แปลง ดีไลล์ เป็น นิวตัน

ป้อนจำนวนของ ดีไลล์ เพื่อแปลงไปยัง นิวตัน

ผลลัพธ์

1 ดีไลล์ เท่ากับกี่ นิวตัน

1 ดีไลล์ = 7.04 นิวตัน

1 ดีไลล์ เท่ากับ 7.04 นิวตัน

สูตรการแปลง

°Ré = 33 − °De × 1150

การคำนวณ

เพื่อแปลงจาก นิวตัน (°Ré) เป็น ดีไลล์ (°De) คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดสูตร°Ré = 33 − °De × 1150
ขั้นตอนที่ 2: แทนค่าลงในสูตร°Ré = 33 − 1 × 1150
ขั้นตอนที่ 3: คำนวณหาผลลัพธ์°Ré = 7.04

ดังนั้น 1 ดีไลล์ มีค่าเท่ากับ 7.04 นิวตัน

แปลง ดีไลล์ เป็น นิวตัน

ดีไลล์นิวตัน
1 ดีไลล์7.04 นิวตัน
2 ดีไลล์6.82 นิวตัน
5 ดีไลล์6.16 นิวตัน
10 ดีไลล์5.06 นิวตัน
20 ดีไลล์2.86 นิวตัน
50 ดีไลล์-3.74 นิวตัน
100 ดีไลล์-14.74 นิวตัน
500 ดีไลล์-102.74 นิวตัน
1000 ดีไลล์-212.74 นิวตัน
5000 ดีไลล์-1,092.74 นิวตัน
10000 ดีไลล์-2,192.74 นิวตัน
50000 ดีไลล์-10,992.74 นิวตัน

แปลง นิวตัน เป็น ดีไลล์

นิวตันดีไลล์
1 นิวตัน145.454545 ดีไลล์
2 นิวตัน140.909091 ดีไลล์
5 นิวตัน127.272727 ดีไลล์
10 นิวตัน104.545455 ดีไลล์
20 นิวตัน59.090909 ดีไลล์
50 นิวตัน-77.272727 ดีไลล์
100 นิวตัน-304.545455 ดีไลล์
500 นิวตัน-2,122.727273 ดีไลล์
1000 นิวตัน-4,395.454545 ดีไลล์
5000 นิวตัน-22,577.272727 ดีไลล์
10000 นิวตัน-45,304.545455 ดีไลล์
50000 นิวตัน-227,122.727273 ดีไลล์

ตารางการแปลง ดีไลล์ เป็น นิวตัน

คุณสามารถปรับแต่งตารางการแปลง ดีไลล์ เป็น นิวตัน โดยการเปลี่ยนค่าในฟอร์มด้านล่างนี้

ดีไลล์นิวตัน
150 ดีไลล์-25.74 นิวตัน
149 ดีไลล์-25.52 นิวตัน
148 ดีไลล์-25.3 นิวตัน
147 ดีไลล์-25.08 นิวตัน
146 ดีไลล์-24.86 นิวตัน
145 ดีไลล์-24.64 นิวตัน
144 ดีไลล์-24.42 นิวตัน
143 ดีไลล์-24.2 นิวตัน
142 ดีไลล์-23.98 นิวตัน
141 ดีไลล์-23.76 นิวตัน
140 ดีไลล์-23.54 นิวตัน
139 ดีไลล์-23.32 นิวตัน
138 ดีไลล์-23.1 นิวตัน
137 ดีไลล์-22.88 นิวตัน
136 ดีไลล์-22.66 นิวตัน
135 ดีไลล์-22.44 นิวตัน
134 ดีไลล์-22.22 นิวตัน
133 ดีไลล์-22 นิวตัน
132 ดีไลล์-21.78 นิวตัน
131 ดีไลล์-21.56 นิวตัน
130 ดีไลล์-21.34 นิวตัน
129 ดีไลล์-21.12 นิวตัน
128 ดีไลล์-20.9 นิวตัน
127 ดีไลล์-20.68 นิวตัน
126 ดีไลล์-20.46 นิวตัน
125 ดีไลล์-20.24 นิวตัน
124 ดีไลล์-20.02 นิวตัน
123 ดีไลล์-19.8 นิวตัน
122 ดีไลล์-19.58 นิวตัน
121 ดีไลล์-19.36 นิวตัน
120 ดีไลล์-19.14 นิวตัน
119 ดีไลล์-18.92 นิวตัน
118 ดีไลล์-18.7 นิวตัน
117 ดีไลล์-18.48 นิวตัน
116 ดีไลล์-18.26 นิวตัน
115 ดีไลล์-18.04 นิวตัน
114 ดีไลล์-17.82 นิวตัน
113 ดีไลล์-17.6 นิวตัน
112 ดีไลล์-17.38 นิวตัน
111 ดีไลล์-17.16 นิวตัน
110 ดีไลล์-16.94 นิวตัน
109 ดีไลล์-16.72 นิวตัน
108 ดีไลล์-16.5 นิวตัน
107 ดีไลล์-16.28 นิวตัน
106 ดีไลล์-16.06 นิวตัน
105 ดีไลล์-15.84 นิวตัน
104 ดีไลล์-15.62 นิวตัน
103 ดีไลล์-15.4 นิวตัน
102 ดีไลล์-15.18 นิวตัน
101 ดีไลล์-14.96 นิวตัน
100 ดีไลล์-14.74 นิวตัน
99 ดีไลล์-14.52 นิวตัน
98 ดีไลล์-14.3 นิวตัน
97 ดีไลล์-14.08 นิวตัน
96 ดีไลล์-13.86 นิวตัน
95 ดีไลล์-13.64 นิวตัน
94 ดีไลล์-13.42 นิวตัน
93 ดีไลล์-13.2 นิวตัน
92 ดีไลล์-12.98 นิวตัน
91 ดีไลล์-12.76 นิวตัน
90 ดีไลล์-12.54 นิวตัน
89 ดีไลล์-12.32 นิวตัน
88 ดีไลล์-12.1 นิวตัน
87 ดีไลล์-11.88 นิวตัน
86 ดีไลล์-11.66 นิวตัน
85 ดีไลล์-11.44 นิวตัน
84 ดีไลล์-11.22 นิวตัน
83 ดีไลล์-11 นิวตัน
82 ดีไลล์-10.78 นิวตัน
81 ดีไลล์-10.56 นิวตัน
80 ดีไลล์-10.34 นิวตัน
79 ดีไลล์-10.12 นิวตัน
78 ดีไลล์-9.9 นิวตัน
77 ดีไลล์-9.68 นิวตัน
76 ดีไลล์-9.46 นิวตัน
75 ดีไลล์-9.24 นิวตัน
74 ดีไลล์-9.02 นิวตัน
73 ดีไลล์-8.8 นิวตัน
72 ดีไลล์-8.58 นิวตัน
71 ดีไลล์-8.36 นิวตัน
70 ดีไลล์-8.14 นิวตัน
69 ดีไลล์-7.92 นิวตัน
68 ดีไลล์-7.7 นิวตัน
67 ดีไลล์-7.48 นิวตัน
66 ดีไลล์-7.26 นิวตัน
65 ดีไลล์-7.04 นิวตัน
64 ดีไลล์-6.82 นิวตัน
63 ดีไลล์-6.6 นิวตัน
62 ดีไลล์-6.38 นิวตัน
61 ดีไลล์-6.16 นิวตัน
60 ดีไลล์-5.94 นิวตัน
59 ดีไลล์-5.72 นิวตัน
58 ดีไลล์-5.5 นิวตัน
57 ดีไลล์-5.28 นิวตัน
56 ดีไลล์-5.06 นิวตัน
55 ดีไลล์-4.84 นิวตัน
54 ดีไลล์-4.62 นิวตัน
53 ดีไลล์-4.4 นิวตัน
52 ดีไลล์-4.18 นิวตัน
51 ดีไลล์-3.96 นิวตัน
50 ดีไลล์-3.74 นิวตัน
49 ดีไลล์-3.52 นิวตัน
48 ดีไลล์-3.3 นิวตัน
47 ดีไลล์-3.08 นิวตัน
46 ดีไลล์-2.86 นิวตัน
45 ดีไลล์-2.64 นิวตัน
44 ดีไลล์-2.42 นิวตัน
43 ดีไลล์-2.2 นิวตัน
42 ดีไลล์-1.98 นิวตัน
41 ดีไลล์-1.76 นิวตัน
40 ดีไลล์-1.54 นิวตัน
39 ดีไลล์-1.32 นิวตัน
38 ดีไลล์-1.1 นิวตัน
37 ดีไลล์-0.88 นิวตัน
36 ดีไลล์-0.66 นิวตัน
35 ดีไลล์-0.44 นิวตัน
34 ดีไลล์-0.22 นิวตัน
33 ดีไลล์0 นิวตัน
32 ดีไลล์0.22 นิวตัน
31 ดีไลล์0.44 นิวตัน
30 ดีไลล์0.66 นิวตัน
29 ดีไลล์0.88 นิวตัน
28 ดีไลล์1.1 นิวตัน
27 ดีไลล์1.32 นิวตัน
26 ดีไลล์1.54 นิวตัน
25 ดีไลล์1.76 นิวตัน
24 ดีไลล์1.98 นิวตัน
23 ดีไลล์2.2 นิวตัน
22 ดีไลล์2.42 นิวตัน
21 ดีไลล์2.64 นิวตัน
20 ดีไลล์2.86 นิวตัน
19 ดีไลล์3.08 นิวตัน
18 ดีไลล์3.3 นิวตัน
17 ดีไลล์3.52 นิวตัน
16 ดีไลล์3.74 นิวตัน
15 ดีไลล์3.96 นิวตัน
14 ดีไลล์4.18 นิวตัน
13 ดีไลล์4.4 นิวตัน
12 ดีไลล์4.62 นิวตัน
11 ดีไลล์4.84 นิวตัน
10 ดีไลล์5.06 นิวตัน
9 ดีไลล์5.28 นิวตัน
8 ดีไลล์5.5 นิวตัน
7 ดีไลล์5.72 นิวตัน
6 ดีไลล์5.94 นิวตัน
5 ดีไลล์6.16 นิวตัน
4 ดีไลล์6.38 นิวตัน
3 ดีไลล์6.6 นิวตัน
2 ดีไลล์6.82 นิวตัน
0 ดีไลล์7.26 นิวตัน

แปลง ดีไลล์ ไปยังหน่วยอื่นๆ

1 ดีไลล์ = 66 เซลเซียสไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 253.2 ฟาเรนไฮต์ไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 248.1 เคลวินไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 804.804 แรงคินไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 7.04 นิวตันในหน้านี้
1 ดีไลล์ = 42.133333 โรเมอร์ไปที่หน้า
1 ดีไลล์ = 20.65 โรเมอร์ (Rømer)ไปที่หน้า

สำรวจการแปลงเพิ่มเติม