ตัวแปลงหน่วยความเร็ว

เพื่อแปลงหน่วยของความเร็ว ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของความเร็ว

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
ไมล์ต่อชั่วโมงmph0.44704
ฟุตต่อวินาทีfps0.3048
เมตรต่อวินาที (หน่วย SI)m/s1
กิโลเมตรต่อชั่วโมงkm/h0.277778
นอตkn0.514444

แปลงจาก ไมล์ต่อชั่วโมง

แปลงจาก ฟุตต่อวินาที

แปลงจาก เมตรต่อวินาที

แปลงจาก กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แปลงจาก นอต