ตัวแปลงหน่วยความยาว

เพื่อแปลงหน่วยของความยาว ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของความยาว

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
กิโลเมตรkm1,000
เมตร (หน่วย SI)m1
เซนติเมตรcm0.01
มิลลิเมตรmm0.001
ไมโครเมตรµm1 × 10-6
นาโนเมตรnm1 × 10-9
ไมล์mi1,609.344
หลาyd0.9144
ฟุตft0.3048
นิ้วin0.0254
ไมล์ทะเลnmi1,852
ปีแสงly9.4607 × 1015
กระเบียด (หน่วยไทย)กระเบียด0.005208
นิ้ว (หน่วยไทย) (หน่วยไทย)นิ้ว0.025
คืบ (หน่วยไทย)คืบ0.25
ศอก (หน่วยไทย)ศอก0.5
วา (หน่วยไทย)วา2
เส้น (หน่วยไทย)เส้น40
โยชน์ (หน่วยไทย)โยชน์16,000

แปลงจาก กิโลเมตร

แปลงจาก เมตร

แปลงจาก เซนติเมตร

แปลงจาก มิลลิเมตร

แปลงจาก ไมโครเมตร

แปลงจาก นาโนเมตร

แปลงจาก ไมล์

แปลงจาก หลา

แปลงจาก ฟุต

แปลงจาก นิ้ว

แปลงจาก ไมล์ทะเล

แปลงจาก ปีแสง

แปลงจาก กระเบียด

แปลงจาก นิ้ว (หน่วยไทย)

แปลงจาก คืบ

แปลงจาก ศอก

แปลงจาก วา

แปลงจาก เส้น

แปลงจาก โยชน์