ตัวแปลงหน่วยค่าประจุไฟฟ้า

เพื่อแปลงหน่วยของค่าประจุไฟฟ้า ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของค่าประจุไฟฟ้า

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แอ็บคูลอมบ์abC10
หน่วยประจุไฟฟ้าau1.602176 × 10 -19
คูลอมบ์ (หน่วย SI)C1
ฟาราเดย์F96,485.3383
มิลลิแอมป์แปร์ชั่วโมงmA·h3.6
สแตตคูลอมบ์statC3.335641 × 10 -10

แปลงจากแอ็บคูลอมบ์

แปลงจากหน่วยประจุไฟฟ้า

แปลงจากคูลอมบ์

แปลงจากฟาราเดย์

แปลงจากมิลลิแอมป์แปร์ชั่วโมง

แปลงจากสแตตคูลอมบ์