ตัวแปลงหน่วยอุณหภูมิ

เพื่อแปลงหน่วยของอุณหภูมิ ป้อนค่าในช่องอินพุตและเลือกวิธีการแปลงของคุณ จากนั้นกด แปลงค่า เพื่อเริ่มต้น

หน่วยของอุณหภูมิ

หน่วยสัญลักษณ์ศูนย์สัมบูรณ์น้ำแข็งละลายจุดเดือดของน้ำ
เซลเซียส°C-273.15099.9839
ฟาเรนไฮต์°F-459.6732211.97102
เคลวิน (หน่วย SI)K0273.15373.1339
แรงคิน°R0491.67671.64102
ดีไลล์°De559.7251500.024149999999992
นิวตัน°Ré-90.1395032.994687
โรเมอร์°N-218.52079.98712
โรเมอร์ (Rømer)°Rø-135.903757.559.9915475

แปลงจาก เซลเซียส

แปลงจาก ฟาเรนไฮต์

แปลงจาก เคลวิน

แปลงจาก แรงคิน

แปลงจาก ดีไลล์

แปลงจาก นิวตัน

แปลงจาก โรเมอร์

แปลงจาก โรเมอร์ (Rømer)