ตัวแปลงหน่วยพื้นที่

เพื่อแปลงหน่วยของพื้นที่ ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของพื้นที่

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
ตารางกิโลเมตรkm21,000,000
ตารางเมตร (หน่วย SI)m21
ตารางไมล์sq mi2,589,988.110336
ตารางหลาsq yd0.836127
ตารางฟุตsq ft0.092903
ตารางนิ้วsq in0.000645
เฮกตาร์ha10,000
เอเคอร์ac4,046.856422
ตารางวา (หน่วยไทย)ตารางวา4
งาน (หน่วยไทย)งาน400
ไร่ (หน่วยไทย)ไร่1,600

แปลงจาก ตารางกิโลเมตร

แปลงจาก ตารางเมตร

แปลงจาก ตารางไมล์

แปลงจาก ตารางหลา

แปลงจาก ตารางฟุต

แปลงจาก ตารางนิ้ว

แปลงจาก เฮกตาร์

แปลงจาก เอเคอร์

แปลงจาก ตารางวา

แปลงจาก งาน

แปลงจาก ไร่