แปลง 1 ฟายมือ เป็น เกวียน

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง เกวียน

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ เกวียน

1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียน

1 ฟายมือ เท่ากับ 6.25 × 10-5 เกวียน

สูตรการแปลง

เกวียน = ฟายมือ × 6.25 × 10-5

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก เกวียน เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรเกวียน = ฟายมือ × 6.25 × 10-5
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรเกวียน = 1 × 6.25 × 10-5
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์เกวียน = 6.25 × 10-5

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 6.25 × 10-5 เกวียน

แปลง ฟายมือ เป็น เกวียน

ฟายมือเกวียน
1 ฟายมือ6.25 × 10-5 เกวียน
2 ฟายมือ0.000125 เกวียน
5 ฟายมือ0.000313 เกวียน
10 ฟายมือ0.000625 เกวียน
20 ฟายมือ0.00125 เกวียน
50 ฟายมือ0.003125 เกวียน
100 ฟายมือ0.00625 เกวียน
500 ฟายมือ0.03125 เกวียน
1000 ฟายมือ0.0625 เกวียน
5000 ฟายมือ0.3125 เกวียน
10000 ฟายมือ0.625 เกวียน
50000 ฟายมือ3.125 เกวียน

แปลง เกวียน เป็น ฟายมือ

เกวียนฟายมือ
1 เกวียน16,000 ฟายมือ
2 เกวียน32,000 ฟายมือ
5 เกวียน80,000 ฟายมือ
10 เกวียน160,000 ฟายมือ
20 เกวียน320,000 ฟายมือ
50 เกวียน800,000 ฟายมือ
100 เกวียน1,600,000 ฟายมือ
500 เกวียน8,000,000 ฟายมือ
1000 เกวียน16,000,000 ฟายมือ
5000 เกวียน80,000,000 ฟายมือ
10000 เกวียน160,000,000 ฟายมือ
50000 เกวียน800,000,000 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น เกวียน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น เกวียน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือเกวียน
1 ฟายมือ6.25 × 10-5 เกวียน
2 ฟายมือ0.000125 เกวียน
3 ฟายมือ0.000188 เกวียน
4 ฟายมือ0.00025 เกวียน
5 ฟายมือ0.000313 เกวียน
6 ฟายมือ0.000375 เกวียน
7 ฟายมือ0.000438 เกวียน
8 ฟายมือ0.0005 เกวียน
9 ฟายมือ0.000563 เกวียน
10 ฟายมือ0.000625 เกวียน
11 ฟายมือ0.000688 เกวียน
12 ฟายมือ0.00075 เกวียน
13 ฟายมือ0.000813 เกวียน
14 ฟายมือ0.000875 เกวียน
15 ฟายมือ0.000938 เกวียน
16 ฟายมือ0.001 เกวียน
17 ฟายมือ0.001063 เกวียน
18 ฟายมือ0.001125 เกวียน
19 ฟายมือ0.001188 เกวียน
20 ฟายมือ0.00125 เกวียน
21 ฟายมือ0.001313 เกวียน
22 ฟายมือ0.001375 เกวียน
23 ฟายมือ0.001438 เกวียน
24 ฟายมือ0.0015 เกวียน
25 ฟายมือ0.001563 เกวียน
26 ฟายมือ0.001625 เกวียน
27 ฟายมือ0.001688 เกวียน
28 ฟายมือ0.00175 เกวียน
29 ฟายมือ0.001813 เกวียน
30 ฟายมือ0.001875 เกวียน
31 ฟายมือ0.001938 เกวียน
32 ฟายมือ0.002 เกวียน
33 ฟายมือ0.002063 เกวียน
34 ฟายมือ0.002125 เกวียน
35 ฟายมือ0.002188 เกวียน
36 ฟายมือ0.00225 เกวียน
37 ฟายมือ0.002313 เกวียน
38 ฟายมือ0.002375 เกวียน
39 ฟายมือ0.002438 เกวียน
40 ฟายมือ0.0025 เกวียน
41 ฟายมือ0.002563 เกวียน
42 ฟายมือ0.002625 เกวียน
43 ฟายมือ0.002688 เกวียน
44 ฟายมือ0.00275 เกวียน
45 ฟายมือ0.002813 เกวียน
46 ฟายมือ0.002875 เกวียน
47 ฟายมือ0.002938 เกวียน
48 ฟายมือ0.003 เกวียน
49 ฟายมือ0.003063 เกวียน
50 ฟายมือ0.003125 เกวียน
51 ฟายมือ0.003188 เกวียน
52 ฟายมือ0.00325 เกวียน
53 ฟายมือ0.003313 เกวียน
54 ฟายมือ0.003375 เกวียน
55 ฟายมือ0.003438 เกวียน
56 ฟายมือ0.0035 เกวียน
57 ฟายมือ0.003563 เกวียน
58 ฟายมือ0.003625 เกวียน
59 ฟายมือ0.003688 เกวียน
60 ฟายมือ0.00375 เกวียน
61 ฟายมือ0.003813 เกวียน
62 ฟายมือ0.003875 เกวียน
63 ฟายมือ0.003938 เกวียน
64 ฟายมือ0.004 เกวียน
65 ฟายมือ0.004063 เกวียน
66 ฟายมือ0.004125 เกวียน
67 ฟายมือ0.004188 เกวียน
68 ฟายมือ0.00425 เกวียน
69 ฟายมือ0.004313 เกวียน
70 ฟายมือ0.004375 เกวียน
71 ฟายมือ0.004438 เกวียน
72 ฟายมือ0.0045 เกวียน
73 ฟายมือ0.004563 เกวียน
74 ฟายมือ0.004625 เกวียน
75 ฟายมือ0.004688 เกวียน
76 ฟายมือ0.00475 เกวียน
77 ฟายมือ0.004813 เกวียน
78 ฟายมือ0.004875 เกวียน
79 ฟายมือ0.004938 เกวียน
80 ฟายมือ0.005 เกวียน
81 ฟายมือ0.005063 เกวียน
82 ฟายมือ0.005125 เกวียน
83 ฟายมือ0.005188 เกวียน
84 ฟายมือ0.00525 เกวียน
85 ฟายมือ0.005313 เกวียน
86 ฟายมือ0.005375 เกวียน
87 ฟายมือ0.005438 เกวียน
88 ฟายมือ0.0055 เกวียน
89 ฟายมือ0.005563 เกวียน
90 ฟายมือ0.005625 เกวียน
91 ฟายมือ0.005688 เกวียน
92 ฟายมือ0.00575 เกวียน
93 ฟายมือ0.005813 เกวียน
94 ฟายมือ0.005875 เกวียน
95 ฟายมือ0.005938 เกวียน
96 ฟายมือ0.006 เกวียน
97 ฟายมือ0.006063 เกวียน
98 ฟายมือ0.006125 เกวียน
99 ฟายมือ0.006188 เกวียน
100 ฟายมือ0.00625 เกวียน

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนในหน้านี้

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม