ตัวแปลงหน่วยความสว่าง

เพื่อแปลงหน่วยของความสว่าง ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของความสว่าง

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แคนเดลาต่อตารางฟุตcd/ft210.76391
แคนเดลาต่อตารางนิ้วcd/in21,550.0031
แคนเดลาต่อตารางเมตร (หน่วย SI)cd/m21
ฟุตแลมเบิร์ตfL3.426259
แลมเบิร์ตL3,183.098862
Stilbsb10,000

แปลงจาก แคนเดลาต่อตารางฟุต

แปลงจาก แคนเดลาต่อตารางนิ้ว

แปลงจาก แคนเดลาต่อตารางเมตร

แปลงจาก ฟุตแลมเบิร์ต

แปลงจาก แลมเบิร์ต

แปลงจาก Stilb