แปลง ทะนาน เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ ทะนาน เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 ทะนาน เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 ทะนาน = 8 ฟายมือ

1 ทะนาน เท่ากับ 8 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = ทะนาน × 8

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น ทะนาน คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = ทะนาน × 8
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 8
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 8

ดังนั้น 1 ทะนาน มีค่าเท่ากับ 8 ฟายมือ

แปลง ทะนาน เป็น ฟายมือ

ทะนานฟายมือ
1 ทะนาน8 ฟายมือ
2 ทะนาน16 ฟายมือ
5 ทะนาน40 ฟายมือ
10 ทะนาน80 ฟายมือ
20 ทะนาน160 ฟายมือ
50 ทะนาน400 ฟายมือ
100 ทะนาน800 ฟายมือ
500 ทะนาน4,000 ฟายมือ
1000 ทะนาน8,000 ฟายมือ
5000 ทะนาน40,000 ฟายมือ
10000 ทะนาน80,000 ฟายมือ
50000 ทะนาน400,000 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น ทะนาน

ฟายมือทะนาน
1 ฟายมือ0.125 ทะนาน
2 ฟายมือ0.25 ทะนาน
5 ฟายมือ0.625 ทะนาน
10 ฟายมือ1.25 ทะนาน
20 ฟายมือ2.5 ทะนาน
50 ฟายมือ6.25 ทะนาน
100 ฟายมือ12.5 ทะนาน
500 ฟายมือ62.5 ทะนาน
1000 ฟายมือ125 ทะนาน
5000 ฟายมือ625 ทะนาน
10000 ฟายมือ1,250 ทะนาน
50000 ฟายมือ6,250 ทะนาน

ตารางการแปลง ทะนาน เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ทะนาน เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ทะนานฟายมือ
1 ทะนาน8 ฟายมือ
2 ทะนาน16 ฟายมือ
3 ทะนาน24 ฟายมือ
4 ทะนาน32 ฟายมือ
5 ทะนาน40 ฟายมือ
6 ทะนาน48 ฟายมือ
7 ทะนาน56 ฟายมือ
8 ทะนาน64 ฟายมือ
9 ทะนาน72 ฟายมือ
10 ทะนาน80 ฟายมือ
11 ทะนาน88 ฟายมือ
12 ทะนาน96 ฟายมือ
13 ทะนาน104 ฟายมือ
14 ทะนาน112 ฟายมือ
15 ทะนาน120 ฟายมือ
16 ทะนาน128 ฟายมือ
17 ทะนาน136 ฟายมือ
18 ทะนาน144 ฟายมือ
19 ทะนาน152 ฟายมือ
20 ทะนาน160 ฟายมือ
21 ทะนาน168 ฟายมือ
22 ทะนาน176 ฟายมือ
23 ทะนาน184 ฟายมือ
24 ทะนาน192 ฟายมือ
25 ทะนาน200 ฟายมือ
26 ทะนาน208 ฟายมือ
27 ทะนาน216 ฟายมือ
28 ทะนาน224 ฟายมือ
29 ทะนาน232 ฟายมือ
30 ทะนาน240 ฟายมือ
31 ทะนาน248 ฟายมือ
32 ทะนาน256 ฟายมือ
33 ทะนาน264 ฟายมือ
34 ทะนาน272 ฟายมือ
35 ทะนาน280 ฟายมือ
36 ทะนาน288 ฟายมือ
37 ทะนาน296 ฟายมือ
38 ทะนาน304 ฟายมือ
39 ทะนาน312 ฟายมือ
40 ทะนาน320 ฟายมือ
41 ทะนาน328 ฟายมือ
42 ทะนาน336 ฟายมือ
43 ทะนาน344 ฟายมือ
44 ทะนาน352 ฟายมือ
45 ทะนาน360 ฟายมือ
46 ทะนาน368 ฟายมือ
47 ทะนาน376 ฟายมือ
48 ทะนาน384 ฟายมือ
49 ทะนาน392 ฟายมือ
50 ทะนาน400 ฟายมือ
51 ทะนาน408 ฟายมือ
52 ทะนาน416 ฟายมือ
53 ทะนาน424 ฟายมือ
54 ทะนาน432 ฟายมือ
55 ทะนาน440 ฟายมือ
56 ทะนาน448 ฟายมือ
57 ทะนาน456 ฟายมือ
58 ทะนาน464 ฟายมือ
59 ทะนาน472 ฟายมือ
60 ทะนาน480 ฟายมือ
61 ทะนาน488 ฟายมือ
62 ทะนาน496 ฟายมือ
63 ทะนาน504 ฟายมือ
64 ทะนาน512 ฟายมือ
65 ทะนาน520 ฟายมือ
66 ทะนาน528 ฟายมือ
67 ทะนาน536 ฟายมือ
68 ทะนาน544 ฟายมือ
69 ทะนาน552 ฟายมือ
70 ทะนาน560 ฟายมือ
71 ทะนาน568 ฟายมือ
72 ทะนาน576 ฟายมือ
73 ทะนาน584 ฟายมือ
74 ทะนาน592 ฟายมือ
75 ทะนาน600 ฟายมือ
76 ทะนาน608 ฟายมือ
77 ทะนาน616 ฟายมือ
78 ทะนาน624 ฟายมือ
79 ทะนาน632 ฟายมือ
80 ทะนาน640 ฟายมือ
81 ทะนาน648 ฟายมือ
82 ทะนาน656 ฟายมือ
83 ทะนาน664 ฟายมือ
84 ทะนาน672 ฟายมือ
85 ทะนาน680 ฟายมือ
86 ทะนาน688 ฟายมือ
87 ทะนาน696 ฟายมือ
88 ทะนาน704 ฟายมือ
89 ทะนาน712 ฟายมือ
90 ทะนาน720 ฟายมือ
91 ทะนาน728 ฟายมือ
92 ทะนาน736 ฟายมือ
93 ทะนาน744 ฟายมือ
94 ทะนาน752 ฟายมือ
95 ทะนาน760 ฟายมือ
96 ทะนาน768 ฟายมือ
97 ทะนาน776 ฟายมือ
98 ทะนาน784 ฟายมือ
99 ทะนาน792 ฟายมือ
100 ทะนาน800 ฟายมือ

แปลง ทะนาน ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ทะนาน = 0.264172 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1.056688 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 2.113376 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 4.166667 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ทะนาน = 33.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 200 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.001 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1 ลิตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1,000 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.879877 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 1.759754 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 3.519508 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 35.19508 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 56.312128 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 168.936383 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.035315 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ทะนาน = 61.023744 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ทะนาน = 128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 32 กำมือไปที่หน้า
1 ทะนาน = 8 ฟายมือในหน้านี้
1 ทะนาน = 0.05 ถังไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.04 สัดไปที่หน้า
1 ทะนาน = 0.0005 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม