ตัวแปลงหน่วยมวล

เพื่อแปลงหน่วยของมวล ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของมวล

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
ตันt1,000
กิโลกรัม (หน่วย SI)kg1
กรัมg0.001
มิลลิกรัมmg1 × 10-6
ไมโครกรัมµg1 × 10-9
อิมพีเรียลตันton,long tn1,016.046909
สหรัฐอเมริกาตันsh tn907.18474
สโตนst6.350293
ปอนด์lb av0.453592
ออนซ์oz av0.02835
สลึง (หน่วยไทย)สลึง0.00375
บาท (หน่วยไทย)บาท0.015
ตำลึง (หน่วยไทย)ตำลึง0.06
ชั่ง (หน่วยไทย)ชั่ง1.2
หาบ (หน่วยไทย)หาบ60

แปลงจาก ตัน

แปลงจาก กิโลกรัม

แปลงจาก กรัม

แปลงจาก มิลลิกรัม

แปลงจาก ไมโครกรัม

แปลงจาก อิมพีเรียลตัน

แปลงจาก สหรัฐอเมริกาตัน

แปลงจาก สโตน

แปลงจาก ปอนด์

แปลงจาก ออนซ์

แปลงจาก สลึง

แปลงจาก บาท

แปลงจาก ตำลึง

แปลงจาก ชั่ง

แปลงจาก หาบ