ตัวแปลงหน่วยความสว่าง

เพื่อแปลงหน่วยของความสว่าง ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของความสว่าง

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แคนเดลาต่อตารางฟุตcd/ft210.763910
แคนเดลาต่อตารางนิ้วcd/in21,550.0031
แคนเดลาต่อตารางเมตร (หน่วย SI)cd/m21
ฟุตแลมเบิร์ตfL3.426259
แลมเบิร์ตL3,183.098861
Stilbsb10,000

แปลงจากแคนเดลาต่อตารางฟุต

แปลงจากแคนเดลาต่อตารางนิ้ว

แปลงจากแคนเดลาต่อตารางเมตร

แปลงจากฟุตแลมเบิร์ต

แปลงจากแลมเบิร์ต

แปลงจากStilb