แปลง ฟายมือ เป็น หยิบมือ

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง หยิบมือ

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ หยิบมือ

1 ฟายมือ = 16 หยิบมือ

1 ฟายมือ เท่ากับ 16 หยิบมือ

สูตรการแปลง

หยิบมือ = ฟายมือ × 16

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก หยิบมือ เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรหยิบมือ = ฟายมือ × 16
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรหยิบมือ = 1 × 16
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์หยิบมือ = 16

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 16 หยิบมือ

แปลง ฟายมือ เป็น หยิบมือ

ฟายมือหยิบมือ
1 ฟายมือ16 หยิบมือ
2 ฟายมือ32 หยิบมือ
5 ฟายมือ80 หยิบมือ
10 ฟายมือ160 หยิบมือ
20 ฟายมือ320 หยิบมือ
50 ฟายมือ800 หยิบมือ
100 ฟายมือ1,600 หยิบมือ
500 ฟายมือ8,000 หยิบมือ
1000 ฟายมือ16,000 หยิบมือ
5000 ฟายมือ80,000 หยิบมือ
10000 ฟายมือ160,000 หยิบมือ
50000 ฟายมือ800,000 หยิบมือ

แปลง หยิบมือ เป็น ฟายมือ

หยิบมือฟายมือ
1 หยิบมือ0.0625 ฟายมือ
2 หยิบมือ0.125 ฟายมือ
5 หยิบมือ0.3125 ฟายมือ
10 หยิบมือ0.625 ฟายมือ
20 หยิบมือ1.25 ฟายมือ
50 หยิบมือ3.125 ฟายมือ
100 หยิบมือ6.25 ฟายมือ
500 หยิบมือ31.25 ฟายมือ
1000 หยิบมือ62.5 ฟายมือ
5000 หยิบมือ312.5 ฟายมือ
10000 หยิบมือ625 ฟายมือ
50000 หยิบมือ3,125 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น หยิบมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น หยิบมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือหยิบมือ
1 ฟายมือ16 หยิบมือ
2 ฟายมือ32 หยิบมือ
3 ฟายมือ48 หยิบมือ
4 ฟายมือ64 หยิบมือ
5 ฟายมือ80 หยิบมือ
6 ฟายมือ96 หยิบมือ
7 ฟายมือ112 หยิบมือ
8 ฟายมือ128 หยิบมือ
9 ฟายมือ144 หยิบมือ
10 ฟายมือ160 หยิบมือ
11 ฟายมือ176 หยิบมือ
12 ฟายมือ192 หยิบมือ
13 ฟายมือ208 หยิบมือ
14 ฟายมือ224 หยิบมือ
15 ฟายมือ240 หยิบมือ
16 ฟายมือ256 หยิบมือ
17 ฟายมือ272 หยิบมือ
18 ฟายมือ288 หยิบมือ
19 ฟายมือ304 หยิบมือ
20 ฟายมือ320 หยิบมือ
21 ฟายมือ336 หยิบมือ
22 ฟายมือ352 หยิบมือ
23 ฟายมือ368 หยิบมือ
24 ฟายมือ384 หยิบมือ
25 ฟายมือ400 หยิบมือ
26 ฟายมือ416 หยิบมือ
27 ฟายมือ432 หยิบมือ
28 ฟายมือ448 หยิบมือ
29 ฟายมือ464 หยิบมือ
30 ฟายมือ480 หยิบมือ
31 ฟายมือ496 หยิบมือ
32 ฟายมือ512 หยิบมือ
33 ฟายมือ528 หยิบมือ
34 ฟายมือ544 หยิบมือ
35 ฟายมือ560 หยิบมือ
36 ฟายมือ576 หยิบมือ
37 ฟายมือ592 หยิบมือ
38 ฟายมือ608 หยิบมือ
39 ฟายมือ624 หยิบมือ
40 ฟายมือ640 หยิบมือ
41 ฟายมือ656 หยิบมือ
42 ฟายมือ672 หยิบมือ
43 ฟายมือ688 หยิบมือ
44 ฟายมือ704 หยิบมือ
45 ฟายมือ720 หยิบมือ
46 ฟายมือ736 หยิบมือ
47 ฟายมือ752 หยิบมือ
48 ฟายมือ768 หยิบมือ
49 ฟายมือ784 หยิบมือ
50 ฟายมือ800 หยิบมือ
51 ฟายมือ816 หยิบมือ
52 ฟายมือ832 หยิบมือ
53 ฟายมือ848 หยิบมือ
54 ฟายมือ864 หยิบมือ
55 ฟายมือ880 หยิบมือ
56 ฟายมือ896 หยิบมือ
57 ฟายมือ912 หยิบมือ
58 ฟายมือ928 หยิบมือ
59 ฟายมือ944 หยิบมือ
60 ฟายมือ960 หยิบมือ
61 ฟายมือ976 หยิบมือ
62 ฟายมือ992 หยิบมือ
63 ฟายมือ1,008 หยิบมือ
64 ฟายมือ1,024 หยิบมือ
65 ฟายมือ1,040 หยิบมือ
66 ฟายมือ1,056 หยิบมือ
67 ฟายมือ1,072 หยิบมือ
68 ฟายมือ1,088 หยิบมือ
69 ฟายมือ1,104 หยิบมือ
70 ฟายมือ1,120 หยิบมือ
71 ฟายมือ1,136 หยิบมือ
72 ฟายมือ1,152 หยิบมือ
73 ฟายมือ1,168 หยิบมือ
74 ฟายมือ1,184 หยิบมือ
75 ฟายมือ1,200 หยิบมือ
76 ฟายมือ1,216 หยิบมือ
77 ฟายมือ1,232 หยิบมือ
78 ฟายมือ1,248 หยิบมือ
79 ฟายมือ1,264 หยิบมือ
80 ฟายมือ1,280 หยิบมือ
81 ฟายมือ1,296 หยิบมือ
82 ฟายมือ1,312 หยิบมือ
83 ฟายมือ1,328 หยิบมือ
84 ฟายมือ1,344 หยิบมือ
85 ฟายมือ1,360 หยิบมือ
86 ฟายมือ1,376 หยิบมือ
87 ฟายมือ1,392 หยิบมือ
88 ฟายมือ1,408 หยิบมือ
89 ฟายมือ1,424 หยิบมือ
90 ฟายมือ1,440 หยิบมือ
91 ฟายมือ1,456 หยิบมือ
92 ฟายมือ1,472 หยิบมือ
93 ฟายมือ1,488 หยิบมือ
94 ฟายมือ1,504 หยิบมือ
95 ฟายมือ1,520 หยิบมือ
96 ฟายมือ1,536 หยิบมือ
97 ฟายมือ1,552 หยิบมือ
98 ฟายมือ1,568 หยิบมือ
99 ฟายมือ1,584 หยิบมือ
100 ฟายมือ1,600 หยิบมือ

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือในหน้านี้
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม