แปลง 1 ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์ฟุต

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ลูกบาศก์ฟุต

1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุต

1 ฟายมือ เท่ากับ 0.004414 ลูกบาศก์ฟุต

สูตรการแปลง

ft3 = ฟายมือ × 0.004414

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์ฟุต (ft3) เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรft3 = ฟายมือ × 0.004414
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรft3 = 1 × 0.004414
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ft3 = 0.004414

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 0.004414 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์ฟุต

ฟายมือลูกบาศก์ฟุต
1 ฟายมือ0.004414 ลูกบาศก์ฟุต
2 ฟายมือ0.008829 ลูกบาศก์ฟุต
5 ฟายมือ0.022072 ลูกบาศก์ฟุต
10 ฟายมือ0.044143 ลูกบาศก์ฟุต
20 ฟายมือ0.088287 ลูกบาศก์ฟุต
50 ฟายมือ0.220717 ลูกบาศก์ฟุต
100 ฟายมือ0.441433 ลูกบาศก์ฟุต
500 ฟายมือ2.207167 ลูกบาศก์ฟุต
1000 ฟายมือ4.414333 ลูกบาศก์ฟุต
5000 ฟายมือ22.071667 ลูกบาศก์ฟุต
10000 ฟายมือ44.143333 ลูกบาศก์ฟุต
50000 ฟายมือ220.716667 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ฟายมือ

ลูกบาศก์ฟุตฟายมือ
1 ลูกบาศก์ฟุต226.534773 ฟายมือ
2 ลูกบาศก์ฟุต453.069545 ฟายมือ
5 ลูกบาศก์ฟุต1,132.673864 ฟายมือ
10 ลูกบาศก์ฟุต2,265.347727 ฟายมือ
20 ลูกบาศก์ฟุต4,530.695455 ฟายมือ
50 ลูกบาศก์ฟุต11,326.738637 ฟายมือ
100 ลูกบาศก์ฟุต22,653.477274 ฟายมือ
500 ลูกบาศก์ฟุต113,267.386368 ฟายมือ
1000 ลูกบาศก์ฟุต226,534.772736 ฟายมือ
5000 ลูกบาศก์ฟุต1,132,673.86368 ฟายมือ
10000 ลูกบาศก์ฟุต2,265,347.72736 ฟายมือ
50000 ลูกบาศก์ฟุต11,326,738.6368 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์ฟุต

