แปลง กำมือ เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ กำมือ เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 กำมือ เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 กำมือ = 0.25 ฟายมือ

1 กำมือ เท่ากับ 0.25 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = กำมือ × 0.25

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น กำมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = กำมือ × 0.25
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 0.25
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 0.25

ดังนั้น 1 กำมือ มีค่าเท่ากับ 0.25 ฟายมือ

แปลง กำมือ เป็น ฟายมือ

กำมือฟายมือ
1 กำมือ0.25 ฟายมือ
2 กำมือ0.5 ฟายมือ
5 กำมือ1.25 ฟายมือ
10 กำมือ2.5 ฟายมือ
20 กำมือ5 ฟายมือ
50 กำมือ12.5 ฟายมือ
100 กำมือ25 ฟายมือ
500 กำมือ125 ฟายมือ
1000 กำมือ250 ฟายมือ
5000 กำมือ1,250 ฟายมือ
10000 กำมือ2,500 ฟายมือ
50000 กำมือ12,500 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น กำมือ

ฟายมือกำมือ
1 ฟายมือ4 กำมือ
2 ฟายมือ8 กำมือ
5 ฟายมือ20 กำมือ
10 ฟายมือ40 กำมือ
20 ฟายมือ80 กำมือ
50 ฟายมือ200 กำมือ
100 ฟายมือ400 กำมือ
500 ฟายมือ2,000 กำมือ
1000 ฟายมือ4,000 กำมือ
5000 ฟายมือ20,000 กำมือ
10000 ฟายมือ40,000 กำมือ
50000 ฟายมือ200,000 กำมือ

ตารางการแปลง กำมือ เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง กำมือ เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

กำมือฟายมือ
1 กำมือ0.25 ฟายมือ
2 กำมือ0.5 ฟายมือ
3 กำมือ0.75 ฟายมือ
4 กำมือ1 ฟายมือ
5 กำมือ1.25 ฟายมือ
6 กำมือ1.5 ฟายมือ
7 กำมือ1.75 ฟายมือ
8 กำมือ2 ฟายมือ
9 กำมือ2.25 ฟายมือ
10 กำมือ2.5 ฟายมือ
11 กำมือ2.75 ฟายมือ
12 กำมือ3 ฟายมือ
13 กำมือ3.25 ฟายมือ
14 กำมือ3.5 ฟายมือ
15 กำมือ3.75 ฟายมือ
16 กำมือ4 ฟายมือ
17 กำมือ4.25 ฟายมือ
18 กำมือ4.5 ฟายมือ
19 กำมือ4.75 ฟายมือ
20 กำมือ5 ฟายมือ
21 กำมือ5.25 ฟายมือ
22 กำมือ5.5 ฟายมือ
23 กำมือ5.75 ฟายมือ
24 กำมือ6 ฟายมือ
25 กำมือ6.25 ฟายมือ
26 กำมือ6.5 ฟายมือ
27 กำมือ6.75 ฟายมือ
28 กำมือ7 ฟายมือ
29 กำมือ7.25 ฟายมือ
30 กำมือ7.5 ฟายมือ
31 กำมือ7.75 ฟายมือ
32 กำมือ8 ฟายมือ
33 กำมือ8.25 ฟายมือ
34 กำมือ8.5 ฟายมือ
35 กำมือ8.75 ฟายมือ
36 กำมือ9 ฟายมือ
37 กำมือ9.25 ฟายมือ
38 กำมือ9.5 ฟายมือ
39 กำมือ9.75 ฟายมือ
40 กำมือ10 ฟายมือ
41 กำมือ10.25 ฟายมือ
42 กำมือ10.5 ฟายมือ
43 กำมือ10.75 ฟายมือ
44 กำมือ11 ฟายมือ
45 กำมือ11.25 ฟายมือ
46 กำมือ11.5 ฟายมือ
47 กำมือ11.75 ฟายมือ
48 กำมือ12 ฟายมือ
49 กำมือ12.25 ฟายมือ
50 กำมือ12.5 ฟายมือ
51 กำมือ12.75 ฟายมือ
52 กำมือ13 ฟายมือ
53 กำมือ13.25 ฟายมือ
54 กำมือ13.5 ฟายมือ
55 กำมือ13.75 ฟายมือ
56 กำมือ14 ฟายมือ
57 กำมือ14.25 ฟายมือ
58 กำมือ14.5 ฟายมือ
59 กำมือ14.75 ฟายมือ
60 กำมือ15 ฟายมือ
61 กำมือ15.25 ฟายมือ
62 กำมือ15.5 ฟายมือ
63 กำมือ15.75 ฟายมือ
64 กำมือ16 ฟายมือ
65 กำมือ16.25 ฟายมือ
66 กำมือ16.5 ฟายมือ
67 กำมือ16.75 ฟายมือ
68 กำมือ17 ฟายมือ
69 กำมือ17.25 ฟายมือ
70 กำมือ17.5 ฟายมือ
71 กำมือ17.75 ฟายมือ
72 กำมือ18 ฟายมือ
73 กำมือ18.25 ฟายมือ
74 กำมือ18.5 ฟายมือ
75 กำมือ18.75 ฟายมือ
76 กำมือ19 ฟายมือ
77 กำมือ19.25 ฟายมือ
78 กำมือ19.5 ฟายมือ
79 กำมือ19.75 ฟายมือ
80 กำมือ20 ฟายมือ
81 กำมือ20.25 ฟายมือ
82 กำมือ20.5 ฟายมือ
83 กำมือ20.75 ฟายมือ
84 กำมือ21 ฟายมือ
85 กำมือ21.25 ฟายมือ
86 กำมือ21.5 ฟายมือ
87 กำมือ21.75 ฟายมือ
88 กำมือ22 ฟายมือ
89 กำมือ22.25 ฟายมือ
90 กำมือ22.5 ฟายมือ
91 กำมือ22.75 ฟายมือ
92 กำมือ23 ฟายมือ
93 กำมือ23.25 ฟายมือ
94 กำมือ23.5 ฟายมือ
95 กำมือ23.75 ฟายมือ
96 กำมือ24 ฟายมือ
97 กำมือ24.25 ฟายมือ
98 กำมือ24.5 ฟายมือ
99 กำมือ24.75 ฟายมือ
100 กำมือ25 ฟายมือ

แปลง กำมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 กำมือ = 0.008255 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.033022 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.066043 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.130208 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.041667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 2.083333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 6.25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 3.125 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 31.25 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.03125 ลิตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 31.25 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.027496 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.054992 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.109985 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.099846 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.759754 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 5.279262 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.001104 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.906992 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 กำมือ = 4 หยิบมือไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.25 ฟายมือในหน้านี้
1 กำมือ = 0.03125 ทะนานไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.001563 ถังไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.00125 สัดไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.5625 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม