเรียล
47 ทะนาน82.708437 ไพน์อิมพีเรียล
48 ทะนาน84.468191 ไพน์อิมพีเรียล
49 ทะนาน86.227945 ไพน์อิมพีเรียล
50 ทะนาน87.987699 ไพน์อิมพีเรียล
51 ทะนาน89.747453 ไพน์อิมพีเรียล
52 ทะนาน91.507207 ไพน์อิมพีเรียล
53 ทะนาน93.266961 ไพน์อิมพีเรียล
54 ทะนาน95.026715 ไพน์อิมพีเรียล
55 ทะนาน96.786469 ไพน์อิมพีเรียล
56 ทะนาน98.546223 ไพน์อิมพีเรียล
57 ทะนาน100.305977 ไพน์อิมพีเรียล
58 ทะนาน102.065731 ไพน์อิมพีเรียล
59 ทะนาน103.825485 ไพน์อิมพีเรียล
60 ทะนาน105.585239 ไพน์อิมพีเรียล
61 ทะนาน107.344993 ไพน์อิมพีเรียล
62 ทะนาน109.104747 ไพน์อิมพีเรียล
63 ทะนาน110.864501 ไพน์อิมพีเรียล
64 ทะนาน112.624255 ไพน์อิมพีเรียล
65 ทะนาน114.384009 ไพน์อิมพีเรียล
66 ทะนาน116.143763 ไพน์อิมพีเรียล
67 ทะนาน117.903517 ไพน์อิมพีเรียล
68 ทะนาน119.663271 ไพน์อิมพีเรียล
69 ทะนาน121.423025 ไพน์อิมพีเรียล
70 ทะนาน123.182779 ไพน์อิมพีเรียล
71 ทะนาน124.942533 ไพน์อิมพีเรียล
72 ทะนาน126.702287 ไพน์อิมพีเรียล
73 ทะนาน128.462041 ไพน์อิมพีเรียล
74 ทะนาน130.221795 ไพน์อิมพีเรียล
75 ทะนาน131.981549 ไพน์อิมพีเรียล
76 ทะนาน133.741303 ไพน์อิมพีเรียล
77 ทะนาน135.501057 ไพน์อิมพีเรียล
78 ทะนาน137.260811 ไพน์อิมพีเรียล
79 ทะนาน139.020565 ไพน์อิมพีเรียล
80 ทะนาน140.780319 ไพน์อิมพีเรียล
81 ทะนาน142.540073 ไพน์อิมพีเรียล
82 ทะนาน144.299827 ไพน์อิมพีเรียล
83 ทะนาน146.059581 ไพน์อิมพีเรียล
84 ทะนาน147.819335 ไพน์อิมพีเรียล
85 ทะนาน149.579089 ไพน์อิมพีเรียล
86 ทะนาน151.338843 ไพน์อิมพีเรียล
87 ทะนาน153.098597 ไพน์อิมพีเรียล
88 ทะนาน154.858351 ไพน์อิมพีเรียล
89 ทะนาน156.618105 ไพน์อิมพีเรียล
90 ทะนาน158.377859 ไพน์อิมพีเรียล
91 ทะนาน160.137613 ไพน์อิมพีเรียล
92 ทะนาน161.897367 ไพน์อิมพีเรียล
93 ทะนาน163.657121 ไพน์อิมพีเรียล
94 ทะนาน165.416875 ไพน์อิมพีเรียล
95 ทะนาน167.176629 ไพน์อิมพีเรียล
96 ทะนาน168.936383 ไพน์อิมพีเรียล
97 ทะนาน170.696137 ไพน์อิมพีเรียล
98 ทะนาน172.455891 ไพน์อิมพีเรียล
99 ทะนาน174.215645 ไพน์อิมพีเรียล
100 ทะนาน175.975399 ไพน์อิมพีเรียล

แปลง ทะนาน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ทะนาน = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ทะนาน = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1 ลิตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลในหน้านี้
1 ทะนาน = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ทะนาน = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ทะนาน = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 8 ฟายมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม