ตัวแปลงหน่วยความดัน

เพื่อแปลงหน่วยของความดัน ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของความดัน

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
บรรยากาศatm101,325
บาร์bar100,000
ปาสคาล (หน่วย SI)Pa1
ปอนด์ต่อตารางฟุตpsf47.88026
ปอนด์ต่อตารางนิ้วpsi6,894.757
ทอร์torr133.3224

แปลงจาก บรรยากาศ

แปลงจาก บาร์

แปลงจาก ปาสคาล

แปลงจาก ปอนด์ต่อตารางฟุต

แปลงจาก ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

แปลงจาก ทอร์