ตัวแปลงหน่วยความเร็ว

เพื่อแปลงหน่วยของความเร็ว ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของความเร็ว

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
ไมล์ต่อชั่วโมงmph0.44704
ฟุตต่อวินาทีfps0.3048
เมตรต่อวินาที (หน่วย SI)m/s1
กิโลเมตรต่อชั่วโมงkm/h0.277777
นอตkn0.514444

แปลงจากไมล์ต่อชั่วโมง

แปลงจากฟุตต่อวินาที

แปลงจากเมตรต่อวินาที

แปลงจากกิโลเมตรต่อชั่วโมง

แปลงจากนอต