ตัวแปลงหน่วยค่าประจุไฟฟ้า

เพื่อแปลงหน่วยของค่าประจุไฟฟ้า ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของค่าประจุไฟฟ้า

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แอ็บคูลอมบ์abC10
หน่วยประจุไฟฟ้าau1.602176 × 10-19
คูลอมบ์ (หน่วย SI)C1
ฟาราเดย์F96,485.3383
มิลลิแอมป์แปร์ชั่วโมงmA·h3.6
สแตตคูลอมบ์statC3.335641 × 10-10

แปลงจาก แอ็บคูลอมบ์

แปลงจาก หน่วยประจุไฟฟ้า

แปลงจาก คูลอมบ์

แปลงจาก ฟาราเดย์

แปลงจาก มิลลิแอมป์แปร์ชั่วโมง

แปลงจาก สแตตคูลอมบ์