แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ถ้วยอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ถ้วยอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

1 ถ้วยอิมพีเรียล = 18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

1 ถ้วยอิมพีเรียล เท่ากับ 18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

tbsp = c (imp) × 18.942042

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา (tbsp) เป็น ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtbsp = c (imp) × 18.942042
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtbsp = 1 × 18.942042
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tbsp = 18.942042

ดังนั้น 1 ถ้วยอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ถ้วยอิมพีเรียลช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1 ถ้วยอิมพีเรียล18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
2 ถ้วยอิมพีเรียล37.884083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5 ถ้วยอิมพีเรียล94.710208 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10 ถ้วยอิมพีเรียล189.420417 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
20 ถ้วยอิมพีเรียล378.840833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50 ถ้วยอิมพีเรียล947.102083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
100 ถ้วยอิมพีเรียล1,894.204167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
500 ถ้วยอิมพีเรียล9,471.020833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1000 ถ้วยอิมพีเรียล18,942.041667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5000 ถ้วยอิมพีเรียล94,710.208333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10000 ถ้วยอิมพีเรียล189,420.416667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50000 ถ้วยอิมพีเรียล947,102.083333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาถ้วยอิมพีเรียล
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.052793 ถ้วยอิมพีเรียล
2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.105585 ถ้วยอิมพีเรียล
5 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.263963 ถ้วยอิมพีเรียล
10 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.527926 ถ้วยอิมพีเรียล
20 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา1.055852 ถ้วยอิมพีเรียล
50 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2.639631 ถ้วยอิมพีเรียล
100 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา5.279262 ถ้วยอิมพีเรียล
500 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา26.39631 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา52.79262 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา263.963098 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา527.926196 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2,639.63098 ถ้วยอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถ้วยอิมพีเรียลช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1 ถ้วยอิมพีเรียล18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
2 ถ้วยอิมพีเรียล37.884083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
3 ถ้วยอิมพีเรียล56.826125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
4 ถ้วยอิมพีเรียล75.768167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5 ถ้วยอิมพีเรียล94.710208 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
6 ถ้วยอิมพีเรียล113.65225 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
7 ถ้วยอิมพีเรียล132.594292 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
8 ถ้วยอิมพีเรียล151.536333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
9 ถ้วยอิมพีเรียล170.478375 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10 ถ้วยอิมพีเรียล189.420417 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
11 ถ้วยอิมพีเรียล208.362458 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
12 ถ้วยอิมพีเรียล227.3045 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
13 ถ้วยอิมพีเรียล246.246542 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
14 ถ้วยอิมพีเรียล265.188583 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
15 ถ้วยอิมพีเรียล284.130625 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
16 ถ้วยอิมพีเรียล303.072667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
17 ถ้วยอิมพีเรียล322.014708 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
18 ถ้วยอิมพีเรียล340.95675 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
19 ถ้วยอิมพีเรียล359.898792 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
20 ถ้วยอิมพีเรียล378.840833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
21 ถ้วยอิมพีเรียล397.782875 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
22 ถ้วยอิมพีเรียล416.724917 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
23 ถ้วยอิมพีเรียล435.666958 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
24 ถ้วยอิมพีเรียล454.609 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
25 ถ้วยอิมพีเรียล473.551042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
26 ถ้วยอิมพีเรียล492.493083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
27 ถ้วยอิมพีเรียล511.435125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
28 ถ้วยอิมพีเรียล530.377167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
29 ถ้วยอิมพีเรียล549.319208 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
30 ถ้วยอิมพีเรียล568.26125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
31 ถ้วยอิมพีเรียล587.203292 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
32 ถ้วยอิมพีเรียล606.145333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
33 ถ้วยอิมพีเรียล625.087375 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
34 ถ้วยอิมพีเรียล644.029417 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
35 ถ้วยอิมพีเรียล662.971458 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
36 ถ้วยอิมพีเรียล681.9135 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
37 ถ้วยอิมพีเรียล700.855542 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
38 ถ้วยอิมพีเรียล719.797583 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
39 ถ้วยอิมพีเรียล738.739625 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
40 ถ้วยอิมพีเรียล757.681667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
41 ถ้วยอิมพีเรียล776.623708 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
42 ถ้วยอิมพีเรียล795.56575 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
43 ถ้วยอิมพีเรียล814.507792 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
44 ถ้วยอิมพีเรียล833.449833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
45 ถ้วยอิมพีเรียล852.391875 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
46 ถ้วยอิมพีเรียล871.333917 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
47 ถ้วยอิมพีเรียล890.275958 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
48 ถ้วยอิมพีเรียล909.218 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
49 ถ้วยอิมพีเรียล928.160042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50 ถ้วยอิมพีเรียล947.102083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
51 ถ้วยอิมพีเรียล966.044125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
52 ถ้วยอิมพีเรียล984.986167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
53 ถ้วยอิมพีเรียล1,003.928208 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
54 ถ้วยอิมพีเรียล1,022.87025 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
55 ถ้วยอิมพีเรียล1,041.812292 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
56 ถ้วยอิมพีเรียล1,060.754333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
57 ถ้วยอิมพีเรียล1,079.696375 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
58 ถ้วยอิมพีเรียล1,098.638417 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
59 ถ้วยอิมพีเรียล1,117.580458 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
60 ถ้วยอิมพีเรียล1,136.5225 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
61 ถ้วยอิมพีเรียล1,155.464542 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
62 ถ้วยอิมพีเรียล1,174.406583 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
63 ถ้วยอิมพีเรียล1,193.348625 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
64 ถ้วยอิมพีเรียล1,212.290667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
65 ถ้วยอิมพีเรียล1,231.232708 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
66 ถ้วยอิมพีเรียล1,250.17475 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
67 ถ้วยอิมพีเรียล1,269.116792 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
68 ถ้วยอิมพีเรียล1,288.058833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
69 ถ้วยอิมพีเรียล1,307.000875 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
70 ถ้วยอิมพีเรียล1,325.942917 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
71 ถ้วยอิมพีเรียล1,344.884958 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
72 ถ้วยอิมพีเรียล1,363.827 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
73 ถ้วยอิมพีเรียล1,382.769042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
74 ถ้วยอิมพีเรียล1,401.711083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
75 ถ้วยอิมพีเรียล1,420.653125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
76 ถ้วยอิมพีเรียล1,439.595167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
77 ถ้วยอิมพีเรียล1,458.537208 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
78 ถ้วยอิมพีเรียล1,477.47925 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
79 ถ้วยอิมพีเรียล1,496.421292 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
80 ถ้วยอิมพีเรียล1,515.363333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
81 ถ้วยอิมพีเรียล1,534.305375 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
82 ถ้วยอิมพีเรียล1,553.247417 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
83 ถ้วยอิมพีเรียล1,572.189458 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
84 ถ้วยอิมพีเรียล1,591.1315 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
85 ถ้วยอิมพีเรียล1,610.073542 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
86 ถ้วยอิมพีเรียล1,629.015583 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
87 ถ้วยอิมพีเรียล1,647.957625 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
88 ถ้วยอิมพีเรียล1,666.899667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
89 ถ้วยอิมพีเรียล1,685.841708 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
90 ถ้วยอิมพีเรียล1,704.78375 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
91 ถ้วยอิมพีเรียล1,723.725792 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
92 ถ้วยอิมพีเรียล1,742.667833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
93 ถ้วยอิมพีเรียล1,761.609875 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
94 ถ้วยอิมพีเรียล1,780.551917 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
95 ถ้วยอิมพีเรียล1,799.493958 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
96 ถ้วยอิมพีเรียล1,818.436 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
97 ถ้วยอิมพีเรียล1,837.378042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
98 ถ้วยอิมพีเรียล1,856.320083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
99 ถ้วยอิมพีเรียล1,875.262125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
100 ถ้วยอิมพีเรียล1,894.204167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.075059 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.300237 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.600475 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 1.183878 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 9.471021 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 56.826125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.000284 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.284131 ลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.25 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.5 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 16 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 48 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.010034 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 17.338715 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 36.36872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 9.09218 กำมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 2.273045 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.284131 ทะนานไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.014207 ถังไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.011365 สัดไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.000142 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม