แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร

ป้อนจำนวนของ ถ้วยอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง มิลลิลิตร

ผลลัพธ์

1 ถ้วยอิมพีเรียล เท่ากับกี่ มิลลิลิตร

1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 มิลลิลิตร

1 ถ้วยอิมพีเรียล เท่ากับ 284.130625 มิลลิลิตร

สูตรการแปลง

mL = c (imp) × 284.130625

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก มิลลิลิตร (mL) เป็น ถ้วยอิมพีเรียล (c (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรmL = c (imp) × 284.130625
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรmL = 1 × 284.130625
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์mL = 284.130625

ดังนั้น 1 ถ้วยอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 284.130625 มิลลิลิตร

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร

ถ้วยอิมพีเรียลมิลลิลิตร
1 ถ้วยอิมพีเรียล284.130625 มิลลิลิตร
2 ถ้วยอิมพีเรียล568.26125 มิลลิลิตร
5 ถ้วยอิมพีเรียล1,420.653125 มิลลิลิตร
10 ถ้วยอิมพีเรียล2,841.30625 มิลลิลิตร
20 ถ้วยอิมพีเรียล5,682.6125 มิลลิลิตร
50 ถ้วยอิมพีเรียล14,206.53125 มิลลิลิตร
100 ถ้วยอิมพีเรียล28,413.0625 มิลลิลิตร
500 ถ้วยอิมพีเรียล142,065.3125 มิลลิลิตร
1000 ถ้วยอิมพีเรียล284,130.625 มิลลิลิตร
5000 ถ้วยอิมพีเรียล1,420,653.125 มิลลิลิตร
10000 ถ้วยอิมพีเรียล2,841,306.25 มิลลิลิตร
50000 ถ้วยอิมพีเรียล14,206,531.25 มิลลิลิตร

แปลง มิลลิลิตร เป็น ถ้วยอิมพีเรียล

มิลลิลิตรถ้วยอิมพีเรียล
1 มิลลิลิตร0.00352 ถ้วยอิมพีเรียล
2 มิลลิลิตร0.007039 ถ้วยอิมพีเรียล
5 มิลลิลิตร0.017598 ถ้วยอิมพีเรียล
10 มิลลิลิตร0.035195 ถ้วยอิมพีเรียล
20 มิลลิลิตร0.07039 ถ้วยอิมพีเรียล
50 มิลลิลิตร0.175975 ถ้วยอิมพีเรียล
100 มิลลิลิตร0.351951 ถ้วยอิมพีเรียล
500 มิลลิลิตร1.759754 ถ้วยอิมพีเรียล
1000 มิลลิลิตร3.519508 ถ้วยอิมพีเรียล
5000 มิลลิลิตร17.59754 ถ้วยอิมพีเรียล
10000 มิลลิลิตร35.19508 ถ้วยอิมพีเรียล
50000 มิลลิลิตร175.975399 ถ้วยอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ถ้วยอิมพีเรียล เป็น มิลลิลิตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ถ้วยอิมพีเรียลมิลลิลิตร
1 ถ้วยอิมพีเรียล284.130625 มิลลิลิตร
2 ถ้วยอิมพีเรียล568.26125 มิลลิลิตร
3 ถ้วยอิมพีเรียล852.391875 มิลลิลิตร
4 ถ้วยอิมพีเรียล1,136.5225 มิลลิลิตร
5 ถ้วยอิมพีเรียล1,420.653125 มิลลิลิตร
6 ถ้วยอิมพีเรียล1,704.78375 มิลลิลิตร
7 ถ้วยอิมพีเรียล1,988.914375 มิลลิลิตร
8 ถ้วยอิมพีเรียล2,273.045 มิลลิลิตร
9 ถ้วยอิมพีเรียล2,557.175625 มิลลิลิตร
10 ถ้วยอิมพีเรียล2,841.30625 มิลลิลิตร
11 ถ้วยอิมพีเรียล3,125.436875 มิลลิลิตร
12 ถ้วยอิมพีเรียล3,409.5675 มิลลิลิตร
13 ถ้วยอิมพีเรียล3,693.698125 มิลลิลิตร
14 ถ้วยอิมพีเรียล3,977.82875 มิลลิลิตร
15 ถ้วยอิมพีเรียล4,261.959375 มิลลิลิตร
16 ถ้วยอิมพีเรียล4,546.09 มิลลิลิตร
17 ถ้วยอิมพีเรียล4,830.220625 มิลลิลิตร
18 ถ้วยอิมพีเรียล5,114.35125 มิลลิลิตร
19 ถ้วยอิมพีเรียล5,398.481875 มิลลิลิตร
20 ถ้วยอิมพีเรียล5,682.6125 มิลลิลิตร
21 ถ้วยอิมพีเรียล5,966.743125 มิลลิลิตร
22 ถ้วยอิมพีเรียล6,250.87375 มิลลิลิตร
23 ถ้วยอิมพีเรียล6,535.004375 มิลลิลิตร
24 ถ้วยอิมพีเรียล6,819.135 มิลลิลิตร
25 ถ้วยอิมพีเรียล7,103.265625 มิลลิลิตร
26 ถ้วยอิมพีเรียล7,387.39625 มิลลิลิตร
27 ถ้วยอิมพีเรียล7,671.526875 มิลลิลิตร
28 ถ้วยอิมพีเรียล7,955.6575 มิลลิลิตร
29 ถ้วยอิมพีเรียล8,239.788125 มิลลิลิตร
30 ถ้วยอิมพีเรียล8,523.91875 มิลลิลิตร
31 ถ้วยอิมพีเรียล8,808.049375 มิลลิลิตร
32 ถ้วยอิมพีเรียล9,092.18 มิลลิลิตร
33 ถ้วยอิมพีเรียล9,376.310625 มิลลิลิตร
34 ถ้วยอิมพีเรียล9,660.44125 มิลลิลิตร
35 ถ้วยอิมพีเรียล9,944.571875 มิลลิลิตร
36 ถ้วยอิมพีเรียล10,228.7025 มิลลิลิตร
37 ถ้วยอิมพีเรียล10,512.833125 มิลลิลิตร
38 ถ้วยอิมพีเรียล10,796.96375 มิลลิลิตร
39 ถ้วยอิมพีเรียล11,081.094375 มิลลิลิตร
40 ถ้วยอิมพีเรียล11,365.225 มิลลิลิตร
41 ถ้วยอิมพีเรียล11,649.355625 มิลลิลิตร
42 ถ้วยอิมพีเรียล11,933.48625 มิลลิลิตร
43 ถ้วยอิมพีเรียล12,217.616875 มิลลิลิตร
44 ถ้วยอิมพีเรียล12,501.7475 มิลลิลิตร
45 ถ้วยอิมพีเรียล12,785.878125 มิลลิลิตร
46 ถ้วยอิมพีเรียล13,070.00875 มิลลิลิตร
47 ถ้วยอิมพีเรียล13,354.139375 มิลลิลิตร
48 ถ้วยอิมพีเรียล13,638.27 มิลลิลิตร
49 ถ้วยอิมพีเรียล13,922.400625 มิลลิลิตร
50 ถ้วยอิมพีเรียล14,206.53125 มิลลิลิตร
51 ถ้วยอิมพีเรียล14,490.661875 มิลลิลิตร
52 ถ้วยอิมพีเรียล14,774.7925 มิลลิลิตร
53 ถ้วยอิมพีเรียล15,058.923125 มิลลิลิตร
54 ถ้วยอิมพีเรียล15,343.05375 มิลลิลิตร
55 ถ้วยอิมพีเรียล15,627.184375 มิลลิลิตร
56 ถ้วยอิมพีเรียล15,911.315 มิลลิลิตร
57 ถ้วยอิมพีเรียล16,195.445625 มิลลิลิตร
58 ถ้วยอิมพีเรียล16,479.57625 มิลลิลิตร
59 ถ้วยอิมพีเรียล16,763.706875 มิลลิลิตร
60 ถ้วยอิมพีเรียล17,047.8375 มิลลิลิตร
61 ถ้วยอิมพีเรียล17,331.968125 มิลลิลิตร
62 ถ้วยอิมพีเรียล17,616.09875 มิลลิลิตร
63 ถ้วยอิมพีเรียล17,900.229375 มิลลิลิตร
64 ถ้วยอิมพีเรียล18,184.36 มิลลิลิตร
65 ถ้วยอิมพีเรียล18,468.490625 มิลลิลิตร
66 ถ้วยอิมพีเรียล18,752.62125 มิลลิลิตร
67 ถ้วยอิมพีเรียล19,036.751875 มิลลิลิตร
68 ถ้วยอิมพีเรียล19,320.8825 มิลลิลิตร
69 ถ้วยอิมพีเรียล19,605.013125 มิลลิลิตร
70 ถ้วยอิมพีเรียล19,889.14375 มิลลิลิตร
71 ถ้วยอิมพีเรียล20,173.274375 มิลลิลิตร
72 ถ้วยอิมพีเรียล20,457.405 มิลลิลิตร
73 ถ้วยอิมพีเรียล20,741.535625 มิลลิลิตร
74 ถ้วยอิมพีเรียล21,025.66625 มิลลิลิตร
75 ถ้วยอิมพีเรียล21,309.796875 มิลลิลิตร
76 ถ้วยอิมพีเรียล21,593.9275 มิลลิลิตร
77 ถ้วยอิมพีเรียล21,878.058125 มิลลิลิตร
78 ถ้วยอิมพีเรียล22,162.18875 มิลลิลิตร
79 ถ้วยอิมพีเรียล22,446.319375 มิลลิลิตร
80 ถ้วยอิมพีเรียล22,730.45 มิลลิลิตร
81 ถ้วยอิมพีเรียล23,014.580625 มิลลิลิตร
82 ถ้วยอิมพีเรียล23,298.71125 มิลลิลิตร
83 ถ้วยอิมพีเรียล23,582.841875 มิลลิลิตร
84 ถ้วยอิมพีเรียล23,866.9725 มิลลิลิตร
85 ถ้วยอิมพีเรียล24,151.103125 มิลลิลิตร
86 ถ้วยอิมพีเรียล24,435.23375 มิลลิลิตร
87 ถ้วยอิมพีเรียล24,719.364375 มิลลิลิตร
88 ถ้วยอิมพีเรียล25,003.495 มิลลิลิตร
89 ถ้วยอิมพีเรียล25,287.625625 มิลลิลิตร
90 ถ้วยอิมพีเรียล25,571.75625 มิลลิลิตร
91 ถ้วยอิมพีเรียล25,855.886875 มิลลิลิตร
92 ถ้วยอิมพีเรียล26,140.0175 มิลลิลิตร
93 ถ้วยอิมพีเรียล26,424.148125 มิลลิลิตร
94 ถ้วยอิมพีเรียล26,708.27875 มิลลิลิตร
95 ถ้วยอิมพีเรียล26,992.409375 มิลลิลิตร
96 ถ้วยอิมพีเรียล27,276.54 มิลลิลิตร
97 ถ้วยอิมพีเรียล27,560.670625 มิลลิลิตร
98 ถ้วยอิมพีเรียล27,844.80125 มิลลิลิตร
99 ถ้วยอิมพีเรียล28,128.931875 มิลลิลิตร
100 ถ้วยอิมพีเรียล28,413.0625 มิลลิลิตร

แปลง ถ้วยอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.075059 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.300237 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.600475 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 1.183878 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 9.471021 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 18.942042 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 56.826125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.000284 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.284131 ลิตรไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 284.130625 มิลลิลิตรในหน้านี้
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.25 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.5 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 10 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 16 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 48 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.010034 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 17.338715 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 36.36872 หยิบมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 9.09218 กำมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 2.273045 ฟายมือไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.284131 ทะนานไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.014207 ถังไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.011365 สัดไปที่หน้า
1 ถ้วยอิมพีเรียล = 0.000142 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม