แปลง 1 ฟายมือ เป็น ถัง

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ถัง

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ถัง

1 ฟายมือ = 0.00625 ถัง

1 ฟายมือ เท่ากับ 0.00625 ถัง

สูตรการแปลง

ถัง = ฟายมือ × 0.00625

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ถัง เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรถัง = ฟายมือ × 0.00625
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรถัง = 1 × 0.00625
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ถัง = 0.00625

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 0.00625 ถัง

แปลง ฟายมือ เป็น ถัง

ฟายมือถัง
1 ฟายมือ0.00625 ถัง
2 ฟายมือ0.0125 ถัง
5 ฟายมือ0.03125 ถัง
10 ฟายมือ0.0625 ถัง
20 ฟายมือ0.125 ถัง
50 ฟายมือ0.3125 ถัง
100 ฟายมือ0.625 ถัง
500 ฟายมือ3.125 ถัง
1000 ฟายมือ6.25 ถัง
5000 ฟายมือ31.25 ถัง
10000 ฟายมือ62.5 ถัง
50000 ฟายมือ312.5 ถัง

แปลง ถัง เป็น ฟายมือ

ถังฟายมือ
1 ถัง160 ฟายมือ
2 ถัง320 ฟายมือ
5 ถัง800 ฟายมือ
10 ถัง1,600 ฟายมือ
20 ถัง3,200 ฟายมือ
50 ถัง8,000 ฟายมือ
100 ถัง16,000 ฟายมือ
500 ถัง80,000 ฟายมือ
1000 ถัง160,000 ฟายมือ
5000 ถัง800,000 ฟายมือ
10000 ถัง1,600,000 ฟายมือ
50000 ถัง8,000,000 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ถัง

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ถัง โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือถัง
1 ฟายมือ0.00625 ถัง
2 ฟายมือ0.0125 ถัง
3 ฟายมือ0.01875 ถัง
4 ฟายมือ0.025 ถัง
5 ฟายมือ0.03125 ถัง
6 ฟายมือ0.0375 ถัง
7 ฟายมือ0.04375 ถัง
8 ฟายมือ0.05 ถัง
9 ฟายมือ0.05625 ถัง
10 ฟายมือ0.0625 ถัง
11 ฟายมือ0.06875 ถัง
12 ฟายมือ0.075 ถัง
13 ฟายมือ0.08125 ถัง
14 ฟายมือ0.0875 ถัง
15 ฟายมือ0.09375 ถัง
16 ฟายมือ0.1 ถัง
17 ฟายมือ0.10625 ถัง
18 ฟายมือ0.1125 ถัง
19 ฟายมือ0.11875 ถัง
20 ฟายมือ0.125 ถัง
21 ฟายมือ0.13125 ถัง
22 ฟายมือ0.1375 ถัง
23 ฟายมือ0.14375 ถัง
24 ฟายมือ0.15 ถัง
25 ฟายมือ0.15625 ถัง
26 ฟายมือ0.1625 ถัง
27 ฟายมือ0.16875 ถัง
28 ฟายมือ0.175 ถัง
29 ฟายมือ0.18125 ถัง
30 ฟายมือ0.1875 ถัง
31 ฟายมือ0.19375 ถัง
32 ฟายมือ0.2 ถัง
33 ฟายมือ0.20625 ถัง
34 ฟายมือ0.2125 ถัง
35 ฟายมือ0.21875 ถัง
36 ฟายมือ0.225 ถัง
37 ฟายมือ0.23125 ถัง
38 ฟายมือ0.2375 ถัง
39 ฟายมือ0.24375 ถัง
40 ฟายมือ0.25 ถัง
41 ฟายมือ0.25625 ถัง
42 ฟายมือ0.2625 ถัง
43 ฟายมือ0.26875 ถัง
44 ฟายมือ0.275 ถัง
45 ฟายมือ0.28125 ถัง
46 ฟายมือ0.2875 ถัง
47 ฟายมือ0.29375 ถัง
48 ฟายมือ0.3 ถัง
49 ฟายมือ0.30625 ถัง
50 ฟายมือ0.3125 ถัง
51 ฟายมือ0.31875 ถัง
52 ฟายมือ0.325 ถัง
53 ฟายมือ0.33125 ถัง
54 ฟายมือ0.3375 ถัง
55 ฟายมือ0.34375 ถัง
56 ฟายมือ0.35 ถัง
57 ฟายมือ0.35625 ถัง
58 ฟายมือ0.3625 ถัง
59 ฟายมือ0.36875 ถัง
60 ฟายมือ0.375 ถัง
61 ฟายมือ0.38125 ถัง
62 ฟายมือ0.3875 ถัง
63 ฟายมือ0.39375 ถัง
64 ฟายมือ0.4 ถัง
65 ฟายมือ0.40625 ถัง
66 ฟายมือ0.4125 ถัง
67 ฟายมือ0.41875 ถัง
68 ฟายมือ0.425 ถัง
69 ฟายมือ0.43125 ถัง
70 ฟายมือ0.4375 ถัง
71 ฟายมือ0.44375 ถัง
72 ฟายมือ0.45 ถัง
73 ฟายมือ0.45625 ถัง
74 ฟายมือ0.4625 ถัง
75 ฟายมือ0.46875 ถัง
76 ฟายมือ0.475 ถัง
77 ฟายมือ0.48125 ถัง
78 ฟายมือ0.4875 ถัง
79 ฟายมือ0.49375 ถัง
80 ฟายมือ0.5 ถัง
81 ฟายมือ0.50625 ถัง
82 ฟายมือ0.5125 ถัง
83 ฟายมือ0.51875 ถัง
84 ฟายมือ0.525 ถัง
85 ฟายมือ0.53125 ถัง
86 ฟายมือ0.5375 ถัง
87 ฟายมือ0.54375 ถัง
88 ฟายมือ0.55 ถัง
89 ฟายมือ0.55625 ถัง
90 ฟายมือ0.5625 ถัง
91 ฟายมือ0.56875 ถัง
92 ฟายมือ0.575 ถัง
93 ฟายมือ0.58125 ถัง
94 ฟายมือ0.5875 ถัง
95 ฟายมือ0.59375 ถัง
96 ฟายมือ0.6 ถัง
97 ฟายมือ0.60625 ถัง
98 ฟายมือ0.6125 ถัง
99 ฟายมือ0.61875 ถัง
100 ฟายมือ0.625 ถัง

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังในหน้านี้
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม