แปลง 1 ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

ป้อนจำนวนของ ควอร์ตอิมพีเรียล เพื่อแปลงไปยัง ลูกบาศก์เมตร

ผลลัพธ์

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับกี่ ลูกบาศก์เมตร

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.001137 ลูกบาศก์เมตร

1 ควอร์ตอิมพีเรียล เท่ากับ 0.001137 ลูกบาศก์เมตร

สูตรการแปลง

m3 = qt (imp) × 0.001137

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก ลูกบาศก์เมตร (m3) เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล (qt (imp)) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตรm3 = qt (imp) × 0.001137
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตรm3 = 1 × 0.001137
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์m3 = 0.001137

ดังนั้น 1 ควอร์ตอิมพีเรียล มีค่าเท่ากับ 0.001137 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

ควอร์ตอิมพีเรียลลูกบาศก์เมตร
1 ควอร์ตอิมพีเรียล0.001137 ลูกบาศก์เมตร
2 ควอร์ตอิมพีเรียล0.002273 ลูกบาศก์เมตร
5 ควอร์ตอิมพีเรียล0.005683 ลูกบาศก์เมตร
10 ควอร์ตอิมพีเรียล0.011365 ลูกบาศก์เมตร
20 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02273 ลูกบาศก์เมตร
50 ควอร์ตอิมพีเรียล0.056826 ลูกบาศก์เมตร
100 ควอร์ตอิมพีเรียล0.113652 ลูกบาศก์เมตร
500 ควอร์ตอิมพีเรียล0.568261 ลูกบาศก์เมตร
1000 ควอร์ตอิมพีเรียล1.136523 ลูกบาศก์เมตร
5000 ควอร์ตอิมพีเรียล5.682613 ลูกบาศก์เมตร
10000 ควอร์ตอิมพีเรียล11.365225 ลูกบาศก์เมตร
50000 ควอร์ตอิมพีเรียล56.826125 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ควอร์ตอิมพีเรียล

ลูกบาศก์เมตรควอร์ตอิมพีเรียล
1 ลูกบาศก์เมตร879.876993 ควอร์ตอิมพีเรียล
2 ลูกบาศก์เมตร1,759.753986 ควอร์ตอิมพีเรียล
5 ลูกบาศก์เมตร4,399.384966 ควอร์ตอิมพีเรียล
10 ลูกบาศก์เมตร8,798.769932 ควอร์ตอิมพีเรียล
20 ลูกบาศก์เมตร17,597.539864 ควอร์ตอิมพีเรียล
50 ลูกบาศก์เมตร43,993.84966 ควอร์ตอิมพีเรียล
100 ลูกบาศก์เมตร87,987.69932 ควอร์ตอิมพีเรียล
500 ลูกบาศก์เมตร439,938.496598 ควอร์ตอิมพีเรียล
1000 ลูกบาศก์เมตร879,876.993196 ควอร์ตอิมพีเรียล
5000 ลูกบาศก์เมตร4,399,384.965982 ควอร์ตอิมพีเรียล
10000 ลูกบาศก์เมตร8,798,769.931964 ควอร์ตอิมพีเรียล
50000 ลูกบาศก์เมตร43,993,849.659818 ควอร์ตอิมพีเรียล

ตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ควอร์ตอิมพีเรียล เป็น ลูกบาศก์เมตร โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ควอร์ตอิมพีเรียลลูกบาศก์เมตร
1 ควอร์ตอิมพีเรียล0.001137 ลูกบาศก์เมตร
2 ควอร์ตอิมพีเรียล0.002273 ลูกบาศก์เมตร
3 ควอร์ตอิมพีเรียล0.00341 ลูกบาศก์เมตร
4 ควอร์ตอิมพีเรียล0.004546 ลูกบาศก์เมตร
5 ควอร์ตอิมพีเรียล0.005683 ลูกบาศก์เมตร
6 ควอร์ตอิมพีเรียล0.006819 ลูกบาศก์เมตร
7 ควอร์ตอิมพีเรียล0.007956 ลูกบาศก์เมตร
8 ควอร์ตอิมพีเรียล0.009092 ลูกบาศก์เมตร
9 ควอร์ตอิมพีเรียล0.010229 ลูกบาศก์เมตร
10 ควอร์ตอิมพีเรียล0.011365 ลูกบาศก์เมตร
11 ควอร์ตอิมพีเรียล0.012502 ลูกบาศก์เมตร
12 ควอร์ตอิมพีเรียล0.013638 ลูกบาศก์เมตร
13 ควอร์ตอิมพีเรียล0.014775 ลูกบาศก์เมตร
14 ควอร์ตอิมพีเรียล0.015911 ลูกบาศก์เมตร
15 ควอร์ตอิมพีเรียล0.017048 ลูกบาศก์เมตร
16 ควอร์ตอิมพีเรียล0.018184 ลูกบาศก์เมตร
17 ควอร์ตอิมพีเรียล0.019321 ลูกบาศก์เมตร
18 ควอร์ตอิมพีเรียล0.020457 ลูกบาศก์เมตร
19 ควอร์ตอิมพีเรียล0.021594 ลูกบาศก์เมตร
20 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02273 ลูกบาศก์เมตร
21 ควอร์ตอิมพีเรียล0.023867 ลูกบาศก์เมตร
22 ควอร์ตอิมพีเรียล0.025003 ลูกบาศก์เมตร
23 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02614 ลูกบาศก์เมตร
24 ควอร์ตอิมพีเรียล0.027277 ลูกบาศก์เมตร
25 ควอร์ตอิมพีเรียล0.028413 ลูกบาศก์เมตร
26 ควอร์ตอิมพีเรียล0.02955 ลูกบาศก์เมตร
27 ควอร์ตอิมพีเรียล0.030686 ลูกบาศก์เมตร
28 ควอร์ตอิมพีเรียล0.031823 ลูกบาศก์เมตร
29 ควอร์ตอิมพีเรียล0.032959 ลูกบาศก์เมตร
30 ควอร์ตอิมพีเรียล0.034096 ลูกบาศก์เมตร
31 ควอร์ตอิมพีเรียล0.035232 ลูกบาศก์เมตร
32 ควอร์ตอิมพีเรียล0.036369 ลูกบาศก์เมตร
33 ควอร์ตอิมพีเรียล0.037505 ลูกบาศก์เมตร
34 ควอร์ตอิมพีเรียล0.038642 ลูกบาศก์เมตร
35 ควอร์ตอิมพีเรียล0.039778 ลูกบาศก์เมตร
36 ควอร์ตอิมพีเรียล0.040915 ลูกบาศก์เมตร
37 ควอร์ตอิมพีเรียล0.042051 ลูกบาศก์เมตร
38 ควอร์ตอิมพีเรียล0.043188 ลูกบาศก์เมตร
39 ควอร์ตอิมพีเรียล0.044324 ลูกบาศก์เมตร
40 ควอร์ตอิมพีเรียล0.045461 ลูกบาศก์เมตร
41 ควอร์ตอิมพีเรียล0.046597 ลูกบาศก์เมตร
42 ควอร์ตอิมพีเรียล0.047734 ลูกบาศก์เมตร
43 ควอร์ตอิมพีเรียล0.04887 ลูกบาศก์เมตร
44 ควอร์ตอิมพีเรียล0.050007 ลูกบาศก์เมตร
45 ควอร์ตอิมพีเรียล0.051144 ลูกบาศก์เมตร
46 ควอร์ตอิมพีเรียล0.05228 ลูกบาศก์เมตร
47 ควอร์ตอิมพีเรียล0.053417 ลูกบาศก์เมตร
48 ควอร์ตอิมพีเรียล0.054553 ลูกบาศก์เมตร
49 ควอร์ตอิมพีเรียล0.05569 ลูกบาศก์เมตร
50 ควอร์ตอิมพีเรียล0.056826 ลูกบาศก์เมตร
51 ควอร์ตอิมพีเรียล0.057963 ลูกบาศก์เมตร
52 ควอร์ตอิมพีเรียล0.059099 ลูกบาศก์เมตร
53 ควอร์ตอิมพีเรียล0.060236 ลูกบาศก์เมตร
54 ควอร์ตอิมพีเรียล0.061372 ลูกบาศก์เมตร
55 ควอร์ตอิมพีเรียล0.062509 ลูกบาศก์เมตร
56 ควอร์ตอิมพีเรียล0.063645 ลูกบาศก์เมตร
57 ควอร์ตอิมพีเรียล0.064782 ลูกบาศก์เมตร
58 ควอร์ตอิมพีเรียล0.065918 ลูกบาศก์เมตร
59 ควอร์ตอิมพีเรียล0.067055 ลูกบาศก์เมตร
60 ควอร์ตอิมพีเรียล0.068191 ลูกบาศก์เมตร
61 ควอร์ตอิมพีเรียล0.069328 ลูกบาศก์เมตร
62 ควอร์ตอิมพีเรียล0.070464 ลูกบาศก์เมตร
63 ควอร์ตอิมพีเรียล0.071601 ลูกบาศก์เมตร
64 ควอร์ตอิมพีเรียล0.072737 ลูกบาศก์เมตร
65 ควอร์ตอิมพีเรียล0.073874 ลูกบาศก์เมตร
66 ควอร์ตอิมพีเรียล0.07501 ลูกบาศก์เมตร
67 ควอร์ตอิมพีเรียล0.076147 ลูกบาศก์เมตร
68 ควอร์ตอิมพีเรียล0.077284 ลูกบาศก์เมตร
69 ควอร์ตอิมพีเรียล0.07842 ลูกบาศก์เมตร
70 ควอร์ตอิมพีเรียล0.079557 ลูกบาศก์เมตร
71 ควอร์ตอิมพีเรียล0.080693 ลูกบาศก์เมตร
72 ควอร์ตอิมพีเรียล0.08183 ลูกบาศก์เมตร
73 ควอร์ตอิมพีเรียล0.082966 ลูกบาศก์เมตร
74 ควอร์ตอิมพีเรียล0.084103 ลูกบาศก์เมตร
75 ควอร์ตอิมพีเรียล0.085239 ลูกบาศก์เมตร
76 ควอร์ตอิมพีเรียล0.086376 ลูกบาศก์เมตร
77 ควอร์ตอิมพีเรียล0.087512 ลูกบาศก์เมตร
78 ควอร์ตอิมพีเรียล0.088649 ลูกบาศก์เมตร
79 ควอร์ตอิมพีเรียล0.089785 ลูกบาศก์เมตร
80 ควอร์ตอิมพีเรียล0.090922 ลูกบาศก์เมตร
81 ควอร์ตอิมพีเรียล0.092058 ลูกบาศก์เมตร
82 ควอร์ตอิมพีเรียล0.093195 ลูกบาศก์เมตร
83 ควอร์ตอิมพีเรียล0.094331 ลูกบาศก์เมตร
84 ควอร์ตอิมพีเรียล0.095468 ลูกบาศก์เมตร
85 ควอร์ตอิมพีเรียล0.096604 ลูกบาศก์เมตร
86 ควอร์ตอิมพีเรียล0.097741 ลูกบาศก์เมตร
87 ควอร์ตอิมพีเรียล0.098877 ลูกบาศก์เมตร
88 ควอร์ตอิมพีเรียล0.100014 ลูกบาศก์เมตร
89 ควอร์ตอิมพีเรียล0.101151 ลูกบาศก์เมตร
90 ควอร์ตอิมพีเรียล0.102287 ลูกบาศก์เมตร
91 ควอร์ตอิมพีเรียล0.103424 ลูกบาศก์เมตร
92 ควอร์ตอิมพีเรียล0.10456 ลูกบาศก์เมตร
93 ควอร์ตอิมพีเรียล0.105697 ลูกบาศก์เมตร
94 ควอร์ตอิมพีเรียล0.106833 ลูกบาศก์เมตร
95 ควอร์ตอิมพีเรียล0.10797 ลูกบาศก์เมตร
96 ควอร์ตอิมพีเรียล0.109106 ลูกบาศก์เมตร
97 ควอร์ตอิมพีเรียล0.110243 ลูกบาศก์เมตร
98 ควอร์ตอิมพีเรียล0.111379 ลูกบาศก์เมตร
99 ควอร์ตอิมพีเรียล0.112516 ลูกบาศก์เมตร
100 ควอร์ตอิมพีเรียล0.113652 ลูกบาศก์เมตร

แปลง ควอร์ตอิมพีเรียล ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.300237 แกลลอนของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.20095 ควอร์ตของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2.4019 ไพน์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4.73551 ถ้วยสหรัฐถูกกฎหมายไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 37.884083 ออนซ์ของเหลวสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 75.768167 ช้อนโต๊ะสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 227.3045 ช้อนชาสหรัฐอเมริกาไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.001137 ลูกบาศก์เมตรในหน้านี้
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 ลูกบาศก์เซนติเมตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1,136.5225 มิลลิลิตรไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 2 ไพน์อิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 4 ถ้วยอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 40 ออนซ์ของเหลวอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 64 ช้อนโต๊ะอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 192 ช้อนชาอิมพีเรียลไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.040136 ลูกบาศก์ฟุตไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 69.354858 ลูกบาศก์นิ้วไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 145.47488 หยิบมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 36.36872 กำมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 9.09218 ฟายมือไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 1.136523 ทะนานไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.056826 ถังไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.045461 สัดไปที่หน้า
1 ควอร์ตอิมพีเรียล = 0.000568 เกวียนไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม