แปลง 1 ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เซนติเมตร

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

1 ฟายมือ เท่ากับ 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

สูตรการแปลง

cm3 = ฟายมือ × 125

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรcm3 = ฟายมือ × 125
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรcm3 = 1 × 125
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์cm3 = 125

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 125 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ฟายมือลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ฟายมือ125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ฟายมือ250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ฟายมือ625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ฟายมือ1,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ฟายมือ2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ฟายมือ6,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ฟายมือ12,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
500 ฟายมือ62,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1000 ฟายมือ125,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5000 ฟายมือ625,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10000 ฟายมือ1,250,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50000 ฟายมือ6,250,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ฟายมือ

ลูกบาศก์เซนติเมตรฟายมือ
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.008 ฟายมือ
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.016 ฟายมือ
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.04 ฟายมือ
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.08 ฟายมือ
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.16 ฟายมือ
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.4 ฟายมือ
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.8 ฟายมือ
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร4 ฟายมือ
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร8 ฟายมือ
5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร40 ฟายมือ
10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร80 ฟายมือ
50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร400 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ฟายมือ125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ฟายมือ250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
3 ฟายมือ375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
4 ฟายมือ500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ฟายมือ625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
6 ฟายมือ750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
7 ฟายมือ875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8 ฟายมือ1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
9 ฟายมือ1,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ฟายมือ1,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
11 ฟายมือ1,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
12 ฟายมือ1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
13 ฟายมือ1,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
14 ฟายมือ1,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
15 ฟายมือ1,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
16 ฟายมือ2,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
17 ฟายมือ2,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
18 ฟายมือ2,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
19 ฟายมือ2,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ฟายมือ2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
21 ฟายมือ2,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
22 ฟายมือ2,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
23 ฟายมือ2,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
24 ฟายมือ3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
25 ฟายมือ3,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
26 ฟายมือ3,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
27 ฟายมือ3,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
28 ฟายมือ3,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
29 ฟายมือ3,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
30 ฟายมือ3,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
31 ฟายมือ3,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
32 ฟายมือ4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
33 ฟายมือ4,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
34 ฟายมือ4,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
35 ฟายมือ4,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
36 ฟายมือ4,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
37 ฟายมือ4,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
38 ฟายมือ4,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
39 ฟายมือ4,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
40 ฟายมือ5,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
41 ฟายมือ5,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
42 ฟายมือ5,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
43 ฟายมือ5,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
44 ฟายมือ5,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
45 ฟายมือ5,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
46 ฟายมือ5,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
47 ฟายมือ5,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
48 ฟายมือ6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
49 ฟายมือ6,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ฟายมือ6,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
51 ฟายมือ6,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
52 ฟายมือ6,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
53 ฟายมือ6,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
54 ฟายมือ6,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
55 ฟายมือ6,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
56 ฟายมือ7,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
57 ฟายมือ7,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
58 ฟายมือ7,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
59 ฟายมือ7,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
60 ฟายมือ7,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
61 ฟายมือ7,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
62 ฟายมือ7,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
63 ฟายมือ7,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
64 ฟายมือ8,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
65 ฟายมือ8,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
66 ฟายมือ8,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
67 ฟายมือ8,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
68 ฟายมือ8,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
69 ฟายมือ8,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
70 ฟายมือ8,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
71 ฟายมือ8,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
72 ฟายมือ9,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
73 ฟายมือ9,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
74 ฟายมือ9,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
75 ฟายมือ9,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
76 ฟายมือ9,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
77 ฟายมือ9,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
78 ฟายมือ9,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
79 ฟายมือ9,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
80 ฟายมือ10,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
81 ฟายมือ10,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
82 ฟายมือ10,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
83 ฟายมือ10,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
84 ฟายมือ10,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
85 ฟายมือ10,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
86 ฟายมือ10,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
87 ฟายมือ10,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
88 ฟายมือ11,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
89 ฟายมือ11,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
90 ฟายมือ11,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
91 ฟายมือ11,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
92 ฟายมือ11,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
93 ฟายมือ11,625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
94 ฟายมือ11,750 ลูกบาศก์เซนติเมตร
95 ฟายมือ11,875 ลูกบาศก์เซนติเมตร
96 ฟายมือ12,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
97 ฟายมือ12,125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
98 ฟายมือ12,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
99 ฟายมือ12,375 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ฟายมือ12,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรในหน้านี้
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม