แปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ฟายมือ

ป้อนจำนวนของ ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เพื่อแปลงไปยัง ฟายมือ

ผลลัพธ์

1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เท่ากับกี่ ฟายมือ

1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.04 ฟายมือ

1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เท่ากับ 0.04 ฟายมือ

สูตรการแปลง

ฟายมือ = tsp × 0.04

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ฟายมือ เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา (tsp) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรฟายมือ = tsp × 0.04
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรฟายมือ = 1 × 0.04
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์ฟายมือ = 0.04

ดังนั้น 1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา มีค่าเท่ากับ 0.04 ฟายมือ

แปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ฟายมือ

ช้อนชาสหรัฐอเมริกาฟายมือ
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.04 ฟายมือ
2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.08 ฟายมือ
5 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.2 ฟายมือ
10 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.4 ฟายมือ
20 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.8 ฟายมือ
50 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2 ฟายมือ
100 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา4 ฟายมือ
500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา20 ฟายมือ
1000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา40 ฟายมือ
5000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา200 ฟายมือ
10000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา400 ฟายมือ
50000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2,000 ฟายมือ

แปลง ฟายมือ เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ฟายมือช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ฟายมือ25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ฟายมือ50 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ฟายมือ125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ฟายมือ250 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ฟายมือ500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ฟายมือ1,250 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ฟายมือ2,500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
500 ฟายมือ12,500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1000 ฟายมือ25,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5000 ฟายมือ125,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10000 ฟายมือ250,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50000 ฟายมือ1,250,000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ตารางการแปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ฟายมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ฟายมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ช้อนชาสหรัฐอเมริกาฟายมือ
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.04 ฟายมือ
2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.08 ฟายมือ
3 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.12 ฟายมือ
4 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.16 ฟายมือ
5 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.2 ฟายมือ
6 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.24 ฟายมือ
7 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.28 ฟายมือ
8 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.32 ฟายมือ
9 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.36 ฟายมือ
10 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.4 ฟายมือ
11 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.44 ฟายมือ
12 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.48 ฟายมือ
13 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.52 ฟายมือ
14 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.56 ฟายมือ
15 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.6 ฟายมือ
16 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.64 ฟายมือ
17 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.68 ฟายมือ
18 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.72 ฟายมือ
19 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.76 ฟายมือ
20 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.8 ฟายมือ
21 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.84 ฟายมือ
22 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.88 ฟายมือ
23 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.92 ฟายมือ
24 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.96 ฟายมือ
25 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1 ฟายมือ
26 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.04 ฟายมือ
27 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.08 ฟายมือ
28 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.12 ฟายมือ
29 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.16 ฟายมือ
30 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.2 ฟายมือ
31 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.24 ฟายมือ
32 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.28 ฟายมือ
33 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.32 ฟายมือ
34 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.36 ฟายมือ
35 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.4 ฟายมือ
36 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.44 ฟายมือ
37 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.48 ฟายมือ
38 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.52 ฟายมือ
39 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.56 ฟายมือ
40 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.6 ฟายมือ
41 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.64 ฟายมือ
42 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.68 ฟายมือ
43 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.72 ฟายมือ
44 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.76 ฟายมือ
45 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.8 ฟายมือ
46 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.84 ฟายมือ
47 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.88 ฟายมือ
48 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.92 ฟายมือ
49 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.96 ฟายมือ
50 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2 ฟายมือ
51 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.04 ฟายมือ
52 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.08 ฟายมือ
53 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.12 ฟายมือ
54 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.16 ฟายมือ
55 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.2 ฟายมือ
56 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.24 ฟายมือ
57 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.28 ฟายมือ
58 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.32 ฟายมือ
59 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.36 ฟายมือ
60 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.4 ฟายมือ
61 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.44 ฟายมือ
62 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.48 ฟายมือ
63 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.52 ฟายมือ
64 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.56 ฟายมือ
65 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.6 ฟายมือ
66 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.64 ฟายมือ
67 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.68 ฟายมือ
68 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.72 ฟายมือ
69 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.76 ฟายมือ
70 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.8 ฟายมือ
71 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.84 ฟายมือ
72 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.88 ฟายมือ
73 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.92 ฟายมือ
74 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา2.96 ฟายมือ
75 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3 ฟายมือ
76 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.04 ฟายมือ
77 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.08 ฟายมือ
78 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.12 ฟายมือ
79 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.16 ฟายมือ
80 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.2 ฟายมือ
81 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.24 ฟายมือ
82 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.28 ฟายมือ
83 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.32 ฟายมือ
84 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.36 ฟายมือ
85 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.4 ฟายมือ
86 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.44 ฟายมือ
87 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.48 ฟายมือ
88 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.52 ฟายมือ
89 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.56 ฟายมือ
90 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.6 ฟายมือ
91 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.64 ฟายมือ
92 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.68 ฟายมือ
93 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.72 ฟายมือ
94 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.76 ฟายมือ
95 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.8 ฟายมือ
96 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.84 ฟายมือ
97 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.88 ฟายมือ
98 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.92 ฟายมือ
99 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา3.96 ฟายมือ
100 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา4 ฟายมือ

แปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.001321 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.005283 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.010567 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.020833 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.166667 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.333333 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 5 × 10-6 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 5 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.005 ลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 5 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.004399 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.008799 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.017598 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.175975 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.281561 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.844682 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.000177 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.305119 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.64 หยิบมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.16 กำมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.04 ฟายมือในหน้านี้
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.005 ทะนานไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.00025 ถังไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 0.0002 สัดไปที่หน้า
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา = 2.5 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม