ตัวแปลงหน่วยความยาว

เพื่อแปลงหน่วยของความยาว ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของความยาว

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
กิโลเมตรkm1,000
เมตร (หน่วย SI)m1
เซนติเมตรcm0.01
มิลลิเมตรmm0.001
ไมโครเมตรµm1.0 × 10 -6
นาโนเมตรnm1.0 × 10 -9
ไมล์mi1,609.344
หลาyd0.9144
ฟุตft0.3048
นิ้วin0.0254
ไมล์ทะเลnmi1,852
ปีแสงly9.4607 × 10 15

แปลงจากกิโลเมตร

แปลงจากเมตร

แปลงจากเซนติเมตร

แปลงจากมิลลิเมตร

แปลงจากไมโครเมตร

แปลงจากนาโนเมตร

แปลงจากไมล์

แปลงจากหลา

แปลงจากฟุต

แปลงจากนิ้ว

แปลงจากไมล์ทะเล

แปลงจากปีแสง