ตัวแปลงหน่วยมุมเครื่องบิน

เพื่อแปลงหน่วยของมุมเครื่องบิน ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของมุมเครื่องบิน

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
องศา°0.017453
เกรเดียนต์grad0.015708
มิลลิเรเดียนmil,mrad0.001
อาร์คนาที'0.000291
เรเดียน (หน่วย SI)rad1
อาร์ควินาที"4.848137 × 10-6

แปลงจาก องศา

แปลงจาก เกรเดียนต์

แปลงจาก มิลลิเรเดียน

แปลงจาก อาร์คนาที

แปลงจาก เรเดียน

แปลงจาก อาร์ควินาที