แปลง กำมือ เป็น เกวียน

ป้อนจำนวนของ กำมือ เพื่อแปลงไปยัง เกวียน

ผลลัพธ์

1 กำมือ เท่ากับกี่ เกวียน

1 กำมือ = 1.5625 × 10-5 เกวียน

1 กำมือ เท่ากับ 1.5625 × 10-5 เกวียน

สูตรการแปลง

เกวียน = กำมือ × 1.5625 × 10-5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เกวียน เป็น กำมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรเกวียน = กำมือ × 1.5625 × 10-5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรเกวียน = 1 × 1.5625 × 10-5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์เกวียน = 1.5625 × 10-5

ดังนั้น 1 กำมือ มีค่าเท่ากับ 1.5625 × 10-5 เกวียน

แปลง กำมือ เป็น เกวียน

กำมือเกวียน
1 กำมือ1.5625 × 10-5 เกวียน
2 กำมือ3.125 × 10-5 เกวียน
5 กำมือ7.8125 × 10-5 เกวียน
10 กำมือ0.000156 เกวียน
20 กำมือ0.000313 เกวียน
50 กำมือ0.000781 เกวียน
100 กำมือ0.001563 เกวียน
500 กำมือ0.007813 เกวียน
1000 กำมือ0.015625 เกวียน
5000 กำมือ0.078125 เกวียน
10000 กำมือ0.15625 เกวียน
50000 กำมือ0.78125 เกวียน

แปลง เกวียน เป็น กำมือ

เกวียนกำมือ
1 เกวียน64,000 กำมือ
2 เกวียน128,000 กำมือ
5 เกวียน320,000 กำมือ
10 เกวียน640,000 กำมือ
20 เกวียน1,280,000 กำมือ
50 เกวียน3,200,000 กำมือ
100 เกวียน6,400,000 กำมือ
500 เกวียน32,000,000 กำมือ
1000 เกวียน64,000,000 กำมือ
5000 เกวียน320,000,000 กำมือ
10000 เกวียน640,000,000 กำมือ
50000 เกวียน3,200,000,000 กำมือ

ตารางการแปลง กำมือ เป็น เกวียน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง กำมือ เป็น เกวียน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

กำมือเกวียน
1 กำมือ1.5625 × 10-5 เกวียน
2 กำมือ3.125 × 10-5 เกวียน
3 กำมือ4.6875 × 10-5 เกวียน
4 กำมือ6.25 × 10-5 เกวียน
5 กำมือ7.8125 × 10-5 เกวียน
6 กำมือ9.375 × 10-5 เกวียน
7 กำมือ0.000109 เกวียน
8 กำมือ0.000125 เกวียน
9 กำมือ0.000141 เกวียน
10 กำมือ0.000156 เกวียน
11 กำมือ0.000172 เกวียน
12 กำมือ0.000188 เกวียน
13 กำมือ0.000203 เกวียน
14 กำมือ0.000219 เกวียน
15 กำมือ0.000234 เกวียน
16 กำมือ0.00025 เกวียน
17 กำมือ0.000266 เกวียน
18 กำมือ0.000281 เกวียน
19 กำมือ0.000297 เกวียน
20 กำมือ0.000313 เกวียน
21 กำมือ0.000328 เกวียน
22 กำมือ0.000344 เกวียน
23 กำมือ0.000359 เกวียน
24 กำมือ0.000375 เกวียน
25 กำมือ0.000391 เกวียน
26 กำมือ0.000406 เกวียน
27 กำมือ0.000422 เกวียน
28 กำมือ0.000438 เกวียน
29 กำมือ0.000453 เกวียน
30 กำมือ0.000469 เกวียน
31 กำมือ0.000484 เกวียน
32 กำมือ0.0005 เกวียน
33 กำมือ0.000516 เกวียน
34 กำมือ0.000531 เกวียน
35 กำมือ0.000547 เกวียน
36 กำมือ0.000563 เกวียน
37 กำมือ0.000578 เกวียน
38 กำมือ0.000594 เกวียน
39 กำมือ0.000609 เกวียน
40 กำมือ0.000625 เกวียน
41 กำมือ0.000641 เกวียน
42 กำมือ0.000656 เกวียน
43 กำมือ0.000672 เกวียน
44 กำมือ0.000688 เกวียน
45 กำมือ0.000703 เกวียน
46 กำมือ0.000719 เกวียน
47 กำมือ0.000734 เกวียน
48 กำมือ0.00075 เกวียน
49 กำมือ0.000766 เกวียน
50 กำมือ0.000781 เกวียน
51 กำมือ0.000797 เกวียน
52 กำมือ0.000813 เกวียน
53 กำมือ0.000828 เกวียน
54 กำมือ0.000844 เกวียน
55 กำมือ0.000859 เกวียน
56 กำมือ0.000875 เกวียน
57 กำมือ0.000891 เกวียน
58 กำมือ0.000906 เกวียน
59 กำมือ0.000922 เกวียน
60 กำมือ0.000938 เกวียน
61 กำมือ0.000953 เกวียน
62 กำมือ0.000969 เกวียน
63 กำมือ0.000984 เกวียน
64 กำมือ0.001 เกวียน
65 กำมือ0.001016 เกวียน
66 กำมือ0.001031 เกวียน
67 กำมือ0.001047 เกวียน
68 กำมือ0.001063 เกวียน
69 กำมือ0.001078 เกวียน
70 กำมือ0.001094 เกวียน
71 กำมือ0.001109 เกวียน
72 กำมือ0.001125 เกวียน
73 กำมือ0.001141 เกวียน
74 กำมือ0.001156 เกวียน
75 กำมือ0.001172 เกวียน
76 กำมือ0.001188 เกวียน
77 กำมือ0.001203 เกวียน
78 กำมือ0.001219 เกวียน
79 กำมือ0.001234 เกวียน
80 กำมือ0.00125 เกวียน
81 กำมือ0.001266 เกวียน
82 กำมือ0.001281 เกวียน
83 กำมือ0.001297 เกวียน
84 กำมือ0.001313 เกวียน
85 กำมือ0.001328 เกวียน
86 กำมือ0.001344 เกวียน
87 กำมือ0.001359 เกวียน
88 กำมือ0.001375 เกวียน
89 กำมือ0.001391 เกวียน
90 กำมือ0.001406 เกวียน
91 กำมือ0.001422 เกวียน
92 กำมือ0.001438 เกวียน
93 กำมือ0.001453 เกวียน
94 กำมือ0.001469 เกวียน
95 กำมือ0.001484 เกวียน
96 กำมือ0.0015 เกวียน
97 กำมือ0.001516 เกวียน
98 กำมือ0.001531 เกวียน
99 กำมือ0.001547 เกวียน
100 กำมือ0.001563 เกวียน

แปลง กำมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 กำมือ = 0.008255 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.033022 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.066043 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.130208 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.041667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 2.083333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 6.25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 กำมือ = 3.125 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 31.25 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.03125 ลิตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 31.25 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.027496 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.054992 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.109985 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.099846 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.759754 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 5.279262 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.001104 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.906992 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 กำมือ = 4 หยิบมือไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.25 ฟายมือไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.03125 ทะนานไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.001563 ถังไปที่หน้า
1 กำมือ = 0.00125 สัดไปที่หน้า
1 กำมือ = 1.5625 × 10-5 เกวียนในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม