แปลง 1 ฟายมือ เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ฟายมือ เพื่อแปลงไปยัง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ฟายมือ เท่ากับกี่ ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

1 ฟายมือ เท่ากับ 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

tbsp = ฟายมือ × 8.333333

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา (tbsp) เป็น ฟายมือ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtbsp = ฟายมือ × 8.333333
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtbsp = 1 × 8.333333
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tbsp = 8.333333

ดังนั้น 1 ฟายมือ มีค่าเท่ากับ 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลง ฟายมือ เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

ฟายมือช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1 ฟายมือ8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
2 ฟายมือ16.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5 ฟายมือ41.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10 ฟายมือ83.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
20 ฟายมือ166.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50 ฟายมือ416.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
100 ฟายมือ833.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
500 ฟายมือ4,166.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1000 ฟายมือ8,333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5000 ฟายมือ41,666.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10000 ฟายมือ83,333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50000 ฟายมือ416,666.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา เป็น ฟายมือ

ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาฟายมือ
1 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.12 ฟายมือ
2 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.24 ฟายมือ
5 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา0.6 ฟายมือ
10 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา1.2 ฟายมือ
20 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา2.4 ฟายมือ
50 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา6 ฟายมือ
100 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา12 ฟายมือ
500 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา60 ฟายมือ
1000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา120 ฟายมือ
5000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา600 ฟายมือ
10000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา1,200 ฟายมือ
50000 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา6,000 ฟายมือ

ตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ฟายมือ เป็น ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ฟายมือช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
1 ฟายมือ8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
2 ฟายมือ16.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
3 ฟายมือ25 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
4 ฟายมือ33.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
5 ฟายมือ41.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
6 ฟายมือ50 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
7 ฟายมือ58.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
8 ฟายมือ66.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
9 ฟายมือ75 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
10 ฟายมือ83.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
11 ฟายมือ91.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
12 ฟายมือ100 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
13 ฟายมือ108.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
14 ฟายมือ116.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
15 ฟายมือ125 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
16 ฟายมือ133.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
17 ฟายมือ141.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
18 ฟายมือ150 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
19 ฟายมือ158.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
20 ฟายมือ166.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
21 ฟายมือ175 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
22 ฟายมือ183.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
23 ฟายมือ191.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
24 ฟายมือ200 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
25 ฟายมือ208.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
26 ฟายมือ216.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
27 ฟายมือ225 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
28 ฟายมือ233.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
29 ฟายมือ241.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
30 ฟายมือ250 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
31 ฟายมือ258.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
32 ฟายมือ266.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
33 ฟายมือ275 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
34 ฟายมือ283.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
35 ฟายมือ291.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
36 ฟายมือ300 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
37 ฟายมือ308.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
38 ฟายมือ316.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
39 ฟายมือ325 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
40 ฟายมือ333.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
41 ฟายมือ341.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
42 ฟายมือ350 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
43 ฟายมือ358.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
44 ฟายมือ366.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
45 ฟายมือ375 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
46 ฟายมือ383.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
47 ฟายมือ391.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
48 ฟายมือ400 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
49 ฟายมือ408.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
50 ฟายมือ416.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
51 ฟายมือ425 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
52 ฟายมือ433.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
53 ฟายมือ441.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
54 ฟายมือ450 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
55 ฟายมือ458.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
56 ฟายมือ466.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
57 ฟายมือ475 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
58 ฟายมือ483.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
59 ฟายมือ491.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
60 ฟายมือ500 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
61 ฟายมือ508.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
62 ฟายมือ516.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
63 ฟายมือ525 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
64 ฟายมือ533.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
65 ฟายมือ541.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
66 ฟายมือ550 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
67 ฟายมือ558.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
68 ฟายมือ566.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
69 ฟายมือ575 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
70 ฟายมือ583.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
71 ฟายมือ591.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
72 ฟายมือ600 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
73 ฟายมือ608.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
74 ฟายมือ616.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
75 ฟายมือ625 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
76 ฟายมือ633.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
77 ฟายมือ641.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
78 ฟายมือ650 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
79 ฟายมือ658.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
80 ฟายมือ666.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
81 ฟายมือ675 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
82 ฟายมือ683.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
83 ฟายมือ691.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
84 ฟายมือ700 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
85 ฟายมือ708.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
86 ฟายมือ716.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
87 ฟายมือ725 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
88 ฟายมือ733.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
89 ฟายมือ741.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
90 ฟายมือ750 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
91 ฟายมือ758.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
92 ฟายมือ766.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
93 ฟายมือ775 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
94 ฟายมือ783.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
95 ฟายมือ791.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
96 ฟายมือ800 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
97 ฟายมือ808.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
98 ฟายมือ816.666667 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
99 ฟายมือ825 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา
100 ฟายมือ833.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกา

แปลง ฟายมือ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ฟายมือ = 0.033022 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.132086 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.264172 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.520833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 8.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ฟายมือ = 25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.000125 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 125 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.109985 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.219969 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.439938 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4.399385 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.039016 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 21.117048 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.004414 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 7.627968 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 16 หยิบมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 4 กำมือไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.125 ทะนานไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.00625 ถังไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 0.005 สัดไปที่หน้า
1 ฟายมือ = 6.25 × 10-5 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม