แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง เกวียน

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ เกวียน

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.5 × 10-5 เกวียน

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 1.5 × 10-5 เกวียน

สูตรการแปลง

เกวียน = US fl oz × 1.5 × 10-5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เกวียน เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรเกวียน = US fl oz × 1.5 × 10-5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรเกวียน = 1 × 1.5 × 10-5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์เกวียน = 1.5 × 10-5

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 1.5 × 10-5 เกวียน

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาเกวียน
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.5 × 10-5 เกวียน
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3 × 10-5 เกวียน
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.5 × 10-5 เกวียน
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00015 เกวียน
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0003 เกวียน
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00075 เกวียน
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0015 เกวียน
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0075 เกวียน
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.015 เกวียน
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.075 เกวียน
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.15 เกวียน
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.75 เกวียน

แปลง เกวียน เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

เกวียนออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 เกวียน66,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 เกวียน133,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 เกวียน333,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 เกวียน666,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 เกวียน1,333,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 เกวียน3,333,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 เกวียน6,666,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 เกวียน33,333,333.333333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 เกวียน66,666,666.666667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 เกวียน333,333,333.33333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 เกวียน666,666,666.66667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 เกวียน3,333,333,333.3333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น เกวียน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาเกวียน
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.5 × 10-5 เกวียน
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3 × 10-5 เกวียน
3 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา4.5 × 10-5 เกวียน
4 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา6 × 10-5 เกวียน
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.5 × 10-5 เกวียน
6 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9 × 10-5 เกวียน
7 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000105 เกวียน
8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00012 เกวียน
9 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000135 เกวียน
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00015 เกวียน
11 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000165 เกวียน
12 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00018 เกวียน
13 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000195 เกวียน
14 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00021 เกวียน
15 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000225 เกวียน
16 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00024 เกวียน
17 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000255 เกวียน
18 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00027 เกวียน
19 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000285 เกวียน
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0003 เกวียน
21 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000315 เกวียน
22 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00033 เกวียน
23 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000345 เกวียน
24 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00036 เกวียน
25 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000375 เกวียน
26 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00039 เกวียน
27 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000405 เกวียน
28 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00042 เกวียน
29 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000435 เกวียน
30 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00045 เกวียน
31 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000465 เกวียน
32 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00048 เกวียน
33 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000495 เกวียน
34 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00051 เกวียน
35 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000525 เกวียน
36 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00054 เกวียน
37 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000555 เกวียน
38 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00057 เกวียน
39 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000585 เกวียน
40 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0006 เกวียน
41 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000615 เกวียน
42 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00063 เกวียน
43 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000645 เกวียน
44 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00066 เกวียน
45 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000675 เกวียน
46 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00069 เกวียน
47 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000705 เกวียน
48 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00072 เกวียน
49 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000735 เกวียน
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00075 เกวียน
51 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000765 เกวียน
52 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00078 เกวียน
53 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000795 เกวียน
54 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00081 เกวียน
55 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000825 เกวียน
56 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00084 เกวียน
57 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000855 เกวียน
58 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00087 เกวียน
59 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000885 เกวียน
60 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0009 เกวียน
61 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000915 เกวียน
62 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00093 เกวียน
63 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000945 เกวียน
64 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00096 เกวียน
65 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.000975 เกวียน
66 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00099 เกวียน
67 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001005 เกวียน
68 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00102 เกวียน
69 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001035 เกวียน
70 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00105 เกวียน
71 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001065 เกวียน
72 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00108 เกวียน
73 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001095 เกวียน
74 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00111 เกวียน
75 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001125 เกวียน
76 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00114 เกวียน
77 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001155 เกวียน
78 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00117 เกวียน
79 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001185 เกวียน
80 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0012 เกวียน
81 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001215 เกวียน
82 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00123 เกวียน
83 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001245 เกวียน
84 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00126 เกวียน
85 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001275 เกวียน
86 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00129 เกวียน
87 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001305 เกวียน
88 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00132 เกวียน
89 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001335 เกวียน
90 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00135 เกวียน
91 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001365 เกวียน
92 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00138 เกวียน
93 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001395 เกวียน
94 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00141 เกวียน
95 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001425 เกวียน
96 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00144 เกวียน
97 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001455 เกวียน
98 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.00147 เกวียน
99 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.001485 เกวียน
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา0.0015 เกวียน

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.031701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.063401 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.125 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 6 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.026396 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.052793 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.055852 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.689364 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 5.068091 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.001059 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.830712 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.84 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.96 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.24 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0015 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0012 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.5 × 10-5 เกวียนในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม