แปลง 1 ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เมตร

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เมตร

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เมตร

1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตร

1 ฟายมือ เท่ากับ 0.000125 ลูกบาศก์เมตร

สูตรการแปลง

m3 = ฟายมือ × 0.000125

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เมตร (m3) เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรm3 = ฟายมือ × 0.000125
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรm3 = 1 × 0.000125
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์m3 = 0.000125

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 0.000125 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เมตร

ฟายมือลูกบาศก์เมตร
1 ฟายมือ0.000125 ลูกบาศก์เมตร
2 ฟายมือ0.00025 ลูกบาศก์เมตร
5 ฟายมือ0.000625 ลูกบาศก์เมตร
10 ฟายมือ0.00125 ลูกบาศก์เมตร
20 ฟายมือ0.0025 ลูกบาศก์เมตร
50 ฟายมือ0.00625 ลูกบาศก์เมตร
100 ฟายมือ0.0125 ลูกบาศก์เมตร
500 ฟายมือ0.0625 ลูกบาศก์เมตร
1000 ฟายมือ0.125 ลูกบาศก์เมตร
5000 ฟายมือ0.625 ลูกบาศก์เมตร
10000 ฟายมือ1.25 ลูกบาศก์เมตร
50000 ฟายมือ6.25 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ฟายมือ

ลูกบาศก์เมตรฟายมือ
1 ลูกบาศก์เมตร8,000 ฟายมือ
2 ลูกบาศก์เมตร16,000 ฟายมือ
5 ลูกบาศก์เมตร40,000 ฟายมือ
10 ลูกบาศก์เมตร80,000 ฟายมือ
20 ลูกบาศก์เมตร160,000 ฟายมือ
50 ลูกบาศก์เมตร400,000 ฟายมือ
100 ลูกบาศก์เมตร800,000 ฟายมือ
500 ลูกบาศก์เมตร4,000,000 ฟายมือ
1000 ลูกบาศก์เมตร8,000,000 ฟายมือ
5000 ลูกบาศก์เมตร40,000,000 ฟายมือ
10000 ลูกบาศก์เมตร80,000,000 ฟายมือ
50000 ลูกบาศก์เมตร400,000,000 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือลูกบาศก์เมตร
1 ฟายมือ0.000125 ลูกบาศก์เมตร
2 ฟายมือ0.00025 ลูกบาศก์เมตร
3 ฟายมือ0.000375 ลูกบาศก์เมตร
4 ฟายมือ0.0005 ลูกบาศก์เมตร
5 ฟายมือ0.000625 ลูกบาศก์เมตร
6 ฟายมือ0.00075 ลูกบาศก์เมตร
7 ฟายมือ0.000875 ลูกบาศก์เมตร
8 ฟายมือ0.001 ลูกบาศก์เมตร
9 ฟายมือ0.001125 ลูกบาศก์เมตร
10 ฟายมือ0.00125 ลูกบาศก์เมตร
11 ฟายมือ0.001375 ลูกบาศก์เมตร
12 ฟายมือ0.0015 ลูกบาศก์เมตร
13 ฟายมือ0.001625 ลูกบาศก์เมตร
14 ฟายมือ0.00175 ลูกบาศก์เมตร
15 ฟายมือ0.001875 ลูกบาศก์เมตร
16 ฟายมือ0.002 ลูกบาศก์เมตร
17 ฟายมือ0.002125 ลูกบาศก์เมตร
18 ฟายมือ0.00225 ลูกบาศก์เมตร
19 ฟายมือ0.002375 ลูกบาศก์เมตร
20 ฟายมือ0.0025 ลูกบาศก์เมตร
21 ฟายมือ0.002625 ลูกบาศก์เมตร
22 ฟายมือ0.00275 ลูกบาศก์เมตร
23 ฟายมือ0.002875 ลูกบาศก์เมตร
24 ฟายมือ0.003 ลูกบาศก์เมตร
25 ฟายมือ0.003125 ลูกบาศก์เมตร
26 ฟายมือ0.00325 ลูกบาศก์เมตร
27 ฟายมือ0.003375 ลูกบาศก์เมตร
28 ฟายมือ0.0035 ลูกบาศก์เมตร
29 ฟายมือ0.003625 ลูกบาศก์เมตร
30 ฟายมือ0.00375 ลูกบาศก์เมตร
31 ฟายมือ0.003875 ลูกบาศก์เมตร
32 ฟายมือ0.004 ลูกบาศก์เมตร
33 ฟายมือ0.004125 ลูกบาศก์เมตร
34 ฟายมือ0.00425 ลูกบาศก์เมตร
35 ฟายมือ0.004375 ลูกบาศก์เมตร
36 ฟายมือ0.0045 ลูกบาศก์เมตร
37 ฟายมือ0.004625 ลูกบาศก์เมตร
38 ฟายมือ0.00475 ลูกบาศก์เมตร
39 ฟายมือ0.004875 ลูกบาศก์เมตร
40 ฟายมือ0.005 ลูกบาศก์เมตร
41 ฟายมือ0.005125 ลูกบาศก์เมตร
42 ฟายมือ0.00525 ลูกบาศก์เมตร
43 ฟายมือ0.005375 ลูกบาศก์เมตร
44 ฟายมือ0.0055 ลูกบาศก์เมตร
45 ฟายมือ0.005625 ลูกบาศก์เมตร
46 ฟายมือ0.00575 ลูกบาศก์เมตร
47 ฟายมือ0.005875 ลูกบาศก์เมตร
48 ฟายมือ0.006 ลูกบาศก์เมตร
49 ฟายมือ0.006125 ลูกบาศก์เมตร
50 ฟายมือ0.00625 ลูกบาศก์เมตร
51 ฟายมือ0.006375 ลูกบาศก์เมตร
52 ฟายมือ0.0065 ลูกบาศก์เมตร
53 ฟายมือ0.006625 ลูกบาศก์เมตร
54 ฟายมือ0.00675 ลูกบาศก์เมตร
55 ฟายมือ0.006875 ลูกบาศก์เมตร
56 ฟายมือ0.007 ลูกบาศก์เมตร
57 ฟายมือ0.007125 ลูกบาศก์เมตร
58 ฟายมือ0.00725 ลูกบาศก์เมตร
59 ฟายมือ0.007375 ลูกบาศก์เมตร
60 ฟายมือ0.0075 ลูกบาศก์เมตร
61 ฟายมือ0.007625 ลูกบาศก์เมตร
62 ฟายมือ0.00775 ลูกบาศก์เมตร
63 ฟายมือ0.007875 ลูกบาศก์เมตร
64 ฟายมือ0.008 ลูกบาศก์เมตร
65 ฟายมือ0.008125 ลูกบาศก์เมตร
66 ฟายมือ0.00825 ลูกบาศก์เมตร
67 ฟายมือ0.008375 ลูกบาศก์เมตร
68 ฟายมือ0.0085 ลูกบาศก์เมตร
69 ฟายมือ0.008625 ลูกบาศก์เมตร
70 ฟายมือ0.00875 ลูกบาศก์เมตร
71 ฟายมือ0.008875 ลูกบาศก์เมตร
72 ฟายมือ0.009 ลูกบาศก์เมตร
73 ฟายมือ0.009125 ลูกบาศก์เมตร
74 ฟายมือ0.00925 ลูกบาศก์เมตร
75 ฟายมือ0.009375 ลูกบาศก์เมตร
76 ฟายมือ0.0095 ลูกบาศก์เมตร
77 ฟายมือ0.009625 ลูกบาศก์เมตร
78 ฟายมือ0.00975 ลูกบาศก์เมตร
79 ฟายมือ0.009875 ลูกบาศก์เมตร
80 ฟายมือ0.01 ลูกบาศก์เมตร
81 ฟายมือ0.010125 ลูกบาศก์เมตร
82 ฟายมือ0.01025 ลูกบาศก์เมตร
83 ฟายมือ0.010375 ลูกบาศก์เมตร
84 ฟายมือ0.0105 ลูกบาศก์เมตร
85 ฟายมือ0.010625 ลูกบาศก์เมตร
86 ฟายมือ0.01075 ลูกบาศก์เมตร
87 ฟายมือ0.010875 ลูกบาศก์เมตร
88 ฟายมือ0.011 ลูกบาศก์เมตร
89 ฟายมือ0.011125 ลูกบาศก์เมตร
90 ฟายมือ0.01125 ลูกบาศก์เมตร
91 ฟายมือ0.011375 ลูกบาศก์เมตร
92 ฟายมือ0.0115 ลูกบาศก์เมตร
93 ฟายมือ0.011625 ลูกบาศก์เมตร
94 ฟายมือ0.01175 ลูกบาศก์เมตร
95 ฟายมือ0.011875 ลูกบาศก์เมตร
96 ฟายมือ0.012 ลูกบาศก์เมตร
97 ฟายมือ0.012125 ลูกบาศก์เมตร
98 ฟายมือ0.01225 ลูกบาศก์เมตร
99 ฟายมือ0.012375 ลูกบาศก์เมตร
100 ฟายมือ0.0125 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรในหน้านี้
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม