แปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

US fl oz = tbsp × 0.5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา (tbsp) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรUS fl oz = tbsp × 0.5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรUS fl oz = 1 × 0.5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์US fl oz = 0.5

ดังนั้น 1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา25 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา250 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2,500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา5,000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา25,000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา20 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา40 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา100 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา200 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1,000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา2,000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10,000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา20,000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา100,000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
3 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา1.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
4 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
6 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา3 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
7 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา3.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
8 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา4 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
9 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา4.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
11 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา5.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
12 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา6 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
13 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา6.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
14 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา7 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
15 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา7.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
16 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
17 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา8.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
18 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา9 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
19 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา9.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
21 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา10.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
22 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา11 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
23 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา11.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
24 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา12 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
25 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา12.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
26 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา13 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
27 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา13.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
28 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา14 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
29 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา14.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
30 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา15 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
31 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา15.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
32 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา16 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
33 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา16.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
34 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา17 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
35 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา17.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
36 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา18 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
37 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา18.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
38 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา19 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
39 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา19.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
40 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
41 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา20.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
42 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา21 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
43 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา21.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
44 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา22 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
45 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา22.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
46 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา23 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
47 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา23.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
48 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา24 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
49 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา24.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา25 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
51 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา25.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
52 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา26 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
53 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา26.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
54 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา27 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
55 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา27.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
56 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา28 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
57 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา28.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
58 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา29 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
59 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา29.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
60 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา30 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
61 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา30.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
62 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา31 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
63 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา31.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
64 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา32 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
65 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา32.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
66 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา33 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
67 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา33.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
68 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา34 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
69 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา34.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
70 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา35 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
71 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา35.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
72 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา36 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
73 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา36.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
74 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา37 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
75 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา37.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
76 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา38 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
77 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา38.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
78 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา39 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
79 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา39.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
80 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา40 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
81 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา40.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
82 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา41 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
83 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา41.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
84 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา42 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
85 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา42.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
86 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา43 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
87 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา43.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
88 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา44 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
89 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา44.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
90 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา45 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
91 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา45.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
92 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา46 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
93 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา46.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
94 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา47 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
95 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา47.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
96 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา48 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
97 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา48.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
98 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา49 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
99 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา49.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.003963 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.01585 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.031701 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.0625 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 3 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 1.5 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 15 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.015 ลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 15 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.013198 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.026396 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.052793 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.527926 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.844682 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 2.534046 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.00053 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.915356 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 1.92 หยิบมือไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.48 กำมือไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.12 ฟายมือไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.015 ทะนานไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.00075 ถังไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 0.0006 สัดไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา = 7.5 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม