แปลง 1 ฟายมือ เป็น กำมือ

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง กำมือ

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ กำมือ

1 ฟายมือ = 4 กำมือ

1 ฟายมือ เท่ากับ 4 กำมือ

สูตรการแปลง

กำมือ = ฟายมือ × 4

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก กำมือ เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรกำมือ = ฟายมือ × 4
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรกำมือ = 1 × 4
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์กำมือ = 4

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 4 กำมือ

แปลง ฟายมือ เป็น กำมือ

ฟายมือกำมือ
1 ฟายมือ4 กำมือ
2 ฟายมือ8 กำมือ
5 ฟายมือ20 กำมือ
10 ฟายมือ40 กำมือ
20 ฟายมือ80 กำมือ
50 ฟายมือ200 กำมือ
100 ฟายมือ400 กำมือ
500 ฟายมือ2,000 กำมือ
1000 ฟายมือ4,000 กำมือ
5000 ฟายมือ20,000 กำมือ
10000 ฟายมือ40,000 กำมือ
50000 ฟายมือ200,000 กำมือ

แปลง กำมือ เป็น ฟายมือ

กำมือฟายมือ
1 กำมือ0.25 ฟายมือ
2 กำมือ0.5 ฟายมือ
5 กำมือ1.25 ฟายมือ
10 กำมือ2.5 ฟายมือ
20 กำมือ5 ฟายมือ
50 กำมือ12.5 ฟายมือ
100 กำมือ25 ฟายมือ
500 กำมือ125 ฟายมือ
1000 กำมือ250 ฟายมือ
5000 กำมือ1,250 ฟายมือ
10000 กำมือ2,500 ฟายมือ
50000 กำมือ12,500 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น กำมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น กำมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือกำมือ
1 ฟายมือ4 กำมือ
2 ฟายมือ8 กำมือ
3 ฟายมือ12 กำมือ
4 ฟายมือ16 กำมือ
5 ฟายมือ20 กำมือ
6 ฟายมือ24 กำมือ
7 ฟายมือ28 กำมือ
8 ฟายมือ32 กำมือ
9 ฟายมือ36 กำมือ
10 ฟายมือ40 กำมือ
11 ฟายมือ44 กำมือ
12 ฟายมือ48 กำมือ
13 ฟายมือ52 กำมือ
14 ฟายมือ56 กำมือ
15 ฟายมือ60 กำมือ
16 ฟายมือ64 กำมือ
17 ฟายมือ68 กำมือ
18 ฟายมือ72 กำมือ
19 ฟายมือ76 กำมือ
20 ฟายมือ80 กำมือ
21 ฟายมือ84 กำมือ
22 ฟายมือ88 กำมือ
23 ฟายมือ92 กำมือ
24 ฟายมือ96 กำมือ
25 ฟายมือ100 กำมือ
26 ฟายมือ104 กำมือ
27 ฟายมือ108 กำมือ
28 ฟายมือ112 กำมือ
29 ฟายมือ116 กำมือ
30 ฟายมือ120 กำมือ
31 ฟายมือ124 กำมือ
32 ฟายมือ128 กำมือ
33 ฟายมือ132 กำมือ
34 ฟายมือ136 กำมือ
35 ฟายมือ140 กำมือ
36 ฟายมือ144 กำมือ
37 ฟายมือ148 กำมือ
38 ฟายมือ152 กำมือ
39 ฟายมือ156 กำมือ
40 ฟายมือ160 กำมือ
41 ฟายมือ164 กำมือ
42 ฟายมือ168 กำมือ
43 ฟายมือ172 กำมือ
44 ฟายมือ176 กำมือ
45 ฟายมือ180 กำมือ
46 ฟายมือ184 กำมือ
47 ฟายมือ188 กำมือ
48 ฟายมือ192 กำมือ
49 ฟายมือ196 กำมือ
50 ฟายมือ200 กำมือ
51 ฟายมือ204 กำมือ
52 ฟายมือ208 กำมือ
53 ฟายมือ212 กำมือ
54 ฟายมือ216 กำมือ
55 ฟายมือ220 กำมือ
56 ฟายมือ224 กำมือ
57 ฟายมือ228 กำมือ
58 ฟายมือ232 กำมือ
59 ฟายมือ236 กำมือ
60 ฟายมือ240 กำมือ
61 ฟายมือ244 กำมือ
62 ฟายมือ248 กำมือ
63 ฟายมือ252 กำมือ
64 ฟายมือ256 กำมือ
65 ฟายมือ260 กำมือ
66 ฟายมือ264 กำมือ
67 ฟายมือ268 กำมือ
68 ฟายมือ272 กำมือ
69 ฟายมือ276 กำมือ
70 ฟายมือ280 กำมือ
71 ฟายมือ284 กำมือ
72 ฟายมือ288 กำมือ
73 ฟายมือ292 กำมือ
74 ฟายมือ296 กำมือ
75 ฟายมือ300 กำมือ
76 ฟายมือ304 กำมือ
77 ฟายมือ308 กำมือ
78 ฟายมือ312 กำมือ
79 ฟายมือ316 กำมือ
80 ฟายมือ320 กำมือ
81 ฟายมือ324 กำมือ
82 ฟายมือ328 กำมือ
83 ฟายมือ332 กำมือ
84 ฟายมือ336 กำมือ
85 ฟายมือ340 กำมือ
86 ฟายมือ344 กำมือ
87 ฟายมือ348 กำมือ
88 ฟายมือ352 กำมือ
89 ฟายมือ356 กำมือ
90 ฟายมือ360 กำมือ
91 ฟายมือ364 กำมือ
92 ฟายมือ368 กำมือ
93 ฟายมือ372 กำมือ
94 ฟายมือ376 กำมือ
95 ฟายมือ380 กำมือ
96 ฟายมือ384 กำมือ
97 ฟายมือ388 กำมือ
98 ฟายมือ392 กำมือ
99 ฟายมือ396 กำมือ
100 ฟายมือ400 กำมือ

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือในหน้านี้
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม