แปลง หยิบมือ เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ หยิบมือ เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 หยิบมือ เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 หยิบมือ = 0.0625 ฟายมือ

1 หยิบมือ เท่ากับ 0.0625 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = หยิบมือ × 0.0625

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น หยิบมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = หยิบมือ × 0.0625
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 0.0625
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 0.0625

ดังนั้น 1 หยิบมือ มีค่าเท่ากับ 0.0625 ฟายมือ

แปลง หยิบมือ เป็น ฟายมือ

หยิบมือฟายมือ
1 หยิบมือ0.0625 ฟายมือ
2 หยิบมือ0.125 ฟายมือ
5 หยิบมือ0.3125 ฟายมือ
10 หยิบมือ0.625 ฟายมือ
20 หยิบมือ1.25 ฟายมือ
50 หยิบมือ3.125 ฟายมือ
100 หยิบมือ6.25 ฟายมือ
500 หยิบมือ31.25 ฟายมือ
1000 หยิบมือ62.5 ฟายมือ
5000 หยิบมือ312.5 ฟายมือ
10000 หยิบมือ625 ฟายมือ
50000 หยิบมือ3,125 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น หยิบมือ

ฟายมือหยิบมือ
1 ฟายมือ16 หยิบมือ
2 ฟายมือ32 หยิบมือ
5 ฟายมือ80 หยิบมือ
10 ฟายมือ160 หยิบมือ
20 ฟายมือ320 หยิบมือ
50 ฟายมือ800 หยิบมือ
100 ฟายมือ1,600 หยิบมือ
500 ฟายมือ8,000 หยิบมือ
1000 ฟายมือ16,000 หยิบมือ
5000 ฟายมือ80,000 หยิบมือ
10000 ฟายมือ160,000 หยิบมือ
50000 ฟายมือ800,000 หยิบมือ

ตารางการแปลง หยิบมือ เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง หยิบมือ เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

หยิบมือฟายมือ
1 หยิบมือ0.0625 ฟายมือ
2 หยิบมือ0.125 ฟายมือ
3 หยิบมือ0.1875 ฟายมือ
4 หยิบมือ0.25 ฟายมือ
5 หยิบมือ0.3125 ฟายมือ
6 หยิบมือ0.375 ฟายมือ
7 หยิบมือ0.4375 ฟายมือ
8 หยิบมือ0.5 ฟายมือ
9 หยิบมือ0.5625 ฟายมือ
10 หยิบมือ0.625 ฟายมือ
11 หยิบมือ0.6875 ฟายมือ
12 หยิบมือ0.75 ฟายมือ
13 หยิบมือ0.8125 ฟายมือ
14 หยิบมือ0.875 ฟายมือ
15 หยิบมือ0.9375 ฟายมือ
16 หยิบมือ1 ฟายมือ
17 หยิบมือ1.0625 ฟายมือ
18 หยิบมือ1.125 ฟายมือ
19 หยิบมือ1.1875 ฟายมือ
20 หยิบมือ1.25 ฟายมือ
21 หยิบมือ1.3125 ฟายมือ
22 หยิบมือ1.375 ฟายมือ
23 หยิบมือ1.4375 ฟายมือ
24 หยิบมือ1.5 ฟายมือ
25 หยิบมือ1.5625 ฟายมือ
26 หยิบมือ1.625 ฟายมือ
27 หยิบมือ1.6875 ฟายมือ
28 หยิบมือ1.75 ฟายมือ
29 หยิบมือ1.8125 ฟายมือ
30 หยิบมือ1.875 ฟายมือ
31 หยิบมือ1.9375 ฟายมือ
32 หยิบมือ2 ฟายมือ
33 หยิบมือ2.0625 ฟายมือ
34 หยิบมือ2.125 ฟายมือ
35 หยิบมือ2.1875 ฟายมือ
36 หยิบมือ2.25 ฟายมือ
37 หยิบมือ2.3125 ฟายมือ
38 หยิบมือ2.375 ฟายมือ
39 หยิบมือ2.4375 ฟายมือ
40 หยิบมือ2.5 ฟายมือ
41 หยิบมือ2.5625 ฟายมือ
42 หยิบมือ2.625 ฟายมือ
43 หยิบมือ2.6875 ฟายมือ
44 หยิบมือ2.75 ฟายมือ
45 หยิบมือ2.8125 ฟายมือ
46 หยิบมือ2.875 ฟายมือ
47 หยิบมือ2.9375 ฟายมือ
48 หยิบมือ3 ฟายมือ
49 หยิบมือ3.0625 ฟายมือ
50 หยิบมือ3.125 ฟายมือ
51 หยิบมือ3.1875 ฟายมือ
52 หยิบมือ3.25 ฟายมือ
53 หยิบมือ3.3125 ฟายมือ
54 หยิบมือ3.375 ฟายมือ
55 หยิบมือ3.4375 ฟายมือ
56 หยิบมือ3.5 ฟายมือ
57 หยิบมือ3.5625 ฟายมือ
58 หยิบมือ3.625 ฟายมือ
59 หยิบมือ3.6875 ฟายมือ
60 หยิบมือ3.75 ฟายมือ
61 หยิบมือ3.8125 ฟายมือ
62 หยิบมือ3.875 ฟายมือ
63 หยิบมือ3.9375 ฟายมือ
64 หยิบมือ4 ฟายมือ
65 หยิบมือ4.0625 ฟายมือ
66 หยิบมือ4.125 ฟายมือ
67 หยิบมือ4.1875 ฟายมือ
68 หยิบมือ4.25 ฟายมือ
69 หยิบมือ4.3125 ฟายมือ
70 หยิบมือ4.375 ฟายมือ
71 หยิบมือ4.4375 ฟายมือ
72 หยิบมือ4.5 ฟายมือ
73 หยิบมือ4.5625 ฟายมือ
74 หยิบมือ4.625 ฟายมือ
75 หยิบมือ4.6875 ฟายมือ
76 หยิบมือ4.75 ฟายมือ
77 หยิบมือ4.8125 ฟายมือ
78 หยิบมือ4.875 ฟายมือ
79 หยิบมือ4.9375 ฟายมือ
80 หยิบมือ5 ฟายมือ
81 หยิบมือ5.0625 ฟายมือ
82 หยิบมือ5.125 ฟายมือ
83 หยิบมือ5.1875 ฟายมือ
84 หยิบมือ5.25 ฟายมือ
85 หยิบมือ5.3125 ฟายมือ
86 หยิบมือ5.375 ฟายมือ
87 หยิบมือ5.4375 ฟายมือ
88 หยิบมือ5.5 ฟายมือ
89 หยิบมือ5.5625 ฟายมือ
90 หยิบมือ5.625 ฟายมือ
91 หยิบมือ5.6875 ฟายมือ
92 หยิบมือ5.75 ฟายมือ
93 หยิบมือ5.8125 ฟายมือ
94 หยิบมือ5.875 ฟายมือ
95 หยิบมือ5.9375 ฟายมือ
96 หยิบมือ6 ฟายมือ
97 หยิบมือ6.0625 ฟายมือ
98 หยิบมือ6.125 ฟายมือ
99 หยิบมือ6.1875 ฟายมือ
100 หยิบมือ6.25 ฟายมือ

แปลง หยิบมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 หยิบมือ = 0.002064 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.008255 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.016511 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.032552 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.260417 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.520833 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 1.5625 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 7.8125 × 10-6 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 7.8125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.007813 ลิตรไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 7.8125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.006874 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.013748 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.027496 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.274962 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.439938 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 1.319815 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.000276 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.476748 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.25 กำมือไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.0625 ฟายมือในหน้านี้
1 หยิบมือ = 0.007813 ทะนานไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.000391 ถังไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 0.000313 สัดไปที่หน้า
1 หยิบมือ = 3.90625 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม