ตัวแปลงหน่วยกระแสไฟฟ้า

เพื่อแปลงหน่วยของกระแสไฟฟ้า ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของกระแสไฟฟ้า

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
แอมแปร์ (หน่วย SI)A1
มิลลิแอมแปร์mA0.001
ไมโครแอมแปร์µA1 × 10-6
นาโนแอมแปร์nA1 × 10-9
กิโลแอมแปร์kA1,000
เมกะแอมแปร์MA1,000,000
จิกะแอมแปร์GA1,000,000,000
แอ็บแอมแปร์abamp10
สแตตแอมแปร์esu/s3.335641 × 10-10

แปลงจาก แอมแปร์

แปลงจาก มิลลิแอมแปร์

แปลงจาก ไมโครแอมแปร์

แปลงจาก นาโนแอมแปร์

แปลงจาก กิโลแอมแปร์

แปลงจาก เมกะแอมแปร์

แปลงจาก จิกะแอมแปร์

แปลงจาก แอ็บแอมแปร์

แปลงจาก สแตตแอมแปร์