แปลง ไพน์อิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ป้อนจำนวนของ ไพน์อิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์นิ้ว

ผลลัพธ์

1 ไพน์อิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์นิ้ว

1 ไพน์อิมพีเรียล = 34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว

1 ไพน์อิมพีเรียล เท่ากับ 34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว

สูตรการแปลง

in3 = pt (imp) × 34.677429

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์นิ้ว (in3) เป็น ไพน์อิมพีเรียล (pt (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรin3 = pt (imp) × 34.677429
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรin3 = 1 × 34.677429
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์in3 = 34.677429

ดังนั้น 1 ไพน์อิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ไพน์อิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

ไพน์อิมพีเรียลลูกบาศก์นิ้ว
1 ไพน์อิมพีเรียล34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ไพน์อิมพีเรียล69.354858 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ไพน์อิมพีเรียล173.387145 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ไพน์อิมพีเรียล346.774291 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ไพน์อิมพีเรียล693.548582 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ไพน์อิมพีเรียล1,733.871455 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ไพน์อิมพีเรียล3,467.74291 ลูกบาศก์นิ้ว
500 ไพน์อิมพีเรียล17,338.714549 ลูกบาศก์นิ้ว
1000 ไพน์อิมพีเรียล34,677.429099 ลูกบาศก์นิ้ว
5000 ไพน์อิมพีเรียล173,387.145495 ลูกบาศก์นิ้ว
10000 ไพน์อิมพีเรียล346,774.29099 ลูกบาศก์นิ้ว
50000 ไพน์อิมพีเรียล1,733,871.454948 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ลูกบาศก์นิ้ว เป็น ไพน์อิมพีเรียล

ลูกบาศก์นิ้วไพน์อิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์นิ้ว0.028837 ไพน์อิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์นิ้ว0.057674 ไพน์อิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์นิ้ว0.144186 ไพน์อิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์นิ้ว0.288372 ไพน์อิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์นิ้ว0.576744 ไพน์อิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์นิ้ว1.44186 ไพน์อิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์นิ้ว2.88372 ไพน์อิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์นิ้ว14.418601 ไพน์อิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์นิ้ว28.837201 ไพน์อิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์นิ้ว144.186006 ไพน์อิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์นิ้ว288.372012 ไพน์อิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์นิ้ว1,441.86006 ไพน์อิมพีเรียล

ตารางการแปลง ไพน์อิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ไพน์อิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์นิ้ว โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ไพน์อิมพีเรียลลูกบาศก์นิ้ว
1 ไพน์อิมพีเรียล34.677429 ลูกบาศก์นิ้ว
2 ไพน์อิมพีเรียล69.354858 ลูกบาศก์นิ้ว
3 ไพน์อิมพีเรียล104.032287 ลูกบาศก์นิ้ว
4 ไพน์อิมพีเรียล138.709716 ลูกบาศก์นิ้ว
5 ไพน์อิมพีเรียล173.387145 ลูกบาศก์นิ้ว
6 ไพน์อิมพีเรียล208.064575 ลูกบาศก์นิ้ว
7 ไพน์อิมพีเรียล242.742004 ลูกบาศก์นิ้ว
8 ไพน์อิมพีเรียล277.419433 ลูกบาศก์นิ้ว
9 ไพน์อิมพีเรียล312.096862 ลูกบาศก์นิ้ว
10 ไพน์อิมพีเรียล346.774291 ลูกบาศก์นิ้ว
11 ไพน์อิมพีเรียล381.45172 ลูกบาศก์นิ้ว
12 ไพน์อิมพีเรียล416.129149 ลูกบาศก์นิ้ว
13 ไพน์อิมพีเรียล450.806578 ลูกบาศก์นิ้ว
14 ไพน์อิมพีเรียล485.484007 ลูกบาศก์นิ้ว
15 ไพน์อิมพีเรียล520.161436 ลูกบาศก์นิ้ว
16 ไพน์อิมพีเรียล554.838866 ลูกบาศก์นิ้ว
17 ไพน์อิมพีเรียล589.516295 ลูกบาศก์นิ้ว
18 ไพน์อิมพีเรียล624.193724 ลูกบาศก์นิ้ว
19 ไพน์อิมพีเรียล658.871153 ลูกบาศก์นิ้ว
20 ไพน์อิมพีเรียล693.548582 ลูกบาศก์นิ้ว
21 ไพน์อิมพีเรียล728.226011 ลูกบาศก์นิ้ว
22 ไพน์อิมพีเรียล762.90344 ลูกบาศก์นิ้ว
23 ไพน์อิมพีเรียล797.580869 ลูกบาศก์นิ้ว
24 ไพน์อิมพีเรียล832.258298 ลูกบาศก์นิ้ว
25 ไพน์อิมพีเรียล866.935727 ลูกบาศก์นิ้ว
26 ไพน์อิมพีเรียล901.613157 ลูกบาศก์นิ้ว
27 ไพน์อิมพีเรียล936.290586 ลูกบาศก์นิ้ว
28 ไพน์อิมพีเรียล970.968015 ลูกบาศก์นิ้ว
29 ไพน์อิมพีเรียล1,005.645444 ลูกบาศก์นิ้ว
30 ไพน์อิมพีเรียล1,040.322873 ลูกบาศก์นิ้ว
31 ไพน์อิมพีเรียล1,075.000302 ลูกบาศก์นิ้ว
32 ไพน์อิมพีเรียล1,109.677731 ลูกบาศก์นิ้ว
33 ไพน์อิมพีเรียล1,144.35516 ลูกบาศก์นิ้ว
34 ไพน์อิมพีเรียล1,179.032589 ลูกบาศก์นิ้ว
35 ไพน์อิมพีเรียล1,213.710018 ลูกบาศก์นิ้ว
36 ไพน์อิมพีเรียล1,248.387448 ลูกบาศก์นิ้ว
37 ไพน์อิมพีเรียล1,283.064877 ลูกบาศก์นิ้ว
38 ไพน์อิมพีเรียล1,317.742306 ลูกบาศก์นิ้ว
39 ไพน์อิมพีเรียล1,352.419735 ลูกบาศก์นิ้ว
40 ไพน์อิมพีเรียล1,387.097164 ลูกบาศก์นิ้ว
41 ไพน์อิมพีเรียล1,421.774593 ลูกบาศก์นิ้ว
42 ไพน์อิมพีเรียล1,456.452022 ลูกบาศก์นิ้ว
43 ไพน์อิมพีเรียล1,491.129451 ลูกบาศก์นิ้ว
44 ไพน์อิมพีเรียล1,525.80688 ลูกบาศก์นิ้ว
45 ไพน์อิมพีเรียล1,560.484309 ลูกบาศก์นิ้ว
46 ไพน์อิมพีเรียล1,595.161739 ลูกบาศก์นิ้ว
47 ไพน์อิมพีเรียล1,629.839168 ลูกบาศก์นิ้ว
48 ไพน์อิมพีเรียล1,664.516597 ลูกบาศก์นิ้ว
49 ไพน์อิมพีเรียล1,699.194026 ลูกบาศก์นิ้ว
50 ไพน์อิมพีเรียล1,733.871455 ลูกบาศก์นิ้ว
51 ไพน์อิมพีเรียล1,768.548884 ลูกบาศก์นิ้ว
52 ไพน์อิมพีเรียล1,803.226313 ลูกบาศก์นิ้ว
53 ไพน์อิมพีเรียล1,837.903742 ลูกบาศก์นิ้ว
54 ไพน์อิมพีเรียล1,872.581171 ลูกบาศก์นิ้ว
55 ไพน์อิมพีเรียล1,907.2586 ลูกบาศก์นิ้ว
56 ไพน์อิมพีเรียล1,941.93603 ลูกบาศก์นิ้ว
57 ไพน์อิมพีเรียล1,976.613459 ลูกบาศก์นิ้ว
58 ไพน์อิมพีเรียล2,011.290888 ลูกบาศก์นิ้ว
59 ไพน์อิมพีเรียล2,045.968317 ลูกบาศก์นิ้ว
60 ไพน์อิมพีเรียล2,080.645746 ลูกบาศก์นิ้ว
61 ไพน์อิมพีเรียล2,115.323175 ลูกบาศก์นิ้ว
62 ไพน์อิมพีเรียล2,150.000604 ลูกบาศก์นิ้ว
63 ไพน์อิมพีเรียล2,184.678033 ลูกบาศก์นิ้ว
64 ไพน์อิมพีเรียล2,219.355462 ลูกบาศก์นิ้ว
65 ไพน์อิมพีเรียล2,254.032891 ลูกบาศก์นิ้ว
66 ไพน์อิมพีเรียล2,288.710321 ลูกบาศก์นิ้ว
67 ไพน์อิมพีเรียล2,323.38775 ลูกบาศก์นิ้ว
68 ไพน์อิมพีเรียล2,358.065179 ลูกบาศก์นิ้ว
69 ไพน์อิมพีเรียล2,392.742608 ลูกบาศก์นิ้ว
70 ไพน์อิมพีเรียล2,427.420037 ลูกบาศก์นิ้ว
71 ไพน์อิมพีเรียล2,462.097466 ลูกบาศก์นิ้ว
72 ไพน์อิมพีเรียล2,496.774895 ลูกบาศก์นิ้ว
73 ไพน์อิมพีเรียล2,531.452324 ลูกบาศก์นิ้ว
74 ไพน์อิมพีเรียล2,566.129753 ลูกบาศก์นิ้ว
75 ไพน์อิมพีเรียล2,600.807182 ลูกบาศก์นิ้ว
76 ไพน์อิมพีเรียล2,635.484612 ลูกบาศก์นิ้ว
77 ไพน์อิมพีเรียล2,670.162041 ลูกบาศก์นิ้ว
78 ไพน์อิมพีเรียล2,704.83947 ลูกบาศก์นิ้ว
79 ไพน์อิมพีเรียล2,739.516899 ลูกบาศก์นิ้ว
80 ไพน์อิมพีเรียล2,774.194328 ลูกบาศก์นิ้ว
81 ไพน์อิมพีเรียล2,808.871757 ลูกบาศก์นิ้ว
82 ไพน์อิมพีเรียล2,843.549186 ลูกบาศก์นิ้ว
83 ไพน์อิมพีเรียล2,878.226615 ลูกบาศก์นิ้ว
84 ไพน์อิมพีเรียล2,912.904044 ลูกบาศก์นิ้ว
85 ไพน์อิมพีเรียล2,947.581473 ลูกบาศก์นิ้ว
86 ไพน์อิมพีเรียล2,982.258903 ลูกบาศก์นิ้ว
87 ไพน์อิมพีเรียล3,016.936332 ลูกบาศก์นิ้ว
88 ไพน์อิมพีเรียล3,051.613761 ลูกบาศก์นิ้ว
89 ไพน์อิมพีเรียล3,086.29119 ลูกบาศก์นิ้ว
90 ไพน์อิมพีเรียล3,120.968619 ลูกบาศก์นิ้ว
91 ไพน์อิมพีเรียล3,155.646048 ลูกบาศก์นิ้ว
92 ไพน์อิมพีเรียล3,190.323477 ลูกบาศก์นิ้ว
93 ไพน์อิมพีเรียล3,225.000906 ลูกบาศก์นิ้ว
94 ไพน์อิมพีเรียล3,259.678335 ลูกบาศก์นิ้ว
95 ไพน์อิมพีเรียล3,294.355764 ลูกบาศก์นิ้ว
96 ไพน์อิมพีเรียล3,329.033193 ลูกบาศก์นิ้ว
97 ไพน์อิมพีเรียล3,363.710623 ลูกบาศก์นิ้ว
98 ไพน์อิมพีเรียล3,398.388052 ลูกบาศก์นิ้ว
99 ไพน์อิมพีเรียล3,433.065481 ลูกบาศก์นิ้ว
100 ไพน์อิมพีเรียล3,467.74291 ลูกบาศก์นิ้ว

แปลง ไพน์อิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.150119 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.600475 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 1.20095 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 2.367755 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 18.942042 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 37.884083 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 113.65225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.000568 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 568.26125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.568261 ลิตรไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 568.26125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.5 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 2 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 20 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 32 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 96 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.020068 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 34.677429 ลูกบาศก์นิ้วในหน้านี้
1 ไพน์อิมพีเรียล = 72.73744 หยิบมือไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 18.18436 กำมือไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 4.54609 ฟายมือไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.568261 ทะนานไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.028413 ถังไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.02273 สัดไปที่หน้า
1 ไพน์อิมพีเรียล = 0.000284 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม