ตัวแปลงหน่วยมุมเครื่องบิน

เพื่อแปลงหน่วยของมุมเครื่องบิน ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของมุมเครื่องบิน

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
องศา°0.017453
เกรเดียนต์grad0.015707
มิลลิเรเดียนmil,mrad0.001
อาร์คนาที'0.000290
เรเดียน (หน่วย SI)rad1
อาร์ควินาที"4.848137 × 10 -6

แปลงจากองศา

แปลงจากเกรเดียนต์

แปลงจากมิลลิเรเดียน

แปลงจากอาร์คนาที

แปลงจากเรเดียน

แปลงจากอาร์ควินาที