ตัวแปลงหน่วยความถี่

เพื่อแปลงหน่วยของความถี่ ใส่ค่าในช่องอินพุตและเลือกตัวแปลงของคุณด้านล่างนี้

หน่วยของความถี่

หน่วยสัญลักษณ์สัมพันธ์กับหน่วย SI
เฮิรตซ์ (หน่วย SI)Hz1
กิโลเฮิร์ตซ์kHz1,000
เมกะเฮิรตซ์MHz1,000,000
กิกะเฮิรตซ์GHz1,000,000,000

แปลงจากเฮิรตซ์

แปลงจากกิโลเฮิร์ตซ์

แปลงจากเมกะเฮิรตซ์

แปลงจากกิกะเฮิรตซ์