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์ฟุต โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือลูกบาศก์ฟุต
1 ฟายมือ0.004414 ลูกบาศก์ฟุต
2 ฟายมือ0.008829 ลูกบาศก์ฟุต
3 ฟายมือ0.013243 ลูกบาศก์ฟุต
4 ฟายมือ0.017657 ลูกบาศก์ฟุต
5 ฟายมือ0.022072 ลูกบาศก์ฟุต
6 ฟายมือ0.026486 ลูกบาศก์ฟุต
7 ฟายมือ0.0309 ลูกบาศก์ฟุต
8 ฟายมือ0.035315 ลูกบาศก์ฟุต
9 ฟายมือ0.039729 ลูกบาศก์ฟุต
10 ฟายมือ0.044143 ลูกบาศก์ฟุต
11 ฟายมือ0.048558 ลูกบาศก์ฟุต
12 ฟายมือ0.052972 ลูกบาศก์ฟุต
13 ฟายมือ0.057386 ลูกบาศก์ฟุต
14 ฟายมือ0.061801 ลูกบาศก์ฟุต
15 ฟายมือ0.066215 ลูกบาศก์ฟุต
16 ฟายมือ0.070629 ลูกบาศก์ฟุต
17 ฟายมือ0.075044 ลูกบาศก์ฟุต
18 ฟายมือ0.079458 ลูกบาศก์ฟุต
19 ฟายมือ0.083872 ลูกบาศก์ฟุต
20 ฟายมือ0.088287 ลูกบาศก์ฟุต
21 ฟายมือ0.092701 ลูกบาศก์ฟุต
22 ฟายมือ0.097115 ลูกบาศก์ฟุต
23 ฟายมือ0.10153 ลูกบาศก์ฟุต
24 ฟายมือ0.105944 ลูกบาศก์ฟุต
25 ฟายมือ0.110358 ลูกบาศก์ฟุต
26 ฟายมือ0.114773 ลูกบาศก์ฟุต
27 ฟายมือ0.119187 ลูกบาศก์ฟุต
28 ฟายมือ0.123601 ลูกบาศก์ฟุต
29 ฟายมือ0.128016 ลูกบาศก์ฟุต
30 ฟายมือ0.13243 ลูกบาศก์ฟุต
31 ฟายมือ0.136844 ลูกบาศก์ฟุต
32 ฟายมือ0.141259 ลูกบาศก์ฟุต
33 ฟายมือ0.145673 ลูกบาศก์ฟุต
34 ฟายมือ0.150087 ลูกบาศก์ฟุต
35 ฟายมือ0.154502 ลูกบาศก์ฟุต
36 ฟายมือ0.158916 ลูกบาศก์ฟุต
37 ฟายมือ0.16333 ลูกบาศก์ฟุต
38 ฟายมือ0.167745 ลูกบาศก์ฟุต
39 ฟายมือ0.172159 ลูกบาศก์ฟุต
40 ฟายมือ0.176573 ลูกบาศก์ฟุต
41 ฟายมือ0.180988 ลูกบาศก์ฟุต
42 ฟายมือ0.185402 ลูกบาศก์ฟุต
43 ฟายมือ0.189816 ลูกบาศก์ฟุต
44 ฟายมือ0.194231 ลูกบาศก์ฟุต
45 ฟายมือ0.198645 ลูกบาศก์ฟุต
46 ฟายมือ0.203059 ลูกบาศก์ฟุต
47 ฟายมือ0.207474 ลูกบาศก์ฟุต
48 ฟายมือ0.211888 ลูกบาศก์ฟุต
49 ฟายมือ0.216302 ลูกบาศก์ฟุต
50 ฟายมือ0.220717 ลูกบาศก์ฟุต
51 ฟายมือ0.225131 ลูกบาศก์ฟุต
52 ฟายมือ0.229545 ลูกบาศก์ฟุต
53 ฟายมือ0.23396 ลูกบาศก์ฟุต
54 ฟายมือ0.238374 ลูกบาศก์ฟุต
55 ฟายมือ0.242788 ลูกบาศก์ฟุต
56 ฟายมือ0.247203 ลูกบาศก์ฟุต
57 ฟายมือ0.251617 ลูกบาศก์ฟุต
58 ฟายมือ0.256031 ลูกบาศก์ฟุต
59 ฟายมือ0.260446 ลูกบาศก์ฟุต
60 ฟายมือ0.26486 ลูกบาศก์ฟุต
61 ฟายมือ0.269274 ลูกบาศก์ฟุต
62 ฟายมือ0.273689 ลูกบาศก์ฟุต
63 ฟายมือ0.278103 ลูกบาศก์ฟุต
64 ฟายมือ0.282517 ลูกบาศก์ฟุต
65 ฟายมือ0.286932 ลูกบาศก์ฟุต
66 ฟายมือ0.291346 ลูกบาศก์ฟุต
67 ฟายมือ0.29576 ลูกบาศก์ฟุต
68 ฟายมือ0.300175 ลูกบาศก์ฟุต
69 ฟายมือ0.304589 ลูกบาศก์ฟุต
70 ฟายมือ0.309003 ลูกบาศก์ฟุต
71 ฟายมือ0.313418 ลูกบาศก์ฟุต
72 ฟายมือ0.317832 ลูกบาศก์ฟุต
73 ฟายมือ0.322246 ลูกบาศก์ฟุต
74 ฟายมือ0.326661 ลูกบาศก์ฟุต
75 ฟายมือ0.331075 ลูกบาศก์ฟุต
76 ฟายมือ0.335489 ลูกบาศก์ฟุต
77 ฟายมือ0.339904 ลูกบาศก์ฟุต
78 ฟายมือ0.344318 ลูกบาศก์ฟุต
79 ฟายมือ0.348732 ลูกบาศก์ฟุต
80 ฟายมือ0.353147 ลูกบาศก์ฟุต
81 ฟายมือ0.357561 ลูกบาศก์ฟุต
82 ฟายมือ0.361975 ลูกบาศก์ฟุต
83 ฟายมือ0.36639 ลูกบาศก์ฟุต
84 ฟายมือ0.370804 ลูกบาศก์ฟุต
85 ฟายมือ0.375218 ลูกบาศก์ฟุต
86 ฟายมือ0.379633 ลูกบาศก์ฟุต
87 ฟายมือ0.384047 ลูกบาศก์ฟุต
88 ฟายมือ0.388461 ลูกบาศก์ฟุต
89 ฟายมือ0.392876 ลูกบาศก์ฟุต
90 ฟายมือ0.39729 ลูกบาศก์ฟุต
91 ฟายมือ0.401704 ลูกบาศก์ฟุต
92 ฟายมือ0.406119 ลูกบาศก์ฟุต
93 ฟายมือ0.410533 ลูกบาศก์ฟุต
94 ฟายมือ0.414947 ลูกบาศก์ฟุต
95 ฟายมือ0.419362 ลูกบาศก์ฟุต
96 ฟายมือ0.423776 ลูกบาศก์ฟุต
97 ฟายมือ0.42819 ลูกบาศก์ฟุต
98 ฟายมือ0.432605 ลูกบาศก์ฟุต
99 ฟายมือ0.437019 ลูกบาศก์ฟุต
100 ฟายมือ0.441433 ลูกบาศก์ฟุต

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตในหน้านี้
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม