แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ป้อนจำนวนของ ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์นิ้ว

ผลลัพธ์

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ลูกบาศก์นิ้ว

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.830712 ลูกบาศก์นิ้ว

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 1.830712 ลูกบาศก์นิ้ว

สูตรการแปลง

in3 = US fl oz × 1.830712

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์นิ้ว (in3) เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา (US fl oz) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรin3 = US fl oz × 1.830712
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรin3 = 1 × 1.830712
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์in3 = 1.830712

ดังนั้น 1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 1.830712 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาลูกบาศก์นิ้ว
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.830712 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.661425 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.153562 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา18.307123 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา36.614246 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา91.535616 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา183.071232 ลูกบาศก์นิ้ว
500 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา915.356161 ลูกบาศก์นิ้ว
1000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1,830.712323 ลูกบาศก์นิ้ว
5000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9,153.561614 ลูกบาศก์นิ้ว
10000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา18,307.123228 ลูกบาศก์นิ้ว
50000 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา91,535.616142 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ลูกบาศก์นิ้วออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1 ลูกบาศก์นิ้ว0.546235 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
2 ลูกบาศก์นิ้ว1.092471 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5 ลูกบาศก์นิ้ว2.731177 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10 ลูกบาศก์นิ้ว5.462355 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
20 ลูกบาศก์นิ้ว10.924709 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50 ลูกบาศก์นิ้ว27.311773 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
100 ลูกบาศก์นิ้ว54.623547 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
500 ลูกบาศก์นิ้ว273.117733 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
1000 ลูกบาศก์นิ้ว546.235467 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
5000 ลูกบาศก์นิ้ว2,731.177333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
10000 ลูกบาศก์นิ้ว5,462.354667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา
50000 ลูกบาศก์นิ้ว27,311.773333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา เป็น ลูกบาศก์นิ้ว โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาลูกบาศก์นิ้ว
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา1.830712 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา3.661425 ลูกบาศก์นิ้ว
3 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา5.492137 ลูกบาศก์นิ้ว
4 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา7.322849 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา9.153562 ลูกบาศก์นิ้ว
6 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา10.984274 ลูกบาศก์นิ้ว
7 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา12.814986 ลูกบาศก์นิ้ว
8 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา14.645699 ลูกบาศก์นิ้ว
9 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา16.476411 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา18.307123 ลูกบาศก์นิ้ว
11 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา20.137836 ลูกบาศก์นิ้ว
12 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา21.968548 ลูกบาศก์นิ้ว
13 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา23.79926 ลูกบาศก์นิ้ว
14 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา25.629973 ลูกบาศก์นิ้ว
15 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา27.460685 ลูกบาศก์นิ้ว
16 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา29.291397 ลูกบาศก์นิ้ว
17 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา31.122109 ลูกบาศก์นิ้ว
18 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา32.952822 ลูกบาศก์นิ้ว
19 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา34.783534 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา36.614246 ลูกบาศก์นิ้ว
21 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา38.444959 ลูกบาศก์นิ้ว
22 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา40.275671 ลูกบาศก์นิ้ว
23 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา42.106383 ลูกบาศก์นิ้ว
24 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา43.937096 ลูกบาศก์นิ้ว
25 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา45.767808 ลูกบาศก์นิ้ว
26 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา47.59852 ลูกบาศก์นิ้ว
27 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา49.429233 ลูกบาศก์นิ้ว
28 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา51.259945 ลูกบาศก์นิ้ว
29 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา53.090657 ลูกบาศก์นิ้ว
30 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา54.92137 ลูกบาศก์นิ้ว
31 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา56.752082 ลูกบาศก์นิ้ว
32 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา58.582794 ลูกบาศก์นิ้ว
33 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา60.413507 ลูกบาศก์นิ้ว
34 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา62.244219 ลูกบาศก์นิ้ว
35 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา64.074931 ลูกบาศก์นิ้ว
36 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา65.905644 ลูกบาศก์นิ้ว
37 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา67.736356 ลูกบาศก์นิ้ว
38 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา69.567068 ลูกบาศก์นิ้ว
39 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา71.397781 ลูกบาศก์นิ้ว
40 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา73.228493 ลูกบาศก์นิ้ว
41 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา75.059205 ลูกบาศก์นิ้ว
42 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา76.889918 ลูกบาศก์นิ้ว
43 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา78.72063 ลูกบาศก์นิ้ว
44 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา80.551342 ลูกบาศก์นิ้ว
45 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา82.382055 ลูกบาศก์นิ้ว
46 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา84.212767 ลูกบาศก์นิ้ว
47 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา86.043479 ลูกบาศก์นิ้ว
48 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา87.874191 ลูกบาศก์นิ้ว
49 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา89.704904 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา91.535616 ลูกบาศก์นิ้ว
51 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา93.366328 ลูกบาศก์นิ้ว
52 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา95.197041 ลูกบาศก์นิ้ว
53 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา97.027753 ลูกบาศก์นิ้ว
54 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา98.858465 ลูกบาศก์นิ้ว
55 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา100.689178 ลูกบาศก์นิ้ว
56 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา102.51989 ลูกบาศก์นิ้ว
57 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา104.350602 ลูกบาศก์นิ้ว
58 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา106.181315 ลูกบาศก์นิ้ว
59 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา108.012027 ลูกบาศก์นิ้ว
60 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา109.842739 ลูกบาศก์นิ้ว
61 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา111.673452 ลูกบาศก์นิ้ว
62 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา113.504164 ลูกบาศก์นิ้ว
63 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา115.334876 ลูกบาศก์นิ้ว
64 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา117.165589 ลูกบาศก์นิ้ว
65 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา118.996301 ลูกบาศก์นิ้ว
66 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา120.827013 ลูกบาศก์นิ้ว
67 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา122.657726 ลูกบาศก์นิ้ว
68 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา124.488438 ลูกบาศก์นิ้ว
69 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา126.31915 ลูกบาศก์นิ้ว
70 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา128.149863 ลูกบาศก์นิ้ว
71 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา129.980575 ลูกบาศก์นิ้ว
72 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา131.811287 ลูกบาศก์นิ้ว
73 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา133.642 ลูกบาศก์นิ้ว
74 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา135.472712 ลูกบาศก์นิ้ว
75 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา137.303424 ลูกบาศก์นิ้ว
76 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา139.134137 ลูกบาศก์นิ้ว
77 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา140.964849 ลูกบาศก์นิ้ว
78 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา142.795561 ลูกบาศก์นิ้ว
79 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา144.626274 ลูกบาศก์นิ้ว
80 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา146.456986 ลูกบาศก์นิ้ว
81 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา148.287698 ลูกบาศก์นิ้ว
82 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา150.11841 ลูกบาศก์นิ้ว
83 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา151.949123 ลูกบาศก์นิ้ว
84 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา153.779835 ลูกบาศก์นิ้ว
85 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา155.610547 ลูกบาศก์นิ้ว
86 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา157.44126 ลูกบาศก์นิ้ว
87 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา159.271972 ลูกบาศก์นิ้ว
88 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา161.102684 ลูกบาศก์นิ้ว
89 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา162.933397 ลูกบาศก์นิ้ว
90 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา164.764109 ลูกบาศก์นิ้ว
91 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา166.594821 ลูกบาศก์นิ้ว
92 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา168.425534 ลูกบาศก์นิ้ว
93 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา170.256246 ลูกบาศก์นิ้ว
94 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา172.086958 ลูกบาศก์นิ้ว
95 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา173.917671 ลูกบาศก์นิ้ว
96 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา175.748383 ลูกบาศก์นิ้ว
97 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา177.579095 ลูกบาศก์นิ้ว
98 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา179.409808 ลูกบาศก์นิ้ว
99 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา181.24052 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา183.071232 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.007925 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.031701 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.063401 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.125 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 6 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 30 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.026396 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.052793 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.105585 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.055852 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.689364 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 5.068091 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.001059 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.830712 ลูกบาศก์นิ้วในหน้านี้
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 3.84 หยิบมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.96 กำมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.24 ฟายมือไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.03 ทะนานไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0015 ถังไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 0.0012 สัดไปที่หน้า
1 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกา = 1.5 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม