แปลง ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เป็น หยิบมือ

ป้อนจำนวนของ ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง หยิบมือ

ผลลัพธ์

1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เท่ากับกี่ หยิบมือ

1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 2.273045 หยิบมือ

1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เท่ากับ 2.273045 หยิบมือ

สูตรการแปลง

หยิบมือ = tbsp × 2.273045

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก หยิบมือ เป็น ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล (tbsp) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรหยิบมือ = tbsp × 2.273045
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรหยิบมือ = 1 × 2.273045
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์หยิบมือ = 2.273045

ดังนั้น 1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 2.273045 หยิบมือ

แปลง ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เป็น หยิบมือ

ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลหยิบมือ
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล2.273045 หยิบมือ
2 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล4.54609 หยิบมือ
5 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล11.365225 หยิบมือ
10 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล22.73045 หยิบมือ
20 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล45.4609 หยิบมือ
50 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล113.65225 หยิบมือ
100 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล227.3045 หยิบมือ
500 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล1,136.5225 หยิบมือ
1000 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล2,273.045 หยิบมือ
5000 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล11,365.225 หยิบมือ
10000 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล22,730.45 หยิบมือ
50000 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล113,652.25 หยิบมือ

แปลง หยิบมือ เป็น ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล

หยิบมือช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
1 หยิบมือ0.439938 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
2 หยิบมือ0.879877 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
5 หยิบมือ2.199692 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
10 หยิบมือ4.399385 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
20 หยิบมือ8.79877 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
50 หยิบมือ21.996925 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
100 หยิบมือ43.99385 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
500 หยิบมือ219.969248 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
1000 หยิบมือ439.938497 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
5000 หยิบมือ2,199.692483 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
10000 หยิบมือ4,399.384966 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล
50000 หยิบมือ21,996.92483 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เป็น หยิบมือ

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล เป็น หยิบมือ โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลหยิบมือ
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล2.273045 หยิบมือ
2 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล4.54609 หยิบมือ
3 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล6.819135 หยิบมือ
4 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล9.09218 หยิบมือ
5 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล11.365225 หยิบมือ
6 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล13.63827 หยิบมือ
7 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล15.911315 หยิบมือ
8 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล18.18436 หยิบมือ
9 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล20.457405 หยิบมือ
10 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล22.73045 หยิบมือ
11 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล25.003495 หยิบมือ
12 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล27.27654 หยิบมือ
13 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล29.549585 หยิบมือ
14 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล31.82263 หยิบมือ
15 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล34.095675 หยิบมือ
16 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล36.36872 หยิบมือ
17 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล38.641765 หยิบมือ
18 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล40.91481 หยิบมือ
19 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล43.187855 หยิบมือ
20 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล45.4609 หยิบมือ
21 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล47.733945 หยิบมือ
22 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล50.00699 หยิบมือ
23 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล52.280035 หยิบมือ
24 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล54.55308 หยิบมือ
25 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล56.826125 หยิบมือ
26 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล59.09917 หยิบมือ
27 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล61.372215 หยิบมือ
28 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล63.64526 หยิบมือ
29 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล65.918305 หยิบมือ
30 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล68.19135 หยิบมือ
31 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล70.464395 หยิบมือ
32 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล72.73744 หยิบมือ
33 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล75.010485 หยิบมือ
34 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล77.28353 หยิบมือ
35 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล79.556575 หยิบมือ
36 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล81.82962 หยิบมือ
37 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล84.102665 หยิบมือ
38 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล86.37571 หยิบมือ
39 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล88.648755 หยิบมือ
40 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล90.9218 หยิบมือ
41 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล93.194845 หยิบมือ
42 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล95.46789 หยิบมือ
43 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล97.740935 หยิบมือ
44 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล100.01398 หยิบมือ
45 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล102.287025 หยิบมือ
46 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล104.56007 หยิบมือ
47 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล106.833115 หยิบมือ
48 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล109.10616 หยิบมือ
49 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล111.379205 หยิบมือ
50 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล113.65225 หยิบมือ
51 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล115.925295 หยิบมือ
52 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล118.19834 หยิบมือ
53 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล120.471385 หยิบมือ
54 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล122.74443 หยิบมือ
55 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล125.017475 หยิบมือ
56 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล127.29052 หยิบมือ
57 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล129.563565 หยิบมือ
58 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล131.83661 หยิบมือ
59 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล134.109655 หยิบมือ
60 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล136.3827 หยิบมือ
61 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล138.655745 หยิบมือ
62 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล140.92879 หยิบมือ
63 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล143.201835 หยิบมือ
64 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล145.47488 หยิบมือ
65 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล147.747925 หยิบมือ
66 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล150.02097 หยิบมือ
67 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล152.294015 หยิบมือ
68 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล154.56706 หยิบมือ
69 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล156.840105 หยิบมือ
70 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล159.11315 หยิบมือ
71 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล161.386195 หยิบมือ
72 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล163.65924 หยิบมือ
73 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล165.932285 หยิบมือ
74 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล168.20533 หยิบมือ
75 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล170.478375 หยิบมือ
76 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล172.75142 หยิบมือ
77 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล175.024465 หยิบมือ
78 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล177.29751 หยิบมือ
79 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล179.570555 หยิบมือ
80 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล181.8436 หยิบมือ
81 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล184.116645 หยิบมือ
82 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล186.38969 หยิบมือ
83 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล188.662735 หยิบมือ
84 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล190.93578 หยิบมือ
85 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล193.208825 หยิบมือ
86 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล195.48187 หยิบมือ
87 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล197.754915 หยิบมือ
88 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล200.02796 หยิบมือ
89 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล202.301005 หยิบมือ
90 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล204.57405 หยิบมือ
91 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล206.847095 หยิบมือ
92 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล209.12014 หยิบมือ
93 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล211.393185 หยิบมือ
94 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล213.66623 หยิบมือ
95 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล215.939275 หยิบมือ
96 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล218.21232 หยิบมือ
97 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล220.485365 หยิบมือ
98 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล222.75841 หยิบมือ
99 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล225.031455 หยิบมือ
100 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล227.3045 หยิบมือ

แปลง ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.004691 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.018765 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.03753 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.073992 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.591939 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 1.183878 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 3.551633 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 1.775816 × 10-5 ลูกบาศก์เมตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 17.758164 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.017758 ลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 17.758164 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.015625 ควอร์ตอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.03125 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.0625 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.625 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 3 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.000627 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 1.08367 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 2.273045 หยิบมือในหน้านี้
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.568261 กำมือไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.142065 ฟายมือไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.017758 ทะนานไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.000888 ถังไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 0.00071 สัดไปที่หน้า
1 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียล = 8.879082 × 10-6 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม