แปลง 1 ฟายมือ เป็น ทะนาน

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ทะนาน

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ทะนาน

1 ฟายมือ = 0.125 ทะนาน

1 ฟายมือ เท่ากับ 0.125 ทะนาน

สูตรการแปลง

ทะนาน = ฟายมือ × 0.125

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ทะนาน เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรทะนาน = ฟายมือ × 0.125
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรทะนาน = 1 × 0.125
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ทะนาน = 0.125

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 0.125 ทะนาน

แปลง ฟายมือ เป็น ทะนาน

ฟายมือทะนาน
1 ฟายมือ0.125 ทะนาน
2 ฟายมือ0.25 ทะนาน
5 ฟายมือ0.625 ทะนาน
10 ฟายมือ1.25 ทะนาน
20 ฟายมือ2.5 ทะนาน
50 ฟายมือ6.25 ทะนาน
100 ฟายมือ12.5 ทะนาน
500 ฟายมือ62.5 ทะนาน
1000 ฟายมือ125 ทะนาน
5000 ฟายมือ625 ทะนาน
10000 ฟายมือ1,250 ทะนาน
50000 ฟายมือ6,250 ทะนาน

แปลง ทะนาน เป็น ฟายมือ

ทะนานฟายมือ
1 ทะนาน8 ฟายมือ
2 ทะนาน16 ฟายมือ
5 ทะนาน40 ฟายมือ
10 ทะนาน80 ฟายมือ
20 ทะนาน160 ฟายมือ
50 ทะนาน400 ฟายมือ
100 ทะนาน800 ฟายมือ
500 ทะนาน4,000 ฟายมือ
1000 ทะนาน8,000 ฟายมือ
5000 ทะนาน40,000 ฟายมือ
10000 ทะนาน80,000 ฟายมือ
50000 ทะนาน400,000 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ทะนาน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ทะนาน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือทะนาน
1 ฟายมือ0.125 ทะนาน
2 ฟายมือ0.25 ทะนาน
3 ฟายมือ0.375 ทะนาน
4 ฟายมือ0.5 ทะนาน
5 ฟายมือ0.625 ทะนาน
6 ฟายมือ0.75 ทะนาน
7 ฟายมือ0.875 ทะนาน
8 ฟายมือ1 ทะนาน
9 ฟายมือ1.125 ทะนาน
10 ฟายมือ1.25 ทะนาน
11 ฟายมือ1.375 ทะนาน
12 ฟายมือ1.5 ทะนาน
13 ฟายมือ1.625 ทะนาน
14 ฟายมือ1.75 ทะนาน
15 ฟายมือ1.875 ทะนาน
16 ฟายมือ2 ทะนาน
17 ฟายมือ2.125 ทะนาน
18 ฟายมือ2.25 ทะนาน
19 ฟายมือ2.375 ทะนาน
20 ฟายมือ2.5 ทะนาน
21 ฟายมือ2.625 ทะนาน
22 ฟายมือ2.75 ทะนาน
23 ฟายมือ2.875 ทะนาน
24 ฟายมือ3 ทะนาน
25 ฟายมือ3.125 ทะนาน
26 ฟายมือ3.25 ทะนาน
27 ฟายมือ3.375 ทะนาน
28 ฟายมือ3.5 ทะนาน
29 ฟายมือ3.625 ทะนาน
30 ฟายมือ3.75 ทะนาน
31 ฟายมือ3.875 ทะนาน
32 ฟายมือ4 ทะนาน
33 ฟายมือ4.125 ทะนาน
34 ฟายมือ4.25 ทะนาน
35 ฟายมือ4.375 ทะนาน
36 ฟายมือ4.5 ทะนาน
37 ฟายมือ4.625 ทะนาน
38 ฟายมือ4.75 ทะนาน
39 ฟายมือ4.875 ทะนาน
40 ฟายมือ5 ทะนาน
41 ฟายมือ5.125 ทะนาน
42 ฟายมือ5.25 ทะนาน
43 ฟายมือ5.375 ทะนาน
44 ฟายมือ5.5 ทะนาน
45 ฟายมือ5.625 ทะนาน
46 ฟายมือ5.75 ทะนาน
47 ฟายมือ5.875 ทะนาน
48 ฟายมือ6 ทะนาน
49 ฟายมือ6.125 ทะนาน
50 ฟายมือ6.25 ทะนาน
51 ฟายมือ6.375 ทะนาน
52 ฟายมือ6.5 ทะนาน
53 ฟายมือ6.625 ทะนาน
54 ฟายมือ6.75 ทะนาน
55 ฟายมือ6.875 ทะนาน
56 ฟายมือ7 ทะนาน
57 ฟายมือ7.125 ทะนาน
58 ฟายมือ7.25 ทะนาน
59 ฟายมือ7.375 ทะนาน
60 ฟายมือ7.5 ทะนาน
61 ฟายมือ7.625 ทะนาน
62 ฟายมือ7.75 ทะนาน
63 ฟายมือ7.875 ทะนาน
64 ฟายมือ8 ทะนาน
65 ฟายมือ8.125 ทะนาน
66 ฟายมือ8.25 ทะนาน
67 ฟายมือ8.375 ทะนาน
68 ฟายมือ8.5 ทะนาน
69 ฟายมือ8.625 ทะนาน
70 ฟายมือ8.75 ทะนาน
71 ฟายมือ8.875 ทะนาน
72 ฟายมือ9 ทะนาน
73 ฟายมือ9.125 ทะนาน
74 ฟายมือ9.25 ทะนาน
75 ฟายมือ9.375 ทะนาน
76 ฟายมือ9.5 ทะนาน
77 ฟายมือ9.625 ทะนาน
78 ฟายมือ9.75 ทะนาน
79 ฟายมือ9.875 ทะนาน
80 ฟายมือ10 ทะนาน
81 ฟายมือ10.125 ทะนาน
82 ฟายมือ10.25 ทะนาน
83 ฟายมือ10.375 ทะนาน
84 ฟายมือ10.5 ทะนาน
85 ฟายมือ10.625 ทะนาน
86 ฟายมือ10.75 ทะนาน
87 ฟายมือ10.875 ทะนาน
88 ฟายมือ11 ทะนาน
89 ฟายมือ11.125 ทะนาน
90 ฟายมือ11.25 ทะนาน
91 ฟายมือ11.375 ทะนาน
92 ฟายมือ11.5 ทะนาน
93 ฟายมือ11.625 ทะนาน
94 ฟายมือ11.75 ทะนาน
95 ฟายมือ11.875 ทะนาน
96 ฟายมือ12 ทะนาน
97 ฟายมือ12.125 ทะนาน
98 ฟายมือ12.25 ทะนาน
99 ฟายมือ12.375 ทะนาน
100 ฟายมือ12.5 ทะนาน

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานในหน้านี้
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม