แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ ลูกบาศก์เซนติเมตร เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.008 ฟายมือ

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เท่ากับ 0.008 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = cm3 × 0.008

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร (cm3) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = cm3 × 0.008
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 0.008
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 0.008

ดังนั้น 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร มีค่าเท่ากับ 0.008 ฟายมือ

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ฟายมือ

ลูกบาศก์เซนติเมตรฟายมือ
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.008 ฟายมือ
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.016 ฟายมือ
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.04 ฟายมือ
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.08 ฟายมือ
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.16 ฟายมือ
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.4 ฟายมือ
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.8 ฟายมือ
500 ลูกบาศก์เซนติเมตร4 ฟายมือ
1000 ลูกบาศก์เซนติเมตร8 ฟายมือ
5000 ลูกบาศก์เซนติเมตร40 ฟายมือ
10000 ลูกบาศก์เซนติเมตร80 ฟายมือ
50000 ลูกบาศก์เซนติเมตร400 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร

ฟายมือลูกบาศก์เซนติเมตร
1 ฟายมือ125 ลูกบาศก์เซนติเมตร
2 ฟายมือ250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5 ฟายมือ625 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10 ฟายมือ1,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
20 ฟายมือ2,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50 ฟายมือ6,250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
100 ฟายมือ12,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
500 ฟายมือ62,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
1000 ฟายมือ125,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
5000 ฟายมือ625,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
10000 ฟายมือ1,250,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
50000 ฟายมือ6,250,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

ตารางการแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ลูกบาศก์เซนติเมตรฟายมือ
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.008 ฟายมือ
2 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.016 ฟายมือ
3 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.024 ฟายมือ
4 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.032 ฟายมือ
5 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.04 ฟายมือ
6 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.048 ฟายมือ
7 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.056 ฟายมือ
8 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.064 ฟายมือ
9 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.072 ฟายมือ
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.08 ฟายมือ
11 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.088 ฟายมือ
12 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.096 ฟายมือ
13 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.104 ฟายมือ
14 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.112 ฟายมือ
15 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.12 ฟายมือ
16 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.128 ฟายมือ
17 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.136 ฟายมือ
18 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.144 ฟายมือ
19 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.152 ฟายมือ
20 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.16 ฟายมือ
21 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.168 ฟายมือ
22 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.176 ฟายมือ
23 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.184 ฟายมือ
24 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.192 ฟายมือ
25 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.2 ฟายมือ
26 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.208 ฟายมือ
27 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.216 ฟายมือ
28 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.224 ฟายมือ
29 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.232 ฟายมือ
30 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.24 ฟายมือ
31 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.248 ฟายมือ
32 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.256 ฟายมือ
33 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.264 ฟายมือ
34 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.272 ฟายมือ
35 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.28 ฟายมือ
36 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.288 ฟายมือ
37 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.296 ฟายมือ
38 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.304 ฟายมือ
39 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.312 ฟายมือ
40 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.32 ฟายมือ
41 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.328 ฟายมือ
42 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.336 ฟายมือ
43 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.344 ฟายมือ
44 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.352 ฟายมือ
45 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.36 ฟายมือ
46 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.368 ฟายมือ
47 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.376 ฟายมือ
48 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.384 ฟายมือ
49 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.392 ฟายมือ
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.4 ฟายมือ
51 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.408 ฟายมือ
52 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.416 ฟายมือ
53 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.424 ฟายมือ
54 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.432 ฟายมือ
55 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.44 ฟายมือ
56 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.448 ฟายมือ
57 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.456 ฟายมือ
58 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.464 ฟายมือ
59 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.472 ฟายมือ
60 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.48 ฟายมือ
61 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.488 ฟายมือ
62 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.496 ฟายมือ
63 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.504 ฟายมือ
64 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.512 ฟายมือ
65 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.52 ฟายมือ
66 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.528 ฟายมือ
67 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.536 ฟายมือ
68 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.544 ฟายมือ
69 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.552 ฟายมือ
70 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.56 ฟายมือ
71 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.568 ฟายมือ
72 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.576 ฟายมือ
73 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.584 ฟายมือ
74 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.592 ฟายมือ
75 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.6 ฟายมือ
76 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.608 ฟายมือ
77 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.616 ฟายมือ
78 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.624 ฟายมือ
79 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.632 ฟายมือ
80 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.64 ฟายมือ
81 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.648 ฟายมือ
82 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.656 ฟายมือ
83 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.664 ฟายมือ
84 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.672 ฟายมือ
85 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.68 ฟายมือ
86 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.688 ฟายมือ
87 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.696 ฟายมือ
88 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.704 ฟายมือ
89 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.712 ฟายมือ
90 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.72 ฟายมือ
91 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.728 ฟายมือ
92 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.736 ฟายมือ
93 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.744 ฟายมือ
94 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.752 ฟายมือ
95 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.76 ฟายมือ
96 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.768 ฟายมือ
97 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.776 ฟายมือ
98 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.784 ฟายมือ
99 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.792 ฟายมือ
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร0.8 ฟายมือ

แปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.000264 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.001057 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.002113 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.004167 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.033333 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.066667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 × 10-6 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.001 ลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 1 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.00088 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.00176 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.00352 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.035195 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.056312 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.168936 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 3.531467 × 10-5 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.061024 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.128 หยิบมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.032 กำมือไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.008 ฟายมือในหน้านี้
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 0.001 ทะนานไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 5 × 10-5 ถังไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 4 × 10-5 สัดไปที่หน้า
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร = 5 × 10-7 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม