ตัวแปลงหน่วยมวล

เพื่อแปลงหน่วยของมวล ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของมวล

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
ตันt1,000
กิโลกรัม (หน่วย SI)kg1
กรัมg0.001
มิลลิกรัมmg1.0 × 10 -6
ไมโครกรัมµg1.0 × 10 -9
อิมพีเรียลตันton,long tn1,016.046908
สหรัฐอเมริกาตันsh tn907.18474
สโตนst6.350293
ปอนด์lb av0.453592
ออนซ์oz av0.028349

แปลงจากตัน

แปลงจากกิโลกรัม

แปลงจากกรัม

แปลงจากมิลลิกรัม

แปลงจากไมโครกรัม

แปลงจากอิมพีเรียลตัน

แปลงจากสหรัฐอเมริกาตัน

แปลงจากสโตน

แปลงจากปอนด์

แปลงจากออนซ์