ตัวแปลงหน่วยที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

เพื่อแปลงหน่วยของที่เก็บข้อมูลดิจิทัล ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของที่เก็บข้อมูลดิจิทัล

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
บิต (หน่วย SI)bit1
กิโลบิตkbit1,000
กิบิไบต์Kibit1,024
เมกะบิตMbit1,000,000
เมบิบิตMibit1,048,576
กิกะบิตGbit1,000,000,000
จิบิบิตGibit1,073,741,824
เทระบิตTbit1,000,000,000,000
เทบิบิตTibit1,099,511,627,776
เพตะบิตPbit1.0 × 10 15
เพบิบิตPibit1,125,899,906,842,624
เอกซะบิตEbit1.0 × 10 18
เอกซ์บิบิตEibit1,152,921,504,606,846,976
ไบต์byte8
กิโลไบต์kB8,000
กิบิไบต์KiB8,192
เมกะไบต์MB8,000,000
เมบิไบต์MiB8,388,608
จิกะไบต์GB8,000,000,000
กิบิไบต์GiB8,589,934,592
เทระไบต์TB8,000,000,000,000
เทบิไบต์TiB8,796,093,022,208
เพตะไบต์PB8.0 × 10 15
เพบิไบต์PiB9,007,199,254,740,992

แปลงจากบิต

แปลงจากกิโลบิต

แปลงจากกิบิไบต์

แปลงจากเมกะบิต

แปลงจากเมบิบิต

แปลงจากกิกะบิต

แปลงจากจิบิบิต

แปลงจากเทระบิต

แปลงจากเทบิบิต

แปลงจากเพตะบิต

แปลงจากเพบิบิต

แปลงจากเอกซะบิต

แปลงจากเอกซ์บิบิต

แปลงจากไบต์

แปลงจากกิโลไบต์

แปลงจากกิบิไบต์

แปลงจากเมกะไบต์

แปลงจากเมบิไบต์

แปลงจากจิกะไบต์

แปลงจากกิบิไบต์

แปลงจากเทระไบต์

แปลงจากเทบิไบต์

แปลงจากเพตะไบต์

แปลงจากเพบิไบต์