แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ป้อนจำนวนของ ช้อนชาอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ผลลัพธ์

1 ช้อนชาอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

1 ช้อนชาอิมพีเรียล เท่ากับ 1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

สูตรการแปลง

tsp = tsp × 1.183878

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ช้อนชาสหรัฐอเมริกา (tsp) เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล (tsp) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรtsp = tsp × 1.183878
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรtsp = 1 × 1.183878
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์tsp = 1.183878

ดังนั้น 1 ช้อนชาอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

ช้อนชาอิมพีเรียลช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ช้อนชาอิมพีเรียล1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ช้อนชาอิมพีเรียล2.367755 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ช้อนชาอิมพีเรียล5.919388 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ช้อนชาอิมพีเรียล11.838776 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ช้อนชาอิมพีเรียล23.677552 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ช้อนชาอิมพีเรียล59.19388 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ช้อนชาอิมพีเรียล118.38776 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
500 ช้อนชาอิมพีเรียล591.938802 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1000 ช้อนชาอิมพีเรียล1,183.877604 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5000 ช้อนชาอิมพีเรียล5,919.388021 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10000 ช้อนชาอิมพีเรียล11,838.776042 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50000 ช้อนชาอิมพีเรียล59,193.880208 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนชาสหรัฐอเมริกา เป็น ช้อนชาอิมพีเรียล

ช้อนชาสหรัฐอเมริกาช้อนชาอิมพีเรียล
1 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา0.844682 ช้อนชาอิมพีเรียล
2 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา1.689364 ช้อนชาอิมพีเรียล
5 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา4.22341 ช้อนชาอิมพีเรียล
10 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา8.446819 ช้อนชาอิมพีเรียล
20 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา16.893638 ช้อนชาอิมพีเรียล
50 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา42.234096 ช้อนชาอิมพีเรียล
100 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา84.468191 ช้อนชาอิมพีเรียล
500 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา422.340957 ช้อนชาอิมพีเรียล
1000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา844.681913 ช้อนชาอิมพีเรียล
5000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา4,223.409567 ช้อนชาอิมพีเรียล
10000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา8,446.819135 ช้อนชาอิมพีเรียล
50000 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา42,234.095673 ช้อนชาอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ช้อนชาอิมพีเรียล เป็น ช้อนชาสหรัฐอเมริกา โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ช้อนชาอิมพีเรียลช้อนชาสหรัฐอเมริกา
1 ช้อนชาอิมพีเรียล1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
2 ช้อนชาอิมพีเรียล2.367755 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
3 ช้อนชาอิมพีเรียล3.551633 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
4 ช้อนชาอิมพีเรียล4.73551 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
5 ช้อนชาอิมพีเรียล5.919388 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
6 ช้อนชาอิมพีเรียล7.103266 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
7 ช้อนชาอิมพีเรียล8.287143 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
8 ช้อนชาอิมพีเรียล9.471021 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
9 ช้อนชาอิมพีเรียล10.654898 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
10 ช้อนชาอิมพีเรียล11.838776 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
11 ช้อนชาอิมพีเรียล13.022654 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
12 ช้อนชาอิมพีเรียล14.206531 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
13 ช้อนชาอิมพีเรียล15.390409 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
14 ช้อนชาอิมพีเรียล16.574286 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
15 ช้อนชาอิมพีเรียล17.758164 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
16 ช้อนชาอิมพีเรียล18.942042 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
17 ช้อนชาอิมพีเรียล20.125919 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
18 ช้อนชาอิมพีเรียล21.309797 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
19 ช้อนชาอิมพีเรียล22.493674 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
20 ช้อนชาอิมพีเรียล23.677552 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
21 ช้อนชาอิมพีเรียล24.86143 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
22 ช้อนชาอิมพีเรียล26.045307 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
23 ช้อนชาอิมพีเรียล27.229185 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
24 ช้อนชาอิมพีเรียล28.413062 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
25 ช้อนชาอิมพีเรียล29.59694 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
26 ช้อนชาอิมพีเรียล30.780818 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
27 ช้อนชาอิมพีเรียล31.964695 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
28 ช้อนชาอิมพีเรียล33.148573 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
29 ช้อนชาอิมพีเรียล34.332451 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
30 ช้อนชาอิมพีเรียล35.516328 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
31 ช้อนชาอิมพีเรียล36.700206 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
32 ช้อนชาอิมพีเรียล37.884083 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
33 ช้อนชาอิมพีเรียล39.067961 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
34 ช้อนชาอิมพีเรียล40.251839 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
35 ช้อนชาอิมพีเรียล41.435716 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
36 ช้อนชาอิมพีเรียล42.619594 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
37 ช้อนชาอิมพีเรียล43.803471 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
38 ช้อนชาอิมพีเรียล44.987349 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
39 ช้อนชาอิมพีเรียล46.171227 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
40 ช้อนชาอิมพีเรียล47.355104 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
41 ช้อนชาอิมพีเรียล48.538982 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
42 ช้อนชาอิมพีเรียล49.722859 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
43 ช้อนชาอิมพีเรียล50.906737 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
44 ช้อนชาอิมพีเรียล52.090615 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
45 ช้อนชาอิมพีเรียล53.274492 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
46 ช้อนชาอิมพีเรียล54.45837 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
47 ช้อนชาอิมพีเรียล55.642247 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
48 ช้อนชาอิมพีเรียล56.826125 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
49 ช้อนชาอิมพีเรียล58.010003 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
50 ช้อนชาอิมพีเรียล59.19388 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
51 ช้อนชาอิมพีเรียล60.377758 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
52 ช้อนชาอิมพีเรียล61.561635 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
53 ช้อนชาอิมพีเรียล62.745513 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
54 ช้อนชาอิมพีเรียล63.929391 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
55 ช้อนชาอิมพีเรียล65.113268 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
56 ช้อนชาอิมพีเรียล66.297146 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
57 ช้อนชาอิมพีเรียล67.481023 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
58 ช้อนชาอิมพีเรียล68.664901 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
59 ช้อนชาอิมพีเรียล69.848779 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
60 ช้อนชาอิมพีเรียล71.032656 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
61 ช้อนชาอิมพีเรียล72.216534 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
62 ช้อนชาอิมพีเรียล73.400411 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
63 ช้อนชาอิมพีเรียล74.584289 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
64 ช้อนชาอิมพีเรียล75.768167 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
65 ช้อนชาอิมพีเรียล76.952044 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
66 ช้อนชาอิมพีเรียล78.135922 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
67 ช้อนชาอิมพีเรียล79.319799 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
68 ช้อนชาอิมพีเรียล80.503677 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
69 ช้อนชาอิมพีเรียล81.687555 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
70 ช้อนชาอิมพีเรียล82.871432 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
71 ช้อนชาอิมพีเรียล84.05531 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
72 ช้อนชาอิมพีเรียล85.239187 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
73 ช้อนชาอิมพีเรียล86.423065 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
74 ช้อนชาอิมพีเรียล87.606943 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
75 ช้อนชาอิมพีเรียล88.79082 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
76 ช้อนชาอิมพีเรียล89.974698 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
77 ช้อนชาอิมพีเรียล91.158576 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
78 ช้อนชาอิมพีเรียล92.342453 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
79 ช้อนชาอิมพีเรียล93.526331 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
80 ช้อนชาอิมพีเรียล94.710208 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
81 ช้อนชาอิมพีเรียล95.894086 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
82 ช้อนชาอิมพีเรียล97.077964 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
83 ช้อนชาอิมพีเรียล98.261841 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
84 ช้อนชาอิมพีเรียล99.445719 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
85 ช้อนชาอิมพีเรียล100.629596 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
86 ช้อนชาอิมพีเรียล101.813474 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
87 ช้อนชาอิมพีเรียล102.997352 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
88 ช้อนชาอิมพีเรียล104.181229 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
89 ช้อนชาอิมพีเรียล105.365107 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
90 ช้อนชาอิมพีเรียล106.548984 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
91 ช้อนชาอิมพีเรียล107.732862 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
92 ช้อนชาอิมพีเรียล108.91674 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
93 ช้อนชาอิมพีเรียล110.100617 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
94 ช้อนชาอิมพีเรียล111.284495 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
95 ช้อนชาอิมพีเรียล112.468372 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
96 ช้อนชาอิมพีเรียล113.65225 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
97 ช้อนชาอิมพีเรียล114.836128 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
98 ช้อนชาอิมพีเรียล116.020005 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
99 ช้อนชาอิมพีเรียล117.203883 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา
100 ช้อนชาอิมพีเรียล118.38776 ช้อนชาสหรัฐอเมริกา

แปลง ช้อนชาอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.001564 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.006255 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.01251 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.024664 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.197313 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.394626 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 1.183878 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาในหน้านี้
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 5.919388 × 10-6 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 5.919388 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.005919 ลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 5.919388 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.005208 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.010417 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.020833 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.208333 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.333333 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000209 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.361223 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.757682 หยิบมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.18942 กำมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.047355 ฟายมือไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.005919 ทะนานไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000296 ถังไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 0.000237 สัดไปที่หน้า
1 ช้อนชาอิมพีเรียล = 2.959694 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